stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4703
  [created_approved] => 2019-09-10 21:31:12
  [blog_title] => Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật LUNE HỘI AN - 'Hồn Việt' qua từng vở diễn
  [albums] => 73931,73932,73933,73934,73935,73936,73937,73938,73939,73940,73941,73942,73943,73944,73945,73946,73947,81914,81915|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/7713212d19c78d2e7c5f1428038dd0cc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/314ad3e826fa237324a3587b90cd0eba.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b70b5b1eda8ba632e52b25325d30c9bf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/db52cb11c40f91ece531ae15fc38de54.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/2e3c13eb93c17099b6e4cf7012d272e7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/05be8064a3858e144110353980645376.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/db46ecda001f2af1b5de777a1864c47c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg|public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 16215,16218,16219,16220|2019-09-11 08:47:36,2019-09-11 20:39:20,2019-09-12 12:52:20,2019-09-13 07:38:27
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1682,1683,371,8709,18214|dia-diem-du-lich,du-lich,hoi-an,trung-tam-bieu-dien-lune-hoi-an-lune-perfoming-center-hoi-an,travelforfree|địa điểm du lịch,du lịch,Hội An,Trung tâm biểu diễn Lune Hội An ( Lune Perfoming Center Hoi An ),travelforfree
  [blog_updated] => 2019-09-24 11:26:14
  [blog_created] => 2019-09-24 10:32:41
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/bb02b7c47752e05a70bcc58fe7886f9212ad2cd7.png
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => lehuy24693023
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Hoi An Lune Center nằm cạnh phố cổ Hội An cổ kính, tòa nhà với lối kiến trúc hiện đại xen lẫn truyền thống sử dụng những vật liệu quen thuộc với người Việt, Hoi An Lune Center là một nơi triển lãm và biểu diễn nghệ thuật với các show diễn độc đáo và nổi tiếng được nhiều người yêu thích như: À Ố Show hay Palao và nhiều show diễn độc đáo khác nữa.
  [blog_slug] => trung-tam-bieu-dien-nghe-thuat-lune-hoi-an-hon-viet-qua-tung-vo-dien
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 4
  [days] => 1021,1252|8709,1090|trung-tam-bieu-dien-lune-hoi-an-lune-perfoming-center-hoi-an,hoi-an|3,2|3,2|Trung tâm biểu diễn Lune Hội An ( Lune Perfoming Center Hoi An ),hội an|0,0|8d24030f-ac77-2fc6-a70d-8369504a80a2,09590fca-1f62-06eb-91bb-b2c7e848545b
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="8d24030f-ac77-2fc6-a70d-8369504a80a2" data-day="0">Nằm ngay bên cạnh dòng sông Thu Bồn nơi giao nhau với dòng sông Hoài, bên kia sông là khu phố cổ Hội An cổ kính trầm mặc, <b>Hội An Lune Center</b> như một điểm nhấn độc đáo giữa lòng phố cổ với những vật liệu đậm chất Việt như tre nứa rất thân thuộc với người Việt nhưng vẫn không kém phần hiện đại thu hút sự chú ý của khách du lịch ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.</div><div class="" data-paraid="60451471-77db-fbf6-5ab7-b896a052bd30"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="9b7280f3-68dc-364d-b78d-920ef306d109">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9b7280f3-68dc-364d-b78d-920ef306d109" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="d642f51f-cd01-6639-768b-ebb11e4304b3" data-pagespeed-url-hash="438421686" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e90bcdf6659790e45b367f255b5402c8.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9b7280f3-68dc-364d-b78d-920ef306d109" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="653" photoid="e17b47c3-a29b-2e2d-cbba-83985bc79169" data-pagespeed-url-hash="117247417" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f5d6129ea9a3e74e1cbf40e56babdf96.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9b7280f3-68dc-364d-b78d-920ef306d109" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="770a4ebe-c7aa-52d8-a131-95ae615934cb" data-pagespeed-url-hash="2440612077" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8eb01670281a7ddf89de9fe2f97eb76.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9b7280f3-68dc-364d-b78d-920ef306d109" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="600" photoid="501ab84c-9f5a-442a-c2c7-57b9e84f0c78" data-pagespeed-url-hash="2233950320" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e4ce7e8a34a06b75d320553cdcbddc75.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="008c6495-2065-d14c-61f9-869149fc7725"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="db46ecda001f2af1b5de777a1864c47c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/db46ecda001f2af1b5de777a1864c47c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/db46ecda001f2af1b5de777a1864c47c.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="1007577066" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="b1fce5c5-a920-6951-8d44-784fd530ef3a">Được thiết kế với kết cấu vòm đặc trưng hài hoà trong cảnh quan công viên Đồng Hiệp với diện tích <b>459 m2</b> và sức chứa khoảng <b>299 ghế ngồi</b>, nơi đây cách vài nhịp cầu từ phố cổ, cấu trúc vòm bán cầu của Trung Tâm Lune lấy ý tưởng từ chính hình ảnh mặt trăng và ý nghĩa đằng sau cái tên Lune, biểu trưng văn hóa Á Đông dùng lịch mặt trăng và nền văn hóa lúa nước, tạo nên một môi trường nơi con người giao hòa với tự nhiên và cũng là nơi gìn giữ di sản văn hóa lịch sử từ ngàn xưa kết hợp với nghệ thuật cách tân sáng tạo mang hơi thở đương đại của con người hôm nay. </div><div class="" data-paraid="d174a577-7fcf-6c45-e088-883899af9fb0">Đi vào hoạt động từ <b>Tết Mậu Tuất, đầu năm 2018</b>, Trung Tâm Lune Hội An là điểm đến mới không thể bỏ qua cho khách thập phương ghé thăm trong lòng phố Hội và người bản xứ vốn giàu chất 'nghệ'.&nbsp;</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="6016ecd1-ca84-55a6-63cb-14450261bb6d">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6016ecd1-ca84-55a6-63cb-14450261bb6d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="c6d60b9c-bb05-b5dd-8c2c-f1997cac75b9" data-pagespeed-url-hash="1850431966" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8e70dd30af2f6171fe34b2da6d287179.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6016ecd1-ca84-55a6-63cb-14450261bb6d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="9f03e286-60e8-db1a-4259-255e80c30135" data-pagespeed-url-hash="2599676095" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="583fea0a126831e00d3f2858ff86ff64.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6016ecd1-ca84-55a6-63cb-14450261bb6d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="7db47c68-c066-513b-90e4-121123015082" data-pagespeed-url-hash="575015798" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2fed0176b7eb5b375f58d715456a8b61.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6016ecd1-ca84-55a6-63cb-14450261bb6d" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="22d96680-e84d-fcbf-3f6b-6858aafe880e" data-pagespeed-url-hash="3769861024" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d673bbd60756bc8f19b5cf47dc51cfe7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="09590fca-1f62-06eb-91bb-b2c7e848545b" data-day="0">Các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được biểu diễn ở trung tâm Lune Hội An vận dụng những chất liệu văn hoá độc đáo của bản địa như À Ố Show (A O Show), Teh Dar và Sương Sớm (the Mist) đã gây được tiếng vang không chỉ ở Việt Nam mà còn cả 4 châu lục trên thế giới thông qua nhiều chuyến lưu diễn, nay đến lưu trú và trình diễn tại không gian biểu diễn đặc biệt rất riêng này tại Hội An, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho cư dân địa phương yêu nghệ thuật cũng như bạn bè quốc tế trân trọng văn hoá và di sản. </div><h2 class="" data-paraid="534d01d0-af0e-1ffb-0b00-ae01ecf6309b"><b><u>* Những vở diễn trong tháng tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lune Hội An </u></b></h2><h2><b><u>+ À Ố SHOW </u></b></h2><div class="" data-paraid="24d269b0-c117-0c61-d4ed-b46e4c19662e">Vở diễn Xiếc Tre Việt Nam “À Ố Show” là một bản hoà âm mang đậm âm hưởng làng quê Việt Nam, kết hợp cùng những hợp âm trẻ trung rất đời đầy tính mới mẻ và thể nghiệm của Việt Nam.</div><div class="" data-paraid="2847f41d-0025-7640-485d-ca88a6880038"><div class="img-thumb-post instagram embed 3936868b-3ad5-514f-8ac0-7f36e4285d89" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/Bw8f33kJgWh/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="960" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="616599c6-027a-b92b-0276-3399fbf5b3e1"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="8a8027de-9417-1103-6a55-dc6e5c6b11f3">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8a8027de-9417-1103-6a55-dc6e5c6b11f3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="960" photoid="c0e9ca74-78f8-0b6a-479b-fc9ecc867119" data-pagespeed-url-hash="3737276721" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="30672647f9af5e43160a864e06d5973b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8a8027de-9417-1103-6a55-dc6e5c6b11f3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="960" photoid="9f2d8d51-d26f-65b6-f20f-7a98adf495a0" data-pagespeed-url-hash="1822794560" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="412f5248502dcdc12eaafbb1db9a6e6a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8a8027de-9417-1103-6a55-dc6e5c6b11f3" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/05be8064a3858e144110353980645376.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/05be8064a3858e144110353980645376.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="05be8064a3858e144110353980645376.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/05be8064a3858e144110353980645376.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="960" photoid="52bf45b0-5a77-c5cd-5093-e473926b62f1" data-pagespeed-url-hash="1681101820" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="05be8064a3858e144110353980645376.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="a60d4e21-1138-7d2e-c88b-ce1818d573aa">Sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một vở diễn như xiếc tre, nhào lộn, múa hòa quyện lại để tạo nên một vở diễn sống động độc đáo, vở diễn vẽ lại sống động những câu chuyện, những hình ảnh rất đời mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu từ thành thị đến thôn quê qua một lăng kính một góc nhìn đầy tính nghệ thuật. Âm thanh trong vở diễn được sáng tác riêng và diễn tấu sống từ hơn 17 loại nhạc cụ độc đáo.</div><h2 class="" data-paraid="741945da-d6e0-294c-8783-38123679811b">+ Palao</h2><div class="" data-paraid="fe8b64fb-a9e7-eaaa-b943-8ddfd75ac70b"><div class="img-thumb-post instagram embed 91773a60-1225-8512-f255-d1f84d5cd0c5" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto"><iframe src="https://www.instagram.com/p/BxYzZ4WBlFT/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="928"></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc, tối đa 300 kí tự)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="82bb5f92-cf9b-b946-73e0-ef203f99bdf6">Một vở diễn cũng không kém phần độc đáo và thu hút được nhiều khán giả đến thưởng thức đó chính là vở diễn Palao. Palao là vở diễn được kết hợp trên phông nền giữa màu đỏ của lửa, màu trắng của nước như sự kết hợp hài hòa giữa âm dương. Thổi hồn trẻ và sự sáng tạo của người trẻ vào những âm thanh Chăm xưa. Palao đưa tinh thần Chăm vào múa và âm nhạc một cách tối giản đầy ấn tượng.<br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="790e9a4a-5d47-612d-e8a9-70e285a8ea65"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="2097f323-194d-e8bc-b9f7-ec98824c2da7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2097f323-194d-e8bc-b9f7-ec98824c2da7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="316ee713-abcd-69b5-55de-df69e7267687" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e51772e8a3f0658cbd5aa9e53189f952.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="2097f323-194d-e8bc-b9f7-ec98824c2da7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="8f68a5d7-eaa5-6383-d659-501a91a18195" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b350c3608384053a4a08301a34ba09a1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="fb793717-3a92-c60d-ec44-09a7ff0af276">Một trong những điểm nhấn ấn tượng phải kể đến trong show Palao ngoài vũ đạo đương đại độc đáo đó chính là phần âm nhạc của show. Pha trộn táo bạo giữa nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử cùng những giọng ca đầy nội lực và nhạc cụ sáng tạo từ vật dụng đời sống Chăm thường nhật.</div><h2 class="" data-paraid="04300719-1681-3382-d00e-77da7c5b9e31"><b><u>* Thông tin chi tiết về trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lune Hội An </u></b></h2><div class="" data-paraid="24c85d0b-aaf8-0d43-6419-41be083e9562"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="7713212d19c78d2e7c5f1428038dd0cc.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/7713212d19c78d2e7c5f1428038dd0cc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/7713212d19c78d2e7c5f1428038dd0cc.jpg" w="1024" h="1067" data-pagespeed-url-hash="2356070555" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="842aa264-b6ac-e748-019c-6bcab61f406a"><b><u>Định vị Google:</u></b> 15.875129, 108.328997 </div><div class="" data-paraid="30bb2fed-1e8a-dd75-010c-94316374d58e"><b><u>Địa chỉ:</u></b> 1A Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam </div><div class="" data-paraid="a7e6dd0b-1eca-36f1-f9cc-b11f4ec1a86f"><u><b>Số điện thoại:</b></u> +84 845 181 188 </div><div class="" data-paraid="affb4473-08cf-eac1-d45f-3bcf24ff9bc1"><b><u>Giờ mở cửa:</u></b> Các suất diễn bắt đầu vào lúc <b>18:00 mỗi ngày</b>. Quầy vé và tiếp tân hoạt động từ <b>9:30 đến 18:00 mỗi ngày</b>. Để tham khảo ngày trình diễn của các vở diễn vui lòng tham khảo <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.luneproduction.com/trung-tam-bieu-dien-lune-hoi-an#!">TẠI ĐÂY!</a> </div><div class="" data-paraid="89eea5a9-d75e-c6cc-f65c-9308e58ca31f"><b><u>Giá vé:</u> 700.000 đồng đến 1.600.000 đồng </b>tùy vào vị trí ghế ngồi.</div><div class="" data-paraid="033a3fe1-e710-ba40-b021-dac013a26a07"><b><u>Trang web:</u> </b>https://www.luneproduction.com/lune-center-hoi-an </div><div class="" data-paraid="cbeb7417-4b98-fad8-d7be-d0aeb030dbc0"><b><u>Tripadvisor: </u></b>https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298082-d13442000-Reviews-Hoi_An_Lune_Center-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html</div><div class="" data-paraid="26b61023-af53-2056-30b3-aaf9c5d6dc0c"><b><u>Lưu ý:</u></b> để tránh tình trạng hết vé sớm bạn nên đặt vé trước khi đến xem các vở diễn. </div><div class="" data-paraid="842b049c-ae40-7d33-4a84-e1e47704e878"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.luneproduction.com/booking?sid=0&amp;lid=3"><b>ĐẶT VÉ TẠI ĐÂY!!! </b></a></div><div class="" data-paraid="4704149e-8ec8-7dd4-d8c7-f8c4eec7a04c"> </div><h2><b><u>* Tin hót hòn họt cho các Gody-ers&nbsp;</u></b></h2><div class="" data-paraid="a99a2882-d173-bd68-77d8-4e2d13adebb8">Khi đăng kí và trở thành Travel Ambassador các bạn sẽ có cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi cũng như hàng ngàn những quà tặng hấp dẫn qua việc hợp tác cùng các nhãn hàng, viết bài cũng như review về du lịch kèm với sản phẩm. Đặc biệt ngay bây giờ các bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc vé đến từ Lune Production trị giá lên đến 1,150,000 đồng. Còn chần chờ gì mà không đăng kí ngay để trở thành Gody's Travel Ambassador và nhận ngay quà khủng nào!!!</div><div class="" data-paraid="f8b0a5fb-db11-94dc-90fe-37bfbb61a629"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/travel-ambassadors"><b>Link đăng kí Travel Ambasssador: TẠI ĐÂY!!!</b></a></div><div class="" data-paraid="c6f814b2-b0c2-c5c4-5433-f411aa0d4c94"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/qua-tang/chi-tiet/free-voucher-ooh-tai-lune-center-hoi-an-tri-gia-1150000-vnd-104"><b>Link đổi quà voucher Ooh! tại Lune Center Hội An trị giá 1,150,000 VND: TẠI ĐÂY!!!</b></a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huy Le
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/lehuy24693023/84769569-20190529110846.jpg
  [follower_n] => 4272
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật LUNE HỘI AN - 'Hồn Việt' qua từng vở diễn

Hoi An Lune Center nằm cạnh phố cổ Hội An cổ kính, tòa nhà với lối kiến trúc hiện đại xen lẫn truyền thống sử dụng những vật liệu quen thuộc với người Việt, Hoi An Lune Center là một nơi triển lãm và biểu diễn nghệ thuật với các show diễn độc đáo và nổi tiếng được nhiều người yêu thích như: À Ố Show hay Palao và nhiều show diễn độc đáo khác nữa.

địa điểm du lịch du lịch Hội An Trung tâm biểu diễn Lune Hội An ( Lune Perfoming Center Hoi An ) travelforfree
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Nằm ngay bên cạnh dòng sông Thu Bồn nơi giao nhau với dòng sông Hoài, bên kia sông là khu phố cổ Hội An cổ kính trầm mặc, Hội An Lune Center như một điểm nhấn độc đáo giữa lòng phố cổ với những vật liệu đậm chất Việt như tre nứa rất thân thuộc với người Việt nhưng vẫn không kém phần hiện đại thu hút sự chú ý của khách du lịch ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Được thiết kế với kết cấu vòm đặc trưng hài hoà trong cảnh quan công viên Đồng Hiệp với diện tích 459 m2 và sức chứa khoảng 299 ghế ngồi, nơi đây cách vài nhịp cầu từ phố cổ, cấu trúc vòm bán cầu của Trung Tâm Lune lấy ý tưởng từ chính hình ảnh mặt trăng và ý nghĩa đằng sau cái tên Lune, biểu trưng văn hóa Á Đông dùng lịch mặt trăng và nền văn hóa lúa nước, tạo nên một môi trường nơi con người giao hòa với tự nhiên và cũng là nơi gìn giữ di sản văn hóa lịch sử từ ngàn xưa kết hợp với nghệ thuật cách tân sáng tạo mang hơi thở đương đại của con người hôm nay.
Đi vào hoạt động từ Tết Mậu Tuất, đầu năm 2018, Trung Tâm Lune Hội An là điểm đến mới không thể bỏ qua cho khách thập phương ghé thăm trong lòng phố Hội và người bản xứ vốn giàu chất 'nghệ'. 
Các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được biểu diễn ở trung tâm Lune Hội An vận dụng những chất liệu văn hoá độc đáo của bản địa như À Ố Show (A O Show), Teh Dar và Sương Sớm (the Mist) đã gây được tiếng vang không chỉ ở Việt Nam mà còn cả 4 châu lục trên thế giới thông qua nhiều chuyến lưu diễn, nay đến lưu trú và trình diễn tại không gian biểu diễn đặc biệt rất riêng này tại Hội An, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho cư dân địa phương yêu nghệ thuật cũng như bạn bè quốc tế trân trọng văn hoá và di sản.

* Những vở diễn trong tháng tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lune Hội An

+ À Ố SHOW

Vở diễn Xiếc Tre Việt Nam “À Ố Show” là một bản hoà âm mang đậm âm hưởng làng quê Việt Nam, kết hợp cùng những hợp âm trẻ trung rất đời đầy tính mới mẻ và thể nghiệm của Việt Nam.
Sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một vở diễn như xiếc tre, nhào lộn, múa hòa quyện lại để tạo nên một vở diễn sống động độc đáo, vở diễn vẽ lại sống động những câu chuyện, những hình ảnh rất đời mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu từ thành thị đến thôn quê qua một lăng kính một góc nhìn đầy tính nghệ thuật. Âm thanh trong vở diễn được sáng tác riêng và diễn tấu sống từ hơn 17 loại nhạc cụ độc đáo.

+ Palao

Một vở diễn cũng không kém phần độc đáo và thu hút được nhiều khán giả đến thưởng thức đó chính là vở diễn Palao. Palao là vở diễn được kết hợp trên phông nền giữa màu đỏ của lửa, màu trắng của nước như sự kết hợp hài hòa giữa âm dương. Thổi hồn trẻ và sự sáng tạo của người trẻ vào những âm thanh Chăm xưa. Palao đưa tinh thần Chăm vào múa và âm nhạc một cách tối giản đầy ấn tượng.
Một trong những điểm nhấn ấn tượng phải kể đến trong show Palao ngoài vũ đạo đương đại độc đáo đó chính là phần âm nhạc của show. Pha trộn táo bạo giữa nhạc cụ truyền thống và âm nhạc điện tử cùng những giọng ca đầy nội lực và nhạc cụ sáng tạo từ vật dụng đời sống Chăm thường nhật.

* Thông tin chi tiết về trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lune Hội An

Định vị Google: 15.875129, 108.328997
Địa chỉ: 1A Nguyễn Phúc Chu, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại: +84 845 181 188
Giờ mở cửa: Các suất diễn bắt đầu vào lúc 18:00 mỗi ngày. Quầy vé và tiếp tân hoạt động từ 9:30 đến 18:00 mỗi ngày. Để tham khảo ngày trình diễn của các vở diễn vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY!
Giá vé: 700.000 đồng đến 1.600.000 đồng tùy vào vị trí ghế ngồi.
Trang web: https://www.luneproduction.com/lune-center-hoi-an
Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g298082-d13442000-Reviews-Hoi_An_Lune_Center-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
Lưu ý: để tránh tình trạng hết vé sớm bạn nên đặt vé trước khi đến xem các vở diễn.
ĐẶT VÉ TẠI ĐÂY!!!

* Tin hót hòn họt cho các Gody-ers 

Khi đăng kí và trở thành Travel Ambassador các bạn sẽ có cơ hội nhận hàng ngàn ưu đãi cũng như hàng ngàn những quà tặng hấp dẫn qua việc hợp tác cùng các nhãn hàng, viết bài cũng như review về du lịch kèm với sản phẩm. Đặc biệt ngay bây giờ các bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc vé đến từ Lune Production trị giá lên đến 1,150,000 đồng. Còn chần chờ gì mà không đăng kí ngay để trở thành Gody's Travel Ambassador và nhận ngay quà khủng nào!!!
Link đăng kí Travel Ambasssador: TẠI ĐÂY!!!
Link đổi quà voucher Ooh! tại Lune Center Hội An trị giá 1,150,000 VND: TẠI ĐÂY!!!