Bạn thích du lịch đó đây? Bạn là thổ địa du lịch nơi bạn sống?
Vậy thì Travel Influencers Program là chương trình dành cho bạn với nhiều quyền lợi hấp hẫn 1. Xây dựng thương hiệu cá nhân, trở thành người ảnh hưởng tới cộng đồng 2. Tham gia các dự án du lịch của Gody.vn tại https://gody.vn/qua-tang 3. Cơ hội kết nối hợp tác cùng các Brand du lịch trong và ngoài nước 4. Tạo doanh thu từ chính trải nghiệm của bạn (Dự kiến ra mắt vào tháng 11.2019)
Nhiệm vụ tối thiểu / tháng:
1. Chia sẻ 4 bài viết review / tháng - Chi tiết 2. Chia sẻ bài hình ảnh - Chi tiết 3. Đánh giá địa điểm du lịch - Chi tiết 4. Tạo hành trình du lịch - Chi tiết
Trở thành Travel Ambassador
Nhiệm vụ tối thiểu / tháng:
1. Chia sẻ 2 bài viết review / tháng - Chi tiết 2. Chia sẻ bài hình ảnh - Chi tiết 3. Đánh giá địa điểm du lịch - Chi tiết 4. Tạo hành trình du lịch - Chi tiết
Trở thành Travel Blogger
Nhiệm vụ tối thiểu / tháng:
1. Chia sẻ viết review - Chi tiết 2. Chia sẻ 6 bài hình ảnh / tháng - Chi tiết 3. Đánh giá địa điểm du lịch - Chi tiết 4. Tạo hành trình du lịch - Chi tiết
Trở thành Visual Traveller

Travel Influencers nổi bật

Thương hiệu hợp tác cùng Gody.vn

Trở thành Travel Ambassador

Các dự án đang triển khai

Trở thành Travel Ambassador

Dự án hợp tác thành công:

Trở thành Travel Ambassador

Trở thành Travel Influencers

Gody.vn mong muốn đồng hành cùng bạn, các blogger du lịch trên con đường xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân. Chúng tôi cũng mong muốn đem đến những trải nghiệm du lịch mới mẻ nhất từ các bạn tới cộng đồng.