stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2524
  [created_approved] => 2019-01-20 17:40:00
  [blog_title] => Những điểm chụp hình Xuân đẹp nhất cho team Hà Nội
  [albums] => 41047,41048,41049,41050,41051,41052,41053,41054,41055,41056,41057,41058,41059,41060,41061,41062,41063,41064,41065,41066,41067,41068,41069,41070,41071,41072|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg|public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414,public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-01-17 15:03:32
  [blog_created] => 2019-01-17 14:50:05
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/c133f86003c801723475870a3facedb42c0f0d75.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => hellyng12109414
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mỗi khi Tết đến, chắc ai cũng muốn cho mình một album Tết đến để làm mới timeline facebook mình hoặc đơn giản là lưu giữ lại kỉ niệm thanh xuân của chính bản thân. Dưới đây là gợi ý những địa điểm dành cho bạn để có một album đẹp nhất.
  [blog_slug] => nhung-diem-chup-hinh-xuan-dep-nhat-cho-team-ha-noi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><div contenteditable="false" name="30b0cc27-d103-a1f8-762b-0dce0cbbda97-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="30b0cc27-d103-a1f8-762b-0dce0cbbda97" name="30b0cc27-d103-a1f8-762b-0dce0cbbda97-c">Vườn hoa bãi đá sông Hồng</h2></div></div><div>Mỗi dịp Tết đến, xuân về, vườn đào Nhật Tân là địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua đối với giới trẻ Hà Thành. Vào thời điểm này, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị quần áo xúng xính, kéo nhau đến vườn đào Nhật Tân để chụp những bức hình đẹp nhất, xinh xắn nhất mang đầy sức sống để chào đón một năm mới. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="606" photoid="6d577343-c5c7-872c-9ee1-bd434513a66c" data-pagespeed-url-hash="855568533" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="32204880f3108d8626462be40bfe7130.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="d85ce809-396c-3db8-ef69-bcf4435e6829" data-pagespeed-url-hash="2510709521" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b0aa47913a0ca4c27029d9021d1aa649.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="7b8252c6-b51a-71f8-cda2-c5a92457a5c9" data-pagespeed-url-hash="2525631009" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1394cdbc8642c0561240e9cde9a31738.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="a17f7146-25e1-1615-fb2e-7a4c29b3f594" data-pagespeed-url-hash="2472832843" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="03f31efb6a73c65c8bd7b879dfaf8754.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1132" h="754" photoid="2c6f5c81-a993-9d21-65a8-9905c61fcc01" data-pagespeed-url-hash="494896113" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5a5f967a2c32883aa14d88fb94f946b0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="0c66f9cf-5055-643f-f401-23f9008d752a" data-pagespeed-url-hash="2465509040" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e0889bd6ccf8b51dce4c83abcaea4563.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="ee458302-0501-70bf-9af1-292ce67c60fe" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="23f2950b-df13-d9dd-e46f-2f31ad016309" data-pagespeed-url-hash="2063650308" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0cb5aa6da5532ceeb87610883af50810.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="fdf402f5-e92a-2c29-f210-b2c6551fdb66-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="fdf402f5-e92a-2c29-f210-b2c6551fdb66" name="fdf402f5-e92a-2c29-f210-b2c6551fdb66-c">Văn phòng Báo Hà Nội mới</h2></div></div><div>Style báo phường đã quay trở lại giữa lòng đô thị hiện đại. Từ chiếc cổng vàng và cửa sổ gỗ xanh lá cây, biển hiệu và cả những bản tin được dán bên ngoài đã tái hiện lại bức tranh Hà Nội cổ kính và văn minh.</div><div>Từ trước đến nay, mặt tiền hướng ra Hồ Gươm, hằng ngày người đi qua, kẻ đi lại tấp nập nhưng bây giờ, dân sống ảo đã làm cho văn phòng báo Hà Nội mới thêm sống động hơn bởi không ít người đã check in ở đây bằng những bức ảnh đẹp bất ngờ. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="678" photoid="072fd143-5a66-3367-5932-1dd63e2e7fd6" data-pagespeed-url-hash="3554782141" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b0e35c5bc51356571c0ed1332cb3d239.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="c8bed79a-8095-ad98-261d-6b9cfbbc52b1" data-pagespeed-url-hash="30466830" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bbec202aad99a8087a1c6d504945c20b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="607" photoid="f3e6d87d-c00c-6822-90ac-f8b1ad8f0532" data-pagespeed-url-hash="1386609336" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="fc7737b31aa57b312476bd1c473b1879.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="1200" photoid="04ea42c7-1465-a707-8f66-94ffcb72fd32" data-pagespeed-url-hash="176093078" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8d25bb7c17f6b5660edb815aea7e4ba6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9fb25597-9178-f173-3bc4-0cbc3aa54028" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="bb4376a1-dabd-771b-0f42-f13939217fc1" data-pagespeed-url-hash="952979507" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a4e67b86b4f21774fa3c9e78ca0397a6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="10d48584-d876-a3c5-e1e1-f5c07ab23140-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="10d48584-d876-a3c5-e1e1-f5c07ab23140" name="10d48584-d876-a3c5-e1e1-f5c07ab23140-c">Ga Long Biên</h2></div></div><div>Rủ nhau ra Ga Long Biên làm một bộ ảnh có chút màu thời gian vào cuối tuần cũng rất thú vị. Nhà ga cổ kính, có rêu phong, đường ray sâu hun hút, thẳng tắp đã tạo nên nhiều bức ảnh có chất riêng.&nbsp;</div><div>Nếu để ý kỹ, Ga Long Biên và Ga Gia Lâm đang tạo trend và xuất hiện khá nhiều trong những bức ảnh của giới trẻ trong thời gian gần đây. Nhất định, nếu là một tín đồ sống ảo, bạn không thể bỏ qua xu hướng này. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="a8abdbb8-8a2a-6a6e-05c9-f2e8c279d19b" data-pagespeed-url-hash="3218968844" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f22665fa9f69a71e77234b8fe3f0429a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="eea24411-f8db-2b4a-d094-8d51186eac3d" data-pagespeed-url-hash="3658045727" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f6d3e0d30c8c9965b7fb6d00c7a3cca8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="2d5d78f5-118a-5a76-0886-4c18e2e63f38" data-pagespeed-url-hash="358051667" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="ca6a809e1d9b670fc718347ba66f8e01.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="679" photoid="658d83fb-4785-c3df-adec-3e648cca2a20" data-pagespeed-url-hash="3265864644" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="6f01406596044b406c32997f2c55771a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="73ef680d-7b4f-66c1-93d3-bb79fe69eda0" data-pagespeed-url-hash="1116532295" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="e939fe2968dac9a038730d23f1b57e51.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="953" photoid="daa93e86-439f-0cc9-a4cc-23afdfea4d46" data-pagespeed-url-hash="1759212443" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c1d64febfef4a2819057bf405dc7beda.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b359805f-7d7d-b393-e909-eb0b5a24c94e" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="b98d5bbd-faa7-9a20-6712-13cd6287dc8d" data-pagespeed-url-hash="2513456376" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2e9e6600ecb029b4dce7c257f5fd2d24.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="852c8d02-6304-b5c5-22aa-fc933a7b67f2-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="852c8d02-6304-b5c5-22aa-fc933a7b67f2" name="852c8d02-6304-b5c5-22aa-fc933a7b67f2-c">Phố bích họa Phùng Hưng</h2></div></div><div>Với 19 bức tranh tường cực đẹp và sống động như thật, phố bích họa Phùng Hưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến mới hấp dẫn nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.&nbsp;</div><div>Những bứctranh bích họa về bách hóa tổng hợp, những người phụ nữ gánh hàng rong, tàu điệnleng keng, ông đồ cho chữ…trên các vòm cầu gợi nhớ về những ký ức đẹp của Hà Nội. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="53759915-85d4-1231-c11d-30bf8370b774" data-pagespeed-url-hash="1585635022" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f9e341b5918cee46fe0f06837a16fc6c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="556" h="640" photoid="c1831de7-803d-706a-8c28-daccaad2c4a7" data-pagespeed-url-hash="2224483185" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a85ff3f133922652bc53bdabb54ab4d6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2215" h="2560" photoid="7c701697-d082-16ed-fb09-d38ec67200ca" data-pagespeed-url-hash="1624833005" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e56568652d1f776ab100042a700d7901.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="1429b00a-659d-93c3-b8d5-51c7e12cdb56" data-pagespeed-url-hash="3259658726" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="55344b404598e0b5d2bb959e59ab6fd1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2215" h="2560" photoid="e423838b-b1b6-1538-2338-5ef96b7f69a1" data-pagespeed-url-hash="733722479" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1e679e067a07ed97f5d36b5cc3bf5a41.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2560" h="2560" photoid="f5296905-2c42-d641-905b-43455d087bd6" data-pagespeed-url-hash="436215483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8c202ea89dfa9c92b707c652e2decfe.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9d977e77-25ea-6603-27de-9f3dfff0cf6a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/17/hellyng12109414/2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="929" photoid="fc74f9e4-0205-4405-7bdb-c6fc25ad58d7" data-pagespeed-url-hash="3866359305" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2a8b1721335311b32532f10810cb161d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> Nguồn: Tổng hợp</div><div>Ảnh: Tổng hợp</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Helly Nguyễn
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/hellyng12109414/61025179-20190813153048.jpg
  [follower_n] => 2264
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Những điểm chụp hình Xuân đẹp nhất cho team Hà Nội

Mỗi khi Tết đến, chắc ai cũng muốn cho mình một album Tết đến để làm mới timeline facebook mình hoặc đơn giản là lưu giữ lại kỉ niệm thanh xuân của chính bản thân. Dưới đây là gợi ý những địa điểm dành cho bạn để có một album đẹp nhất.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Vườn hoa bãi đá sông Hồng

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, vườn đào Nhật Tân là địa điểm chụp ảnh không thể bỏ qua đối với giới trẻ Hà Thành. Vào thời điểm này, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị quần áo xúng xính, kéo nhau đến vườn đào Nhật Tân để chụp những bức hình đẹp nhất, xinh xắn nhất mang đầy sức sống để chào đón một năm mới.

Văn phòng Báo Hà Nội mới

Style báo phường đã quay trở lại giữa lòng đô thị hiện đại. Từ chiếc cổng vàng và cửa sổ gỗ xanh lá cây, biển hiệu và cả những bản tin được dán bên ngoài đã tái hiện lại bức tranh Hà Nội cổ kính và văn minh.
Từ trước đến nay, mặt tiền hướng ra Hồ Gươm, hằng ngày người đi qua, kẻ đi lại tấp nập nhưng bây giờ, dân sống ảo đã làm cho văn phòng báo Hà Nội mới thêm sống động hơn bởi không ít người đã check in ở đây bằng những bức ảnh đẹp bất ngờ.

Ga Long Biên

Rủ nhau ra Ga Long Biên làm một bộ ảnh có chút màu thời gian vào cuối tuần cũng rất thú vị. Nhà ga cổ kính, có rêu phong, đường ray sâu hun hút, thẳng tắp đã tạo nên nhiều bức ảnh có chất riêng. 
Nếu để ý kỹ, Ga Long Biên và Ga Gia Lâm đang tạo trend và xuất hiện khá nhiều trong những bức ảnh của giới trẻ trong thời gian gần đây. Nhất định, nếu là một tín đồ sống ảo, bạn không thể bỏ qua xu hướng này.

Phố bích họa Phùng Hưng

Với 19 bức tranh tường cực đẹp và sống động như thật, phố bích họa Phùng Hưng đã nhanh chóng trở thành một điểm đến mới hấp dẫn nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. 
Những bứctranh bích họa về bách hóa tổng hợp, những người phụ nữ gánh hàng rong, tàu điệnleng keng, ông đồ cho chữ…trên các vòm cầu gợi nhớ về những ký ức đẹp của Hà Nội.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp