stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3873
  [created_approved] => 2019-06-21 18:10:00
  [blog_title] => Đến Phúc Kiến, Trung Quốc nơi tạo ra thứ rượu sản xuất từ ống tre
  [albums] => 61380,61381,61382,61383,61384,61385,61386,61387,61388,61389,61390|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed5fa93f25d93b80448aa5dccfe21f91.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a1691b4dd2d21e91eea2814641107f12.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/99b98f010fd56bae84cfefa520ae31c6.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg|public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 9
  [list_auto_comment] => 9151,9153,9154,9155,9156,9158,9159,9161,9162|2019-06-22 16:23:17,2019-06-22 18:21:11,2019-06-23 18:25:08,2019-06-22 13:23:24,2019-06-23 04:22:21,2019-06-25 01:21:01,2019-06-24 01:19:08,2019-06-24 22:19:12,2019-06-24 08:32:15
  [tags_destination] => 1718,1679,1683,5522,6229,2003,1901,1898,6494,1658,1782|dia-diem,kinh-nghiem-du-lich,du-lich,hoi-quan-phuc-kien-assembly-hall-of-the-fujian,bao-tang-trang-phuc-va-phu-kien-dan-gian-ottoman-uluumay-osmanli-halk-kiyafetleri-ve-takilari-muezesi,phuc-kien,tu-xuyen-trung-quoc,huahin-tan-cuong-thanh-do-tu-xuyen,hoc-vien-my-thuat-tu-xuyen,trung-quoc,china|địa điểm,Kinh nghiệm du lịch,du lịch,Hội quán Phúc Kiến (Assembly Hall Of The Fujian),Bảo tàng Trang phục và Phụ kiện Dân gian Ottoman (Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi),Phúc Kiến,Tứ Xuyên - Trung quốc,Huahin, Tân Cương, Thành Đô, Tứ Xuyên,Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên,china (trung quốc),China|0,0,0,3,3,0,0,0,3,4,0|4458,4459,4460,4461,4462,4463,4464,4465,4466,4467,4468
  [tags] => 130,149,252,421,535|du-lich,du-lich-trai-nghiem,trung-quoc,tu-xuyen-trung-quoc,phuc-kien|du lịch,du lịch trải nghiệm,Trung Quốc,Tứ Xuyên - Trung quốc,Phúc Kiến
  [blog_updated] => 2019-06-21 15:26:41
  [blog_created] => 2019-06-21 15:11:25
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/fd962060b77f35082b10bec19d0722b47afef6cb.png
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => duyle01046510
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Loại rượu làm từ thân tre được giới thiệu là một loại rượu với nồng độ cồn thấp, có hương vị thơm ngon đặc biệt và rất tốt cho sức khỏe của người dùng.
  [blog_slug] => den-phuc-kien-trung-quoc-noi-tao-ra-thu-ruou-san-xuat-tu-ong-tre
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Từ xưa đến nay trong văn hóa phương đông tre là một loài cây rất hữu ích cho cuộc sống của con người tre làm nhà, tre làm thức ăn thậm chí trong thời cổ đại tre còn được dùng làm vũ khí, bởi vậy có thể nói tre là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên linh hoạt nhất luôn sẵn có dành cho con người.&nbsp;</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="10392400-b897-1519-3ced-167ded3307a8">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10392400-b897-1519-3ced-167ded3307a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="427" photoid="72212341-2655-e348-b6af-68120a6ece06" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4725b6aa530acda6fb7925ae8c011d8f.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10392400-b897-1519-3ced-167ded3307a8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="398" photoid="07e4e6f6-f44f-46f3-0b03-ef3b17d9ffbb" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4c85528705585cbd027b0bf1c0a33524.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="10392400-b897-1519-3ced-167ded3307a8" href="blob:https://gody.vn/119fcbd2-de13-4d8e-9939-ccdf0aba448b" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/119fcbd2-de13-4d8e-9939-ccdf0aba448b" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/99b98f010fd56bae84cfefa520ae31c6.png" class="lazyload cursor-pointer" w="1199" h="608" photoid="304d19a8-70bb-f183-8398-4067873c89f9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="99b98f010fd56bae84cfefa520ae31c6.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Rượu tre được lấy ra từ thân tre có màu vàng rất bắt mắt.</div>           </div></div><div></div><div>Nhiều ngôi làng ở Trung Quốc cũng tận dụng tre với các mục đích khác nhau, trong đó, làm rượu từ những cây tre còn tươi là phương pháp độc đáo nhất và được nhiều người tò mò nhất.</div><div>Bằng phương pháp sử dụng kỹ thuật phun áp lực cao, rượu được bơm trực tiếp vào thân rỗng&nbsp; của những cây tre non (trước đó đã được khoét một lỗ trên thân). Vì tre non có khả năng tự phục hồi cao nên chỉ cần sau 10 ngày, các lỗ rượu sẽ dần được lấp kín. Và như thế, rượu được ủ tự nhiên trong môi trường kín&nbsp; đó chính là thân của cây tre.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="18777acf-4677-6e58-7765-aa1354e319ac">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="18777acf-4677-6e58-7765-aa1354e319ac" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="634" h="421" photoid="a9fc0a51-67f7-e212-1112-f2d7bda1cc25" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3c4fb3d8f9db0561232c93a85f66df91.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="18777acf-4677-6e58-7765-aa1354e319ac" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="500" h="300" photoid="c5acbda5-b587-1f16-4c2f-25c0b96b0a7e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b1a1201b85579a8e2dc372eca2bb55a8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="18777acf-4677-6e58-7765-aa1354e319ac" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="400" photoid="7fd1bb7c-b0d6-b535-fd6a-8cf1c7252d17" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4f3fac2c8041a40453aadf94a72e9cb8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="18777acf-4677-6e58-7765-aa1354e319ac" href="blob:https://gody.vn/de55ff32-357e-43ce-a18e-818ff462dc83" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/de55ff32-357e-43ce-a18e-818ff462dc83" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/a1691b4dd2d21e91eea2814641107f12.png" class="lazyload cursor-pointer" w="978" h="978" photoid="f1424e7e-f6bd-ecb4-0e39-abcb8cee4f11" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a1691b4dd2d21e91eea2814641107f12.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Du khách có thể đến tận nơi để trải nghiệm rót rượu và thưởng thức loại rượu độc đáo này.</div>           </div></div><div>Rượu là thức uống không còn gì mới lạ ở Trung Quốc cũng như trên thế giới song rượu tre là một từ còn khá mới trong từ điển các loại rượu, rượu sau khi bơm vào thân tre, nồng độ cồn sẽ giảm đi rõ rệt do bị thân cây hấp thụ và sẽ tạo ra được một vị rất riêng biệt, độc đáo. Không chỉ có mùi vị và nồng độ thay đổi màu sắc của rượu cũng được chuyển từ trắng sang vàng nhạt nhìn rất bắt mắt và được cho là có tác dụng bổ phổi và giải độc tốt.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="28ad1705-d733-da1f-5d84-a839fe18a1d6">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28ad1705-d733-da1f-5d84-a839fe18a1d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1079" photoid="a0c2aba3-7048-ae56-b9f2-133862c45d04" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="082eed3a8f6f9aa61819e78d1196312c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28ad1705-d733-da1f-5d84-a839fe18a1d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="130324c3-3ec1-00a8-4d5d-ed3d1af199e5" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="689bdf8ceea49c0060bfa87f220820c1.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="28ad1705-d733-da1f-5d84-a839fe18a1d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="cd07218a-c83f-d64f-5992-95cd793250cf" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0942b43c0e8bf8dd8dfb94e7a90602b7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hương vị độc đáo lại còn tốt cho sức khỏe.</div>           </div></div><div>Kỹ thuật ủ rượu trong ống tre tươi này ban đầu xuất hiện ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó được dân làng ở những vùng lân cận như Quảng Tây, Tứ Xuyên học hỏi và áp dụng. Những rừng tre tự nhiên cũng được biến thành xưởng sản xuất rượu hay những làng làm rượu tre, ủ rượu trong ống tre tươi.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ed5fa93f25d93b80448aa5dccfe21f91.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed5fa93f25d93b80448aa5dccfe21f91.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01046510/ed5fa93f25d93b80448aa5dccfe21f91.jpg" w="1024" h="1024"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đây chắc chắn sẽ là món quà tốt cho người thân khi đi du lịch Trung Quốc về.</figcaption></figure></div></div><div>Chính cách làm độc đáo, cho ra thành phẩm cũng độc đáo và thú vị không kém ngoài ra còn tốt cho sức khỏe nên rượu tre đặc biệt là rượu tre ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày càng được nhiều người biết đến và tìm mua để thưởng thức thứ rượu độc đáo và tốt cho sức khỏe này.</div><div><b>Giá bán:</b> <b>72 USD ~ 1 triệu 500 ngàn VND</b>/ một thanh tre&nbsp;</div><div><b>Địa điểm:</b> những xưởng làm rượu tre, những địa điểm bán hàng đặc sản ở <b>Phúc Kiến, Tứ Xuyên - Trung Quốc</b>.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Văn Tài
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/duyle01046510/92355511-20190611163856.jpg
  [follower_n] => 4
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Đến Phúc Kiến, Trung Quốc nơi tạo ra thứ rượu sản xuất từ ống tre

Loại rượu làm từ thân tre được giới thiệu là một loại rượu với nồng độ cồn thấp, có hương vị thơm ngon đặc biệt và rất tốt cho sức khỏe của người dùng.

du lịch du lịch trải nghiệm Trung Quốc Tứ Xuyên - Trung quốc Phúc Kiến
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Từ xưa đến nay trong văn hóa phương đông tre là một loài cây rất hữu ích cho cuộc sống của con người tre làm nhà, tre làm thức ăn thậm chí trong thời cổ đại tre còn được dùng làm vũ khí, bởi vậy có thể nói tre là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên linh hoạt nhất luôn sẵn có dành cho con người. 
Rượu tre được lấy ra từ thân tre có màu vàng rất bắt mắt.
Nhiều ngôi làng ở Trung Quốc cũng tận dụng tre với các mục đích khác nhau, trong đó, làm rượu từ những cây tre còn tươi là phương pháp độc đáo nhất và được nhiều người tò mò nhất.
Bằng phương pháp sử dụng kỹ thuật phun áp lực cao, rượu được bơm trực tiếp vào thân rỗng  của những cây tre non (trước đó đã được khoét một lỗ trên thân). Vì tre non có khả năng tự phục hồi cao nên chỉ cần sau 10 ngày, các lỗ rượu sẽ dần được lấp kín. Và như thế, rượu được ủ tự nhiên trong môi trường kín  đó chính là thân của cây tre.
Du khách có thể đến tận nơi để trải nghiệm rót rượu và thưởng thức loại rượu độc đáo này.
Rượu là thức uống không còn gì mới lạ ở Trung Quốc cũng như trên thế giới song rượu tre là một từ còn khá mới trong từ điển các loại rượu, rượu sau khi bơm vào thân tre, nồng độ cồn sẽ giảm đi rõ rệt do bị thân cây hấp thụ và sẽ tạo ra được một vị rất riêng biệt, độc đáo. Không chỉ có mùi vị và nồng độ thay đổi màu sắc của rượu cũng được chuyển từ trắng sang vàng nhạt nhìn rất bắt mắt và được cho là có tác dụng bổ phổi và giải độc tốt.
Hương vị độc đáo lại còn tốt cho sức khỏe.
Kỹ thuật ủ rượu trong ống tre tươi này ban đầu xuất hiện ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó được dân làng ở những vùng lân cận như Quảng Tây, Tứ Xuyên học hỏi và áp dụng. Những rừng tre tự nhiên cũng được biến thành xưởng sản xuất rượu hay những làng làm rượu tre, ủ rượu trong ống tre tươi.
Đây chắc chắn sẽ là món quà tốt cho người thân khi đi du lịch Trung Quốc về.
Chính cách làm độc đáo, cho ra thành phẩm cũng độc đáo và thú vị không kém ngoài ra còn tốt cho sức khỏe nên rượu tre đặc biệt là rượu tre ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày càng được nhiều người biết đến và tìm mua để thưởng thức thứ rượu độc đáo và tốt cho sức khỏe này.
Giá bán: 72 USD ~ 1 triệu 500 ngàn VND/ một thanh tre 
Địa điểm: những xưởng làm rượu tre, những địa điểm bán hàng đặc sản ở Phúc Kiến, Tứ Xuyên - Trung Quốc.