Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka

#Bảo tàng #Toà nhà Abeno Harukas (Abeno Harukas) #Công viên chủ đề Universal Studios (Universal Studios Japan) #Thủy cung Osaka (Osaka Aquarium) #osaka #Nhật Bản
Bây giờ, mọi cơ sở tại Nhật Bản đang tạm thời đóng cửa.
Mục lục bài viết
Bây giờ, mọi cơ sở tại Nhật Bản đang tạm thời đóng cửa.
Từ nay nhiều cửa hàng có khả năng bị đóng cửa.
Hãy cẩn thận nhé.
Mình sẽ chia sẻ một số cơ sở tại Osaka.
※Thông tin này là th`ng tin mà chỉ thời điểm hiện tại(07/03/2020)

1.Công viên giải trí 


Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka

-Universal Studio Japan
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

-Kids Plaza Osaka
từ ngày 28 tháng 2 (Thứ 6) đến ngày 19 tháng 3 (Thứ 5)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Hirakata Park
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 18 tháng 3 (Thứ 4) 

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Osaka Aquarium Kaiyukan
từ ngày 2 tháng 3 (Thứ 2) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Abeno Harukas (Đài quan sát)
từ ngày 3 tháng 3 (Thứ 3) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Tennoji Zoo
từ ngày 3 tháng 3 (Thứ 3) đến ngày 16 tháng 3 (Thứ 2)
Ngoài ra, “SPRIG NIGHT ZOO” sẽ được tổ chức vào ngày 20, 21 và 22, 28 và 29 tháng 3 cũng đã bị hủy bỏ.

2.Cửa hàng thương mại phức hợp


Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Daimaru Shinsaibashi Department Store
-Daimaru Umeda Department Store
Đóng cửa tạm thời vào thứ 3 tháng 3
(ngày 3 (Thứ 3), ngày 10 (Thứ 3), ngày 17 (Thứ 3), ngày 24 (Thứ 3) tháng 3 )

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Hankyu Umeda Department Store
-Hanshin Umeda Department Store
thời gian mở cửa hàng và thời gian đóng cửa được thay đổi 
11:00~19:00 - từ ngày 2 tháng 3 (Thứ 2) đến ngày 17 tháng 3 (Thứ 3)  

-Takashimaya Osaka Store
thời gian mở cửa hàng và thời gian đóng cửa được thay đổi 
11:00~20:00 - từ ngày 28 tháng 2 (Thứ 6) đến ngày 17 tháng 3 (Thứ 3)

3.Bảo tàng 


Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-The National Museum of Art
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Osaka Science Museum
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 3 (Thứ 2)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-National Museum of Ethnology
từ ngày 28 tháng 2 (Thứ 6) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Osaka Museum of History
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 3 (Thứ 2)

Tạm dừng hoạt động của trung tâm giải trí ở Osaka
-Osaka City Art Museum
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 3 (Thứ 2)

-Abeno Harukas Art Museum
từ ngày 3 tháng 3 (Thứ 3) đến ngày 15 tháng 3 (Chủ nhật)

-Osaka Museum of Natural History
từ ngày 29 tháng 2 (Thứ 7) đến ngày 16 tháng 3 (Thứ 2)Location Loading...
Vé tham quan