stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4555
  [created_approved] => 2019-08-20 22:00:00
  [blog_title] => Team miền Bắc ơi, cầm '2 chiệu' chúng mình đi đâu thế
  [albums] => 71350,71351,71352,71353,71354,71355,71356,71357,71358,71359,71360,71361,71374,71375,71376,71377|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/944b5bc4a01d888605f6f4a1539dff17.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/68a8712b3ab5b2a13ce6ed490af564b2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/96981f33c6f38e5533e3d044fcb4ef06.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8325967dbb623663102ebd5a9731e221.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/92fa607948e6ba891f86ab1f55321a6d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/a05ccfcaecdce380f94d9fba6f6c25e3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e5f05d9ab7e7fcf350f26dc15d1124b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8a42094fadb29473209536f6226e9459.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3245f42f2488b35417f52a386250c6d6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/aa225bb8a9f14e3b26e35bfa726f0a82.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3200fa822b4b0cd8ea9ebf0e97e7b7eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e6c744480e151e27ed18ce4cac07d0d6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/14414cc1d17f999d4ac4e94ca78c9114.jpg,blob:https://gody.vn/570f6b37-826f-423d-9cfb-2ce54a42eb5a,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/b0c057f8d7894178ac2a39699a2e3e65.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e3cbbfe0326b7a544cd591fdca5b64b2.jpg|public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847,public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 13912,13913,13914,13915,13916|2019-08-21 20:08:02,2019-08-21 05:13:19,2019-08-23 15:15:00,2019-08-22 12:09:04,2019-08-23 04:22:19
  [tags_destination] => 13295,685,5530,3185,586,915,1985,754,3191,13295,685,5530,3185,586,915,1985,754,3191|tonghop,vinh-ha-long,vinh-ha-long-ha-long-bay,ha-noi,tam-dao,ba-vi,ta-xua,quang-binh,quang-binh,tonghop,vinh-ha-long,vinh-ha-long-ha-long-bay,ha-noi,tam-dao,ba-vi,ta-xua,quang-binh,quang-binh|tonghop,Vịnh Hạ Long,Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),hà nội,Tam Đảo,ba vì,Tà Xùa,quang bình,quảng bình,tonghop,Vịnh Hạ Long,Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),hà nội,Tam Đảo,ba vì,Tà Xùa,quang bình,quảng bình|0,1,3,3,1,2,0,2,3,0,1,3,3,1,2,0,2,3|8597,8598,8599,8600,8601,8602,8603,8604,8605,8606,8607,8608,8609,8610,8611,8612,8613,8614
  [tags] => 3191,5530,1985,915,586,3185|quang-binh,vinh-ha-long-ha-long-bay,ta-xua,ba-vi,tam-dao,ha-noi|quảng bình,Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),Tà Xùa,ba vì,Tam Đảo,hà nội
  [blog_updated] => 2019-08-16 14:27:47
  [blog_created] => 2019-08-16 12:52:18
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/4b9911849b9d0fd6add3584cd5be44912fe8e293.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => sonthuy3847
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Chuyên mục dành riêng cho team miền Bắc nhe. Thích quá nếu muốn đi du lịch lắm lắm luôn mà bị "viêm màng túi" rồi thì mấy bạn có thể tham khảo mấy điểm tham quan cực đẹp mà cực hời mình gợi ý sau đây nhé. Cầm "2 chiệu" thôi đi khắp muôn nơi luôn.
  [blog_slug] => team-mien-bac-oi-cam-2-chieu-chung-minh-di-dau-the
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 833,834,835,836,837,838,839,840,841,842|915,1985,586,652,813,5860,5530,5526,1689,3191|ba-vi,ta-xua,tam-dao,trang-an,moc-chau,dao-cat-ba-cat-ba-island,vinh-ha-long-ha-long-bay,dao-quan-lan-quan-lan-island,sapa,quang-binh|2,0,1,1,2,3,3,3,0,3|2,0,1,1,2,3,3,3,0,3|ba vì,Tà Xùa,Tam Đảo,Tràng An,mộc châu,Đảo Cát Bà (Cat Ba Island),Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay),Đảo Quan Lạn (Quan Lan Island),Sapa,quảng bình|0,0,0,0,0,0,0,0,0,0|7ad8b96a-a134-f3ec-b64f-d44ad2928503,a5057421-214a-d3f3-170c-1e9a6a938953,93fcd9da-f2f8-2c0b-6da1-01e6f68914ff,22bc4396-b7e6-789d-d6bd-5b5c890afc7f,f4294dc3-2a2a-aeb6-594b-7de3efc92e6d,bbf7882e-f222-1da4-43f5-4c5b65d2089f,f44910d0-5a04-5ab2-c129-49c665ecacf1,155ccf03-0002-79fa-b584-de4bf55c1776,1e90246f-23a4-55f7-2801-2f2dfdb719df,81feb25c-331a-fc03-e956-3fadf7cb28ff
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="43047bad-a555-c3a5-e404-36e7016c8c14">Hồi đó cứ vòi mẹ cho ra Hà Nội học chỉ với lý do Hà Nội cổ kính, trù phú lại quanh quanh đấy chục chục điểm du lịch vừa đẹp vừa hùng vĩ và đặc biệt thích mấy con đèo trên đấy. Nào là Hà Giang, Tây Bắc, Lào Cai, Tam Đảo...tỷ tỷ điểm "phượt" đẹp ơi là đẹp luôn. Và đặc biệt mấy điểm này có ưu điểm là di chuyển khá dễ dàng từ hà Nội nên chi phí du lịch cũng sẽ vì thế mà tiết kiệm hơn bởi vì có một số điểm bạn có thể đi-lại ngay trong ngày. Nào cùng khám phá những điểm mà bạn có thể cầm "2 chiệu" đi khắp Thế gian nhé. </div><div class="" data-paraid="c24cf6f5-1e40-2151-acd9-4baeb17924e1"><div class="img-thumb-post instagram embed ff18903a-e688-12ce-c593-4fe439fe0d71" contenteditable="false" data-width="658"><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="ba bc-seventh mx-auto" ><iframe src="https://www.instagram.com/p/B0qhYSVl5u3/embed/captioned" frameborder="0" allowfullscreen="" allowtransparency="true" class="mx-auto" height="1274" ></iframe></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="7ad8b96a-a134-f3ec-b64f-d44ad2928503" data-day="0">1. Vườn Quốc gia Ba Vì&nbsp;</h2><div class="" data-paraid="6696bfdf-d726-9299-1158-fa0dbd11ccab">Cách Hà Thành 50km, tầm 2h chạy xe là bạn có thể đến được Vườn Quốc gia Ba Vì rồi, Chính vì gần và dễ di chuyển nên chi phí cho một chuyến đi cũng vì thế mà "dễ thở" vô cùng, chỉ tầm dưới 500k là bạn vui chơi thỏa thích rồi. VQG Ba Vì nổi tiếng là thiên đường sống ảo cực "ngọt" với những background nổi trội như Nhà kính xương rồng ma mị này, Nhà thờ kiến trúc Pháp cổ kính này, đồi thông này...Đặc biệt nếu bạn đến Ba Vì vào mua dã quỳ thì đây sẽ là điểm thích hợp nhất để bạn đắm chìm trong sắc vàng đấy. </div><div class="" data-paraid="bfc83f72-a50e-6f99-f012-603c0453df81"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8a42094fadb29473209536f6226e9459.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8a42094fadb29473209536f6226e9459.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8a42094fadb29473209536f6226e9459.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="140073939" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8780a899-b11a-b131-16c5-27709904da04"><b>Di chuyển: </b></div><div class="" data-paraid="d2f4e95e-d6c3-eb4f-d86a-16e3452bca65">+ Xe máy: Từ Hà Nội, các bạn cứ thẳng đường cao tốc Láng-Hòa Lạc -&gt; Yên Bài -&gt; dọc theo Yên Bài -&gt; Tân Lĩnh -&gt; Cổng VQG Ba Vì. </div><div class="" data-paraid="7686125e-e3b8-7edd-cafb-c0a8229b3d99">+ Xe bus: Xe 214: Bến xe Yên Nghĩa – Dừng xuống ở trạm Xuân Khanh (Cách cổng VQG khoảng 5km) </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e5f05d9ab7e7fcf350f26dc15d1124b7.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e5f05d9ab7e7fcf350f26dc15d1124b7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e5f05d9ab7e7fcf350f26dc15d1124b7.jpg" w="1024" h="1279" data-pagespeed-url-hash="17472035" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="a5057421-214a-d3f3-170c-1e9a6a938953" data-day="0">2. Tà Xùa </h2><div class="" data-paraid="879b2bba-3d69-b0fe-ba11-6825f5d7575d">Tà Xùa là các dãy núi bao quanh thung lũng. Vùng núi Tà Xùa nằm trên 4 xã: Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu. Khi đến tà Xùa nhất định bạn không thể bỏ qua Đỉnh Gió, đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên Tà Xùa và trải nghiệm săn mây Tà Xùa cũng rất thú vị nữa bởi đặc điểm Tà Xùa chính là bên núi bên mây nên chẳng nơi đâu đẹp bằng cảnh mây Tà Xùa cả. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a05ccfcaecdce380f94d9fba6f6c25e3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/a05ccfcaecdce380f94d9fba6f6c25e3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/a05ccfcaecdce380f94d9fba6f6c25e3.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="20731302" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="69994d08-8d81-d99e-8071-2ec3a7e7b471"><b>Di chuyển:</b> Bạn có thể đến Tà Xùa bằng xe máy là hợp lí nhất, dọc theo đường quốc lộ 32 sang 37, đi qua Thanh Sơn – Phú Thọ rồi đến Phù Yên và đến Bắc Yên. Sẽ gần hơn khi đi theo đường lên Mộc Châu rồi rẽ sang là đến. </div><div class="" data-paraid="976060fb-d09f-9ada-6924-a7c079051b79">Giá xăng sương sương cả đi vs về tầm 150k, giá phong trên này có mấy homestay xinh xinh dao động tầm 150-250, ăn uống này nọ cũng khoảng 200k no nê luôn. Vậy chi phí dự tính chỉ tầm 500k cho 1 chuyến thôi đấy. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="92fa607948e6ba891f86ab1f55321a6d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/92fa607948e6ba891f86ab1f55321a6d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/92fa607948e6ba891f86ab1f55321a6d.jpg" w="960" h="1200" data-pagespeed-url-hash="2707059015" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="93fcd9da-f2f8-2c0b-6da1-01e6f68914ff" data-day="0">3. Tam Đảo </h2><div class="" data-paraid="d2f4e95e-d6c3-eb4f-d86a-16e3452bca65">Lại là Tam Đảo đây, chẳng xa lạ gì nhưng Tam Đảo luôn là cái tên nằm trong top lựa chọn đấy. Tam Đảo chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đến 80km, khí hậu se se lạnh quanh năm, xung quanh sương phủ lại còn cổ kính ma mị chẳng khác gì xứ Âu cả nên chưa bao giờ mà Tam Đảo hết HOT. </div><div class="" data-paraid="617c9936-de61-d6bc-358a-d2a5d979e335">Di chuyển: Bạn cứ google map từ Hà Nội cho chắc, rất dễ đi. Tiền xăng dự kiến cho xe máy tầm 200k/ đi-về, khách sạn sang chảnh đẹp xinh luôn là 600k/phòng, ăn uống cho hời luôn thì trung bình 40k/phần, tham quan thì đa phần đều free cả nên chưa đến "1 chiệu" là bạn có thể vi vu Tam Đảo rồi. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8325967dbb623663102ebd5a9731e221.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8325967dbb623663102ebd5a9731e221.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/8325967dbb623663102ebd5a9731e221.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="2952129436" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="22bc4396-b7e6-789d-d6bd-5b5c890afc7f" data-day="0">4. Tràng An - Ninh Bình </h2><div class="" data-paraid="8d12d2f4-31fc-193c-ef1c-6e59c038bd33">Ninh Bình có thể được gọi là một trong địa điểm được lòng nhiều khách du lịch nhất, từ người lớn đến trẻ em, từ các travel blogger đến các tín đồ du lịch trẻ, từ khách trong nước đến khách ngoài nước... Đặc biệt là từ sau sự kiện “King Kong- Skull island”, Ninh Bình lại hot hơn bao giờ hết. </div><div class="" data-paraid="e46ea174-6310-46c5-051d-d4af70ebb41a">Sẽ có một Hạ Long trên cạn khi bạn đến Tràng An. Lại có một tiểu Vạn Lý Trường Thành khi bạn đứng trên đỉnh núi thuộc Hang Múa, cùng chú rồng đá uốn lượn bao quát tầm nhìn xuống nước non để biết đất nước chúng ta tươi đẹp thế nào. Rồi khi bạn đến với chùa Bái Đính, đến Bích Động. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="96981f33c6f38e5533e3d044fcb4ef06.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/96981f33c6f38e5533e3d044fcb4ef06.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/96981f33c6f38e5533e3d044fcb4ef06.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="2053125370" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="6f899aa3-16c4-278a-ee9a-4701fadfacdc">Các điểm tham quan tại Tràng An - Nình Bình dao động từ 50-200k/vé, homestay xấp sỉ 200k/đêm, dự kiến chi phí chỉ tầm 1tr-1,2tr cho 1 chuyến đi thôi. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="68a8712b3ab5b2a13ce6ed490af564b2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/68a8712b3ab5b2a13ce6ed490af564b2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/68a8712b3ab5b2a13ce6ed490af564b2.jpg" w="1024" h="1200" data-pagespeed-url-hash="4128883019" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="f4294dc3-2a2a-aeb6-594b-7de3efc92e6d" data-day="0">5. Mộc Châu </h2><div class="" data-paraid="d2f4e95e-d6c3-eb4f-d86a-16e3452bca65">Màu xanh ngát của đồi chè Mộc Châu, màu nâu xỉn từ Rừng Thông Bản Áng hay màu vàng rực rỡ của đồng hoa hướng dương...đó là những gì mà bạn có thể thấy khi ở Mộc Châu. Hơn thế nữa Mộc Châu cũng là thiên đường của những ngôi nhà Homestay đầy mộng mơ cho những kẻ chạy đi kiếm tìm thanh xuân nữa đấy. </div><div class="" data-paraid="c0ec4c1f-359a-db5b-09a3-8cb3de2cc2f2">Bạn có thể đến Mộc Châu bằng phương tiện riêng hay xe khách từ Mỹ Đình đều được cả, ở lại 1 đêm tại Mộc Châu để thoải mái thời gian khám phá hơn. Chi phí dự kiến tầm 1,5tr-2tr một chuyến. </div><div class="" data-paraid="773e0937-e006-9c15-41a0-d4cf21b7017d"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="944b5bc4a01d888605f6f4a1539dff17.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/944b5bc4a01d888605f6f4a1539dff17.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/944b5bc4a01d888605f6f4a1539dff17.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="1052818469" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="bbf7882e-f222-1da4-43f5-4c5b65d2089f" data-day="0">6. Cát Bà </h2><div class="" data-paraid="d0989d24-42ed-296c-556b-0a83f6d4ff30">Cát Bà nằm ở ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 25km. Nạp ngay Vitamin Sea tại Cát Bà chỉ với 1 triệu thì tại sao không nhỉ! Những ngày làm việc mệt mỏi sẽ được xoa dịu bằng bầu không khí trong lành, mát mẻ và khung cảnh sóng nước mênh mông, những bãi cát trắng tinh và những ngọn núi đá vôi xanh rì vì cây mọc dại. </div><div class="" data-paraid="ba37d121-9540-27ad-eacb-c0dfca244d26"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e6c744480e151e27ed18ce4cac07d0d6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e6c744480e151e27ed18ce4cac07d0d6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e6c744480e151e27ed18ce4cac07d0d6.jpg" w="1024" h="1109" data-pagespeed-url-hash="2172918145" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="f44910d0-5a04-5ab2-c129-49c665ecacf1" data-day="0">7. Hạ Long </h2><div class="" data-paraid="b439596d-bd2b-a335-a124-2b2be96388df">Đã nói đến du lịch thì không thể nào bỏ qua Hạ Long xinh đẹp được rồi. Hạ Long luôn nằm trong top 10 di sản văn hóa thiên nhiên do UNESCO công nhận, đã đủ thấy được sức hút và độ HOT của Hạ Long lớn như thế nào rồi. Chi phí dự tính để tham quan Vịnh Hạ Long tầm 1,2tr-1,5tr cho 1 chuyến.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3200fa822b4b0cd8ea9ebf0e97e7b7eb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3200fa822b4b0cd8ea9ebf0e97e7b7eb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3200fa822b4b0cd8ea9ebf0e97e7b7eb.jpg" w="1024" h="1277" data-pagespeed-url-hash="334591108" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="155ccf03-0002-79fa-b584-de4bf55c1776" data-day="0">8. Đảo Quan Lạn </h2><div class="" data-paraid="7907d64f-17c4-7d6c-fa64-8600e93b21ae">Diện tích đảo Quan Lạn chỉ khoảng 11km2, đây là một hòn đảo xinh đẹp thuộc vịnh Bái Tử Long, thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="aa225bb8a9f14e3b26e35bfa726f0a82.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/aa225bb8a9f14e3b26e35bfa726f0a82.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/aa225bb8a9f14e3b26e35bfa726f0a82.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="1692718498" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bb949199-be94-1cc2-39ac-e5e87af3698a">Đảo Quan Lạn cách Hà Nội không quá xa nên rất thích hợp cho những chuyến đi ngắn hạn vào dịp cuối tuần. Trước tiên bạn phải đến Cảng Cái Rồng-chi phí di chuyển tầm 150k/lượt, sau đó đi tàu cao tốc ra đảo với giá 140k/lượt. Nhà nghỉ trên đảo sẽ dao động tầm 300k-600k/lượt, xe máy thuê trên đảo sẽ là 120k/chiếc. Như vậy chi phí dự tính mà bạn nghỉ dưỡng, chơi đùa 2 ngày trên đảo sẽ tầm 1,5tr - 2tr cho 1 chuyến đấy.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3245f42f2488b35417f52a386250c6d6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3245f42f2488b35417f52a386250c6d6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/3245f42f2488b35417f52a386250c6d6.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="2767746457" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="" data-paraid="1e90246f-23a4-55f7-2801-2f2dfdb719df" data-day="0">9. Sapa, Lào Cai </h2><div class="" data-paraid="f60e468a-dc57-8545-4fd1-ece4c9a9650f">Sapa cực kì nổi tiếng không những với khách du lịch địa phương mà khách du lịch nước ngoài cũng rất hứng thú với điểm du lịch này. Sa Pa mê hoặc con người ta ở những nét đẹp hùng vĩ mà hoang sơ, những triền núi bạt ngàn ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, những người dân tộc bản địa luôn nở nụ cười bất chấp cuộc sống còn nhiều khó khăn.</div><div class="" data-paraid="da376e33-b278-788e-ac42-206fb53c9c37"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b0c057f8d7894178ac2a39699a2e3e65.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/b0c057f8d7894178ac2a39699a2e3e65.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/b0c057f8d7894178ac2a39699a2e3e65.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="3208240043" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="13499a05-37f7-8626-eb4e-a1c95a66b337">Banjc so thể đến Sapa theo nhiều cách như đi xe lửa, phượt xe máy hoặc đi xxe khách đều được cả. Thời điểm gần đây du lịch Sapa rất phát triển nên không khó để bạn kiếm điểm nghỉ ngơi hay ăn uống tại đay. Mình dự kiến chi phí sát mức cho chuyế vi vu Sapa cuối tuần chỉ nhỉnh hơn 2tr một chút thôi nên cũng rất hời đúng không nào.</div><div class="" data-paraid="b8015c33-a4ae-6849-575f-e521a25e63c1"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="14414cc1d17f999d4ac4e94ca78c9114.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/14414cc1d17f999d4ac4e94ca78c9114.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/14414cc1d17f999d4ac4e94ca78c9114.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="599180281" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2 class="ce-element--focused" data-paraid="81feb25c-331a-fc03-e956-3fadf7cb28ff" data-day="0">10. Quảng Bình</h2><div class="" data-paraid="53165961-0d32-750a-6d83-aad0da7f6a08">Nhắc đến Quảng Bình thì người ta có thể kể từ sáng đến chiều cũng chưa hết điểm để chơi. Đồi Cát Quang Phú cho team mê sa mạc. Động Phong Nha với những “cái nhất” về hang động thạch nhũ đá vôi nổi tiếng trên toàn thế giới. Đi thăm mộ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Hay đắm mình trong làn nước mát rượi và trong trẻo của suối Moọc – điểm dừng chân trong vòng vài năm đổ lại đây cực kì nổi tiếng với du khách ở cả trong và ngoài nước. Chợ đêm Đồng Hới với ti tỉ các món ngon đậm chất vùng miền. Hay sáng ra có thể lao mình nhảy sóng với biển Nhật Lệ, bãi đá nhảy, tham qua Đèo Ngang và Hoành Sơn Quan. Chỉ với 1,5tr-2tr thôi là bạn có thể khám phá tất tần tật Quảng Bình rồi.</div><div class="" data-paraid="ca4fc185-eab1-dfe0-d308-9160aefc8953"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e3cbbfe0326b7a544cd591fdca5b64b2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e3cbbfe0326b7a544cd591fdca5b64b2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/sonthuy3847/e3cbbfe0326b7a544cd591fdca5b64b2.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="98145043" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="229d8aed-690f-570c-001e-8a60ace62801"><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/myfoot5886/post/review-plantrip-danh-tan-con-khat-du-lich-chi-voi-2-ngay-cuoi-tuan-tai-quan-lan-hoang-so-danh-cho-2-nguoi-3730">- REVIEW PLANTRIP "ĐÁNH TAN CƠN KHÁT DU LỊCH" CHỈ VỚI 2 NGÀY CUỐI TUẦN TẠI QUAN LẠN HOANG SƠ DÀNH CHO 2 NGƯỜI</a></div><div class=""><br></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sơn Thúy
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/sonthuy3847/83575739-20190611164623.jpeg
  [follower_n] => 2
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Team miền Bắc ơi, cầm '2 chiệu' chúng mình đi đâu thế

Chuyên mục dành riêng cho team miền Bắc nhe. Thích quá nếu muốn đi du lịch lắm lắm luôn mà bị "viêm màng túi" rồi thì mấy bạn có thể tham khảo mấy điểm tham quan cực đẹp mà cực hời mình gợi ý sau đây nhé. Cầm "2 chiệu" thôi đi khắp muôn nơi luôn.

quảng bình Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay) Tà Xùa ba vì Tam Đảo hà nội
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Hồi đó cứ vòi mẹ cho ra Hà Nội học chỉ với lý do Hà Nội cổ kính, trù phú lại quanh quanh đấy chục chục điểm du lịch vừa đẹp vừa hùng vĩ và đặc biệt thích mấy con đèo trên đấy. Nào là Hà Giang, Tây Bắc, Lào Cai, Tam Đảo...tỷ tỷ điểm "phượt" đẹp ơi là đẹp luôn. Và đặc biệt mấy điểm này có ưu điểm là di chuyển khá dễ dàng từ hà Nội nên chi phí du lịch cũng sẽ vì thế mà tiết kiệm hơn bởi vì có một số điểm bạn có thể đi-lại ngay trong ngày. Nào cùng khám phá những điểm mà bạn có thể cầm "2 chiệu" đi khắp Thế gian nhé.

1. Vườn Quốc gia Ba Vì 

Cách Hà Thành 50km, tầm 2h chạy xe là bạn có thể đến được Vườn Quốc gia Ba Vì rồi, Chính vì gần và dễ di chuyển nên chi phí cho một chuyến đi cũng vì thế mà "dễ thở" vô cùng, chỉ tầm dưới 500k là bạn vui chơi thỏa thích rồi. VQG Ba Vì nổi tiếng là thiên đường sống ảo cực "ngọt" với những background nổi trội như Nhà kính xương rồng ma mị này, Nhà thờ kiến trúc Pháp cổ kính này, đồi thông này...Đặc biệt nếu bạn đến Ba Vì vào mua dã quỳ thì đây sẽ là điểm thích hợp nhất để bạn đắm chìm trong sắc vàng đấy.
Di chuyển:
+ Xe máy: Từ Hà Nội, các bạn cứ thẳng đường cao tốc Láng-Hòa Lạc -> Yên Bài -> dọc theo Yên Bài -> Tân Lĩnh -> Cổng VQG Ba Vì.
+ Xe bus: Xe 214: Bến xe Yên Nghĩa – Dừng xuống ở trạm Xuân Khanh (Cách cổng VQG khoảng 5km)

2. Tà Xùa

Tà Xùa là các dãy núi bao quanh thung lũng. Vùng núi Tà Xùa nằm trên 4 xã: Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu. Khi đến tà Xùa nhất định bạn không thể bỏ qua Đỉnh Gió, đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên Tà Xùa và