stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2083
  [created_approved] => 2018-12-15 18:30:00
  [blog_title] => Có thể bạn chưa biết: Vòng quanh thế giới và những bữa tối Giáng Sinh đặc sắc của các nước
  [albums] => 33622,33623,33624,33625,33626,33627,33628,33629,33630,33631,33632,33633,33634,33635,33636,33637,33638,33639,33640,33641,33642,33684,33685,33686,33687,33688,33689,33690,33691,34174,34175|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3b7d0bd67ee03c2e06e0032b87910d63.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c66e9736b309f425b34057df1a387ed9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d2e9e3fb410df9dac4fc6f644795d561.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c777ff6cd7f05654024f5b99616cc65.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9bfd6e9fcada27b208ed8d01312a425b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/10b98fff2c77e8ebf0097d3f14427a16.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2bc38988a87477973d9c90e6188b06aa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/608cf396ac590c123d70b70350de4065.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/34741d3619db4ae2a42751d7d96c16ce.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3001f556d35f1a529f8f532032bd2edc.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bed644e911c64f0cd29b4a7c26e9465.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c2e98b5172802326348792455fb987ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e76ef2dd2bacf121dd335f2105eeb35.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ba42228e2264b707013a2f6b3c2708a0.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9a3db1c486a15afe72138a56ab79fe6a.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8b062fe75c1267489cf653a5afbac5dd.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/643c15233e3ce8e6bda39f07d4c8a6bd.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2f257c91229eaf386ab60eeb25ca57a0.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ad13dc90dd2dac72a4b3f3b94cdca7a8.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4f97f64ee0b93f04db5c981272d81fd5.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 120,148,299|review,du-lich-kham-pha,chau-au|Review,du lịch khám phá,Châu Âu
  [blog_updated] => 2018-12-15 09:56:19
  [blog_created] => 2018-12-13 11:35:22
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/f5c7ad79a109b81688d1a91b3aecab29f5c0ac64.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan05
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Từ Đông sang Tây, tìm hiểu xem các nước trên thế giới đón Giáng Sinh với những món ăn độc đáo gì nhé!
  [blog_slug] => vong-quanh-the-gioi-voi-nhung-bua-toi-giang-sinh-day-mau-sac
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><div></div><div>Giáng sinh luôn là một dịp lễ lớn trong năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình tụ họp, trao cho nhau những món quà và cùng thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.Xem ra rất đa dạng đấy, nhưng còn tùy theo phong tục của mỗi một quốc gia nữa. Hãy cùng khám phá bữa tối Giáng sinh tại các quốc gia trên thế giới ngay sau đây thôi nào.</div></div><div class=""><br></div><div><div contenteditable="false" name="70c93cc4-f27f-db96-4297-b9f97f5421e2-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="70c93cc4-f27f-db96-4297-b9f97f5421e2" name="70c93cc4-f27f-db96-4297-b9f97f5421e2-c">Anh</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="c2e98b5172802326348792455fb987ce.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c2e98b5172802326348792455fb987ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c2e98b5172802326348792455fb987ce.jpg" w="684" h="360" data-pagespeed-url-hash="1259582833" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Truyền thống phổ biến tại Anh là sử dụng xương chạc (nằm khoảng giữa cổ và ngực) của gà tây để thể hiện điều ước.</figcaption></figure></div></div><div class="">Sau bài phát biểu của nữ hoàng Anh. Bữa tối Giáng Sinh ở nước Anh thường bắt đầu vào đầu giờ chiều. Bữa tiệc bao gồm gà tây hoặc ngỗng quay, đôi khi với dăm bông, thịt lợn, khoai tây chiên, rau (thường là luộc hoặc hấp) và đặc biệt là cải brussel, chipolatas (một loại xúc xích ở Anh) cùng nước sốt.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="0bed644e911c64f0cd29b4a7c26e9465.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bed644e911c64f0cd29b4a7c26e9465.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0bed644e911c64f0cd29b4a7c26e9465.jpg" w="620" h="388" data-pagespeed-url-hash="2240359331" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Pudding mận với sốt rượu Brandy</figcaption></figure></div></div><div></div><div class="">Tuy nhiên, ở Anh, gà tây nướng là một món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Truyền thống phổ biến tại Anh là sử dụng xương chạc (nằm khoảng giữa cổ và ngực) của gà tây để thể hiện những điều ước của mình. Hai người cùng nhau kéo xương, cho đến khi xương vỡ ra, người nắm giữ mảnh xương lớn hơn sẽ được ước. Bên cạnh đó, những món ăn kèm không thể thiếu có thể kể đến như bắp cải Brussels, khoai tây nướng, thịt xông khói và nước sốt cranberry. Món tráng miệng là những chiếc bánh pudding rưới một chút rượu Brandy cùng với hàm ý giúp xua đuổi ma quỷ.&nbsp;<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4f97f64ee0b93f04db5c981272d81fd5.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4f97f64ee0b93f04db5c981272d81fd5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4f97f64ee0b93f04db5c981272d81fd5.png" w="900" h="254"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/khanh2203/post/cam-nang-du-lich-anh-quoc-tu-tuc-tu-a-den-z-sieu-day-du-1480" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Cẩm nang du lịch Anh Quốc tự túc từ A-Z siêu đầy đủ</a><br></div><div><div contenteditable="false" name="ea1d40a2-969b-b23e-b8d1-73644aa9a73b-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ea1d40a2-969b-b23e-b8d1-73644aa9a73b" name="ea1d40a2-969b-b23e-b8d1-73644aa9a73b-c">Đức</h2></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="96f3bd8b-729c-addb-957e-3642cd6d9846">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="96f3bd8b-729c-addb-957e-3642cd6d9846" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="666" photoid="429d089a-b46e-4a12-717d-f70c7e548ee9" data-pagespeed-url-hash="3769167190" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b0e30cfb59b40f38c248fd5cb32909f7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="96f3bd8b-729c-addb-957e-3642cd6d9846" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="750" h="501" photoid="ee6109ae-c368-2fc1-104c-55cb2618cc68" data-pagespeed-url-hash="700069119" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="824119917e33e5d070be7d4afd023f22.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Món ăn truyền thống Ngỗng nướng và Christstollen</div>           </div></div><div class="">Vào ngày 25-26/12, các gia đinh ở Đức thường sum họp vào đêm Giáng sinh với bữa ăn truyền thống khá đơn giản. Theo truyền thuyết, những người không dùng bữa tối Giáng sinh sẽ bị ám ảnh bởi ma quỷ. Cũng chính vì thế nên mọi người thường sẽ chuẩn bị và thưởng thức những bữa ăn rất thịnh soạn trong dịp lễ này. Ngỗng nướng và cá chép là món chính, còn khoai tây, rau cải bắp, cải xoăn, dưa bắp cải là món ăn phụ. Christstollen là món bánh mì ngọt nhân trái cây khô, đây mà món truyền thống của nước Đức. Các loại hạt là đồ nhắm ưa thích của người dân trong đêm Giáng Sinh. Ngoài ra, các món được yêu thích khác là bánh gừng, bánh quy, bánh nhân hạt dẻ.&nbsp;<br></div><div class=""><br></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="7393efa7-5cde-96df-b02b-b474e3fe05f8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="7393efa7-5cde-96df-b02b-b474e3fe05f8" name="7393efa7-5cde-96df-b02b-b474e3fe05f8-c">Ý</h2></div></div><div class="">Ở Ý, hầu hết các gia đình đều kiêng ăn thịt và đều phải ăn chay trường 1 ngày trước Giáng Sinh. Bữa tối đêm trước Giáng Sinh không có thịt, chủ yếu là cá. Thay vào đó, mọi người sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc có tên gọi là "Feast of the Seven Fishes" gồm các món ăn được chế biến từ 7 loại cá khác nhau. </div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f8710fa1-97b6-e201-3144-07062a1dcadd">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f8710fa1-97b6-e201-3144-07062a1dcadd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="682" photoid="80a4e0fc-c42c-62f9-8b14-9bcfcf762a1b" data-pagespeed-url-hash="2940817061" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e3b895fef88dea52def650f83dae1c84.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f8710fa1-97b6-e201-3144-07062a1dcadd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="900" photoid="047579bb-d61d-6f28-606d-31fb18020fb7" data-pagespeed-url-hash="1733532528" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e3246edc98af087020c0aeb87ffef3e2.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div class="">Tuy món ăn khác nhau theo từng vùng, nhưng món đầu tiên trong một bữa tối Giáng Sinh tại Ý sẽ là Lasagna (mì cùng pho mát, nước sốt, thịt hoặc rau quả), hoặc là mì Ý (Pasta), thịt nướng trộn hoặc bò nướng là món ăn thứ hai .. được ăn cùng còn có nhiều loại bơ, trái cây (khô hoặc tươi), kẹo, tất cả đều được trộn vào rượu vang đỏ. Món kẹo điển hình nhất trong ngày Giáng Sinh là Torrone – có mật ong, sôcôla hoặc quả hồ trăn. Bánh Giáng Sinh gọi là Panettone, là loại bánh mì ngọt có nho khô ngâm rượu và trái cây tẩm đường.&nbsp;<br></div><div class=""><br></div><div class=""></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="b25c8580-ced8-4046-501b-eebe930d1e12-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b25c8580-ced8-4046-501b-eebe930d1e12" name="b25c8580-ced8-4046-501b-eebe930d1e12-c">Iceland</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="2bc38988a87477973d9c90e6188b06aa.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2bc38988a87477973d9c90e6188b06aa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2bc38988a87477973d9c90e6188b06aa.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="579893910" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Ngày cuối cùng trước khi Giáng sinh đến, người dân Iceland sẽ chỉ được ăn khoai tây luộc và cá lên men để tôn vinh các vị thánh bảo vệ đất nước. Họ thường chọn ăn chúng tại các nhà hàng để không phải đón Giáng sinh trong ngôi nhà bị ám đầy mùi cá. Tuy nhiên, tuần lộc nướng gợi nhắc đến câu chuyện chú tuần lộc Rudolph mũi đỏ của ông già Noel, là món ăn không thể thiếu trong bữa tối Giáng sinh của người Iceland.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="d383e767-d70e-e123-d4b1-80242466200c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d383e767-d70e-e123-d4b1-80242466200c" name="d383e767-d70e-e123-d4b1-80242466200c-c">Slovakia</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9bfd6e9fcada27b208ed8d01312a425b.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9bfd6e9fcada27b208ed8d01312a425b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9bfd6e9fcada27b208ed8d01312a425b.jpg" w="780" h="520" data-pagespeed-url-hash="1937702372" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Những món ăn yêu thích trong bữa tối Giáng sinh truyền thống của người Slovakia đó chính là súp bắp cải muối kapustnica và cá chép chiên. Nhiều gia đình sẽ mua cá chép từ trước đó, họ sẽ không mua vài cân cá chép đã được sơ chế sẵn mà sẽ đích thân đến các vùng đánh cá địa phương và giữ chúng còn sống cho đến khi nấu bữa tối Giáng sinh. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a060c5e7-67f1-a0e2-7f9c-516f5325c241">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a060c5e7-67f1-a0e2-7f9c-516f5325c241" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1300" h="867" photoid="a6a1c06c-7a72-3a5a-ad6f-e85f1446978b" data-pagespeed-url-hash="1071112490" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="87831800a30419cf0453585e9447e1c7.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a060c5e7-67f1-a0e2-7f9c-516f5325c241" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1333" photoid="72f0ad0d-5716-10eb-f015-cd3c63b683a8" data-pagespeed-url-hash="587316553" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="577853648e69967e4e679c66be117eab.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Ngoài ra, nhiều nhà ở Slovakia đều mua cá chép dự trữ và nuôi trong bồn tắm để chờ đến Noel để có thể chế biến những món ăn tươi ngon. </div><div></div><div><div contenteditable="false" name="6e1934f6-0a0f-5c81-928e-1524cb95f1c8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6e1934f6-0a0f-5c81-928e-1524cb95f1c8" name="6e1934f6-0a0f-5c81-928e-1524cb95f1c8-c">Ai Cập</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post imageCenter" contenteditable="false" data-name="2c777ff6cd7f05654024f5b99616cc65.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c777ff6cd7f05654024f5b99616cc65.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c777ff6cd7f05654024f5b99616cc65.jpg" w="720" h="477" data-pagespeed-url-hash="624297730" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">"fata" gồm thịt cừu hầm với gạo, bánh mì và tỏi… </figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div>Giáng sinh tại Ai Cập thường diễn ra muộn hơn vào ngày 1/6 hàng năm, thay vì 24/12 như các quốc gia khác. Người Ai Cập thường có chủ nghĩa thuận chay trong 3 ngày trước Giáng sinh. Do người dân dùng lịch Coptic của riêng họ nên bữa ăn Giáng sinh tại đây có tên gọi là "fata" gồm thịt cừu hầm với gạo, bánh mì và tỏi…</div><div><div contenteditable="false" name="1b3809c2-9182-10fb-1892-83c3876b2578-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="1b3809c2-9182-10fb-1892-83c3876b2578" name="1b3809c2-9182-10fb-1892-83c3876b2578-c"></h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ad13dc90dd2dac72a4b3f3b94cdca7a8.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ad13dc90dd2dac72a4b3f3b94cdca7a8.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ad13dc90dd2dac72a4b3f3b94cdca7a8.png" w="900" h="300"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="ca0cfa46-5e7a-a33c-e197-a7a03b5c904b-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="ca0cfa46-5e7a-a33c-e197-a7a03b5c904b" name="ca0cfa46-5e7a-a33c-e197-a7a03b5c904b-c">Mỹ</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="8f48e8a6-412c-f96a-0db4-799ad20e88db">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8f48e8a6-412c-f96a-0db4-799ad20e88db" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1920" h="1200" photoid="39d68993-4bd6-92f6-edb1-ea6602f9c738" data-pagespeed-url-hash="57028508" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2964e7df4cf574078bf7215c3fb18bae.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8f48e8a6-412c-f96a-0db4-799ad20e88db" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="614" h="408" photoid="b8eb1609-dda8-b7f4-86b7-f4c4db6c1c8c" data-pagespeed-url-hash="3006597312" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b4114fd12c96f18bef2f5c3d4418ee7c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8f48e8a6-412c-f96a-0db4-799ad20e88db" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="738" h="491" photoid="ae4c7d11-7918-1a13-c55e-d512ec3f8884" data-pagespeed-url-hash="1033084429" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b8dfea2af3f4d908721cd1e2e7e2431e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Phổ biến với sốt quả mọng cùng gà tây nhồi, bắp, bí, và đậu luộc</div>           </div></div><div>Thay vì dùng món gà tây nhồi như trong dịp lễ Tạ Ơn, bữa tối giáng sinh ở Mỹ phổ biến với sốt quả mọng cùng gà tây nhồi, bắp, bí, và đậu luộc. Tráng miệng thường là chiếc bánh bí ngô, bánh hạnh nhân, bánh quy đường, panettone, bánh trái cây, bánh táo, bánh cà rốt, bánh oreo, và bánh pate thịt băm. </div><div></div><div><div contenteditable="false" name="a6f134c7-9cd8-305f-aa45-1dd0ff9e47c2-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a6f134c7-9cd8-305f-aa45-1dd0ff9e47c2" name="a6f134c7-9cd8-305f-aa45-1dd0ff9e47c2-c">Úc</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c66e9736b309f425b34057df1a387ed9.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c66e9736b309f425b34057df1a387ed9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c66e9736b309f425b34057df1a387ed9.jpg" w="1023" h="576" data-pagespeed-url-hash="496238704" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Người Úc yêu thích những bữa tiệc nướng ngoài trời với thịt bò, thịt cừu hay hải sản tươi sống. Cho nên vì thế bữa tối Giáng sinh ở Úc không thể không thiếu món thịt nướng BBQ rồi. Bởi khí hậu Úc nóng nực, họ thường làm các món quay, hay bỏ lò mà thường làm các món nướng BBQ truyền thống của nước Úc ở ngoài trời, như bít tết, xúc xích, thịt gà xiên, khoai lang. Sau bữa tiệc, mọi người sẽ tráng miệng bằng những chiếc bánh pudding truyền thống. Điểm thú vị của món tráng miệng này chính là những miếng vàng may mắn được khéo léo nhét bên trong. </div><div><div contenteditable="false" name="4ba55501-4a45-0dfb-5c82-bd8b07f3d49e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4ba55501-4a45-0dfb-5c82-bd8b07f3d49e" name="4ba55501-4a45-0dfb-5c82-bd8b07f3d49e-c">Pháp</h2></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a976c738-ca18-f629-19a8-b1d4b9e4ce43">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a976c738-ca18-f629-19a8-b1d4b9e4ce43" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="680" h="417" photoid="14cc7654-0920-35af-de9d-3193527b96c2" data-pagespeed-url-hash="4054006407" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="670eb55f47905f6b789b180796060839.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a976c738-ca18-f629-19a8-b1d4b9e4ce43" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="680" h="544" photoid="58872bb7-c782-60a9-ae91-394f89191233" data-pagespeed-url-hash="2209308595" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dcb482916cd86af733faf12f851311ab.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""></div><div>Le Réveillon là tên gọi của bữa tối Giáng Sinh tại Pháp, thường bắt đầu vào lúc nửa đêm. Giống như hầu hết các nước phương Tây, ngỗng hay gà tây luôn là sự lựa chọn phổ biến, sẽ được nhồi hạt dẻ và nhiều thành phần khác rồi quay giòn. Các món ăn sẽ được phục vụ cùng sâm panh hoặc rượu vang. Người dân Provence tại Pháp có tới 13 món tráng miệng khác nhau, nhằm tôn vinh Chúa Kito và 12 vị tông đồ. Tiệc Giáng sinh tại đây được kéo dài 3 ngày để mọi người có thể thoải mái thưởng thức các món ăn, quây quần bên nhau và đón chờ năm mới. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4e76ef2dd2bacf121dd335f2105eeb35.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e76ef2dd2bacf121dd335f2105eeb35.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4e76ef2dd2bacf121dd335f2105eeb35.png" w="900" h="190" data-pagespeed-url-hash="1263488527" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div></div><div>Vậy là chúng ta đã hiểu thêm phần nào bữa tiệc Giáng Sinh trên thế giới rồi. Thế các bạn sẽ chọn cho món ăn gì cho gia đình mình vào dịp lễ này đây?</div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/mon-an-giang-sinh-vong-quanh-the-gioi-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Vòng quanh thế giới: Khám phá 15 món ăn Giáng Sinh ngon nhất từ các nước trên thế giới</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan05/post/nhung-diem-den-khong-the-bo-qua-cho-ky-nghi-gia-dinh-tren-the-gioi-1945" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Những điểm đến không thể bỏ qua cho kỳ nghỉ gia đình trên thế giới</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/10-diem-don-giang-sinh-tuyet-nhat-chau-a-2062" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">10 điểm đón giáng sinh tuyệt nhất Châu Á</a><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huyền Trang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan05/113676790-20180926171748.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Có thể bạn chưa biết: Vòng quanh thế giới và những bữa tối Giáng Sinh đặc sắc của các nước

Từ Đông sang Tây, tìm hiểu xem các nước trên thế giới đón Giáng Sinh với những món ăn độc đáo gì nhé!

Review du lịch khám phá Châu Âu
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Giáng sinh luôn là một dịp lễ lớn trong năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình tụ họp, trao cho nhau những món quà và cùng thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.Xem ra rất đa dạng đấy, nhưng còn tùy theo phong tục của mỗi một quốc gia nữa. Hãy cùng khám phá bữa tối Giáng sinh tại các quốc gia trên thế giới ngay sau đây thôi nào.

Anh

Truyền thống phổ biến tại Anh là sử dụng xương chạc (nằm khoảng giữa cổ và ngực) của gà tây để thể hiện điều ước.
Sau bài phát biểu của nữ hoàng Anh. Bữa tối Giáng Sinh ở nước Anh thường bắt đầu vào đầu giờ chiều. Bữa tiệc bao gồm gà tây hoặc ngỗng quay, đôi khi với dăm bông, thịt lợn, khoai tây chiên, rau (thường là luộc hoặc hấp) và đặc biệt là cải brussel, chipolatas (một loại xúc xích ở Anh) cùng nước sốt. 

Pudding mận với sốt rượu Brandy
Tuy nhiên, ở Anh, gà tây nướng là một món ăn không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình. Truyền thống phổ biến tại Anh là sử dụng xương chạc (nằm khoảng giữa cổ và ngực) của gà tây để thể hiện những điều ước của mình. Hai người cùng nhau kéo xương, cho đến khi xương vỡ ra, người nắm giữ mảnh xương lớn hơn sẽ được ước. Bên cạnh đó, những món ăn kèm không thể thiếu có thể kể đến như bắp cải Brussels, khoai tây nướng, thịt xông khói và nước sốt cranberry. Món tráng miệng là những chiếc bánh pudding rưới một chút rượu Brandy cùng với hàm ý giúp xua đuổi ma quỷ. 
Cẩm nang du lịch Anh Quốc tự túc từ A-Z siêu đầy đủ

Đức

Món ăn truyền thống Ngỗng nướng và Christstollen
Vào ngày 25-26/12, các gia đinh ở Đức thường sum họp vào đêm Giáng sinh với bữa ăn truyền thống khá đơn giản. Theo truyền thuyết, những người không dùng bữa tối Giáng sinh sẽ bị ám ảnh bởi ma quỷ. Cũng chính vì thế nên mọi người thường sẽ chuẩn bị và thưởng thức những bữa ăn rất thịnh soạn trong dịp lễ này. Ngỗng nướng và cá chép là món chính, còn khoai tây, rau cải bắp, cải xoăn, dưa bắp cải là món ăn phụ. Christstollen là món bánh mì ngọt nhân trái cây khô, đây mà món truyền thống của nước Đức. Các loại hạt là đồ nhắm ưa thích của người dân trong đêm Giáng Sinh. Ngoài ra, các món được yêu thích khác là bánh gừng, bánh quy, bánh nhân hạt dẻ. 

Ý

Ở Ý, hầu hết các gia đình đều kiêng ăn thịt và đều phải ăn chay trường 1 ngày trước Giáng Sinh. Bữa tối đêm trước Giáng Sinh không có thịt, chủ yếu là cá. Thay vào đó, mọi người sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc có tên gọi là "Feast of the Seven Fishes" gồm các món ăn được chế biến từ 7 loại cá khác nhau.

Tuy món ăn khác nhau theo từng vùng, nhưng món đầu tiên trong một bữa tối Giáng Sinh tại Ý sẽ là Lasagna (mì cùng pho mát, nước sốt, thịt hoặc rau quả), hoặc là mì Ý (Pasta), thịt nướng trộn hoặc bò nướng là món ăn thứ hai .. được ăn cùng còn có nhiều loại bơ, trái cây (khô hoặc tươi), kẹo, tất cả đều được trộn vào rượu vang đỏ. Món kẹo điển hình nhất trong ngày Giáng Sinh là Torrone – có mật ong, sôcôla hoặc quả hồ trăn. Bánh Giáng Sinh gọi là Panettone, là loại bánh mì ngọt có nho khô ngâm rượu và trái cây tẩm đường. 

Iceland

Ngày cuối cùng trước khi Giáng sinh đến, người dân Iceland sẽ chỉ được ăn khoai tây luộc và cá lên men để tôn vinh các vị thánh bảo vệ đất nước. Họ thường chọn ăn chúng tại các nhà hàng để không phải đón Giáng sinh trong ngôi nhà bị ám đầy mùi cá. Tuy nhiên, tuần lộc nướng gợi nhắc đến câu chuyện chú tuần lộc Rudolph mũi đỏ của ông già Noel, là món ăn không thể thiếu trong bữa tối Giáng sinh của người Iceland. 

Slovakia

Những món ăn yêu thích trong bữa tối Giáng sinh truyền thống của người Slovakia đó chính là súp bắp cải muối kapustnica và cá chép chiên. Nhiều gia đình sẽ mua cá chép từ trước đó, họ sẽ không mua vài cân cá chép đã được sơ chế sẵn mà sẽ đích thân đến các vùng đánh cá địa phương và giữ chúng còn sống cho đến khi nấu bữa tối Giáng sinh.
Ngoài ra, nhiều nhà ở Slovakia đều mua cá chép dự trữ và nuôi trong bồn tắm để chờ đến Noel để có thể chế biến những món ăn tươi ngon.

Ai Cập

"fata" gồm thịt cừu hầm với gạo, bánh mì và tỏi…

Giáng sinh tại Ai Cập thường diễn ra muộn hơn vào ngày 1/6 hàng năm, thay vì 24/12 như các quốc gia khác. Người Ai Cập thường có chủ nghĩa thuận chay trong 3 ngày trước Giáng sinh. Do người dân dùng lịch Coptic của riêng họ nên bữa ăn Giáng sinh tại đây có tên gọi là "fata" gồm thịt cừu hầm với gạo, bánh mì và tỏi…

Mỹ


Phổ biến với sốt quả mọng cùng gà tây nhồi, bắp, bí, và đậu luộc
Thay vì dùng món gà tây nhồi như trong dịp lễ Tạ Ơn, bữa tối giáng sinh ở Mỹ phổ biến với sốt quả mọng cùng gà tây nhồi, bắp, bí, và đậu luộc. Tráng miệng thường là chiếc bánh bí ngô, bánh hạnh nhân, bánh quy đường, panettone, bánh trái cây, bánh táo, bánh cà rốt, bánh oreo, và bánh pate thịt băm.

Úc

Người Úc yêu thích những bữa tiệc nướng ngoài trời với thịt bò, thịt cừu hay hải sản tươi sống. Cho nên vì thế bữa tối Giáng sinh ở Úc không thể không thiếu món thịt nướng BBQ rồi. Bởi khí hậu Úc nóng nực, họ thường làm các món quay, hay bỏ lò mà thường làm các món nướng BBQ truyền thống của nước Úc ở ngoài trời, như bít tết, xúc xích, thịt gà xiên, khoai lang. Sau bữa tiệc, mọi người sẽ tráng miệng bằng những chiếc bánh pudding truyền thống. Điểm thú vị của món tráng miệng này chính là những miếng vàng may mắn được khéo léo nhét bên trong.

Pháp

Le Réveillon là tên gọi của bữa tối Giáng Sinh tại Pháp, thường bắt đầu vào lúc nửa đêm. Giống như hầu hết các nước phương Tây, ngỗng hay gà tây luôn là sự lựa chọn phổ biến, sẽ được nhồi hạt dẻ và nhiều thành phần khác rồi quay giòn. Các món ăn sẽ được phục vụ cùng sâm panh hoặc rượu vang. Người dân Provence tại Pháp có tới 13 món tráng miệng khác nhau, nhằm tôn vinh Chúa Kito và 12 vị tông đồ. Tiệc Giáng sinh tại đây được kéo dài 3 ngày để mọi người có thể thoải mái thưởng thức các món ăn, quây quần bên nhau và đón chờ năm mới.
Vậy là chúng ta đã hiểu thêm phần nào bữa tiệc Giáng Sinh trên thế giới rồi. Thế các bạn sẽ chọn cho món ăn gì cho gia đình mình vào dịp lễ này đây?
Vòng quanh thế giới: Khám phá 15 món ăn Giáng Sinh ngon nhất từ các nước trên thế giới
Những điểm đến không thể bỏ qua cho kỳ nghỉ gia đình trên thế giới
10 điểm đón giáng sinh tuyệt nhất Châu Á