stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 974
  [created_approved] => 2018-09-06 16:12:00
  [blog_title] => TRANG PROVICE – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HOANG SƠ CỦA NGƯỜI THÁI
  [albums] => 15167,15168,15169,15170,15171,15172,15173,15174,15175,15176,15177,15178,15179,15180,15181,15182,15183,15184,15185,15186,15187,15188,15189,15190,15191,15192,15193,15194,15195,15196,15197,15198,15199,15200,15201,15202,15203,15204,15205,15206,15207,15208,15209,15210,15211,15212,15213,15214,15215,15216,15217,15218,15219,15220,15221,15222,15223,15224,15225,15226|ed93d6a1e16197268d02d3402831c095.jpg,a7bc41a3515a0a49e9098d4909db370c.jpg,231f2bdb14b2f3a32db0ef149933793d.jpg,56c54d791c9929f7fa1fd531c7e933b0.jpg,75ae09fcc98524ff1b3aec613dfd56bc.jpg,accb56545db55381a068441dec3fbefb.jpg,25c00407330f696662cc418ad579761d.jpg,8ed1928ca14505ce16612b3af3a968c5.jpg,8ed0f616d48d2e69516a9b08a3664d3f.jpg,01d0ee98a3e05df08ab62b9759f8d7eb.jpg,2aa4082c5f6d42d7b78154578ae9bdb9.jpg,476780b8a08d778c6ce2cd62477c481e.jpeg,a0122a602998c1769276224afa985e0c.jpg,29688c0f0e4127c7938b52c38d4020fb.jpeg,63ccd16498da4e2de070b364c7e9f0b0.jpeg,d950a4e529a4c646e11523667934684c.jpeg,90135fac1ac6816335757ef285112c34.jpeg,9853554dcc868a8c3ab0e927ee303f2a.jpeg,5a9099edde7a11ab85d6175913a2c104.jpeg,8919b8835aed0c5105efc52d33ad52f0.jpeg,d227445e0bfa9c5ae442cdcdd64c4f21.jpg,3560fb7162da9438c7f1d74e09ed9c2f.jpg,2e28278f9b5081f45f62f6b478f5f0e7.jpg,fb84e61cfd3dedb2f33ac11a7c0309b0.jpg,eeada600bd0a3487d5dd39571302c550.jpeg,5ebdd225241052316a79cccf1c9685b9.jpg,41d22b467e3d9539337142e0f3d662d9.jpg,e1b9b05fc165509f53dd1d4d11cf86ec.jpg,be42b0c2aa0fa3029dd971b7b53d2a42.jpg,def8ae0698f1d75c8c79eb3586b3e7ef.jpg,ef5170c96f1ad2f6834ad80d305fcfa5.jpeg,88050dbe0be9fe486beb626235298c65.jpg,0318d9a7818ca9dc9e9642fcfde8c777.jpeg,df09d4f134664afc77ebac199a43148d.jpg,7a5132d3503a74d43d90300bc6f7958d.jpeg,4e6ca34dea263f766c5ec6791ccd337f.jpeg,b988718f0b17c81e239fbe143642fca6.jpeg,df224fa0ab96547f537ecf85a8dd3348.jpeg,8a3207e912bf4bdf7dbc48b438a21fbf.jpeg,c6228690fb827c203e6eaa6a125aadc5.jpeg,cded0ff7f0afcfa6ab67f135029888a7.jpg,ac4b8b9939c0a450aa1862133c9bb6af.jpeg,c75f9d47d491f2a16bef3c1d2adf6058.jpg,cc4ed069e7170223028b0ef227116a16.jpeg,64ed132c4fd62dcc1527b5318fd73943.jpg,2146e31f0707a49d64a158e347a5a382.jpg,596ae847a93292e22af5bf4727837a52.jpeg,84da35b74e42219ab7a8584957dabc1c.jpg,9dc72c4f8c16fcfb195bb2d09ee9dc26.jpg,ed70a53098a4f2879154b35fed0ce320.jpg,fb77308a8c4088d09d04d6757d9537e0.jpg,c158796382fead7d6886819119acacc0.jpeg,9e3dabe691edef9cb6de5074dc704608.jpg,abe78cf23f4bed651f602e2dea4499d7.jpeg,cff5a75315aa94cc7baea75a6dfc9d04.jpg,e6aeea33e8bc593ebf5dbb6ffe3e066f.jpg,3c9cc7c16013a0ac930c54c6912c52a8.jpg,2c09cbfe00f194d06b05c343bf622898.jpeg,41a58a6f08d832b15128fdbce388eb1c.jpg,55a8d8c756e985d731b1cb36ff51f44a.jpeg|public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756,public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-01-06 20:01:03
  [blog_created] => 2018-09-06 16:12:08
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/4e87fdbcdf64db79b1c24e11b529138d1b3876b9.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => huynhthanhhai.do3756
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nếu như bạn đã chán với những bãi tắm xô bồ đông khách du lịch ở Phuket, Krabi, Pattaya,... thì những hòn đảo ở tỉnh Trang là địa điểm phù hợp cho những ai muốn tìm đến yên tĩnh, hoang sơ và thoát ra khỏi thế giớ ồn ào ấy!
  [blog_slug] => trang-provice-thien-duong-nghi-duong-hoang-so-cua-nguoi-thai
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div class="img-thumb-post" data-name="84da35b74e42219ab7a8584957dabc1c.jpg" data-key="15214" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/84da35b74e42219ab7a8584957dabc1c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/84da35b74e42219ab7a8584957dabc1c.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="158846566" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="">Tỉnh Trang nằm ở phía nam của Thailand là một điểm du lịch mới dành cho du khách quốc tế. Đảo Trang bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ, với màu nước biển trong xanh và những bãi cát trắng mịn chạy dọc ôm theo đồi núi, hàng cây,... Do đảo Trang mới nổi lên gần đây nên lượng du khách đến khám phá chưa nhiều. Chính điều đó mà đảo Trang vẫn giữ được vẻ hoang sơ, bình yên của chính vùng đất này. <br>LỊCH TRÌNH GỢI Ý CHO CHUYẾN ĐI ĐẾN TỈNH TRANG – THAILAND:<br>*** Đêm thứ 1 ở BangKok: Chuyến bay của mình đến BangKok đã là 23h khuya. Tụi mình thuê khách sạn gần sân bay Don Mueng để tiện di chuyển và sáng hôm sau ra kịp chuyến bay lúc 10h sáng đi Trang. Lưu ý là do không có chuyến bay trực tiếp đến tỉnh Trang, nên bắt buộc chúng ta phải dừng chân ở sân bay BangKok chờ nối chuyến. <br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" data-name="596ae847a93292e22af5bf4727837a52.jpeg" data-key="15213" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/596ae847a93292e22af5bf4727837a52.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/596ae847a93292e22af5bf4727837a52.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1700518761" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">1 lưu ý nhỏ cho các bạn muốn mua sim 3G ở sân bay quốc tế. Mình thường mua online trên app Klook hay Kkday với giá sim hay các tour thường rẻ hơn mua trực tiếp. Cụ thể ở đây, các bạn ra khỏi sân bay sẽ thấy quầy Klook, cứ thế mà đem thông tin thanh toán cho nhân viên họ sẽ lắp thẻ sim cho mình tại chỗ nhé!</figcaption></figure></div></div><div class=""><br>- Nếu các bạn lay hoay tìm chỗ nghĩ gần sân bay Don Mueng thì đây là Gợi ý cho các bạn 2 hostel gần sân bay giá rẻ, sạch sẽ và tiện nghi mà tụi mình ở đêm đầu đến BangKok và đêm cuối về lại HCM. Cả 2 hostel này có điểm chung là sáng ngủ dạy cứ tự do trả phòng để chìa khóa lên quầy rồi đi ra sân bay, không có lễ tân kiểm tra phòng đâu nhé! Vì đa số khách ở 2 hostel đều ngủ qua đêm để sáng tiện ra sân bay đi chuyến tiếp.</div><div class=""><br><div class="img-thumb-post" data-name="2146e31f0707a49d64a158e347a5a382.jpg" data-key="15212" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2146e31f0707a49d64a158e347a5a382.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2146e31f0707a49d64a158e347a5a382.jpg" w="1024" h="819" data-pagespeed-url-hash="1003799072" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"><div class="img-thumb-post" data-name="64ed132c4fd62dcc1527b5318fd73943.jpg" data-key="15211" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/64ed132c4fd62dcc1527b5318fd73943.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/64ed132c4fd62dcc1527b5318fd73943.jpg" w="1024" h="819" data-pagespeed-url-hash="929828952" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Diamond and Rust Hostel: cách sân bay 10p đi bộ. Giá tầm dưới 400k/đêm cho 2 người. Hostel này mới xây nên rất sạch sẽ và nội thất còn rất mới nhé! Cách bày trí rất hiện đại, trẻ trung nhìn là thích ngay. Don Mueng Hostel: cách sân bay cũng tầm 15p. Giá phòng có 2 loại 550k và 500k dành cho 2 người. Sử dụng tone trắng ấn tượng nên trong rất sạch sẽ và ấn tượng.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="cc4ed069e7170223028b0ef227116a16.jpeg" data-key="15210" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/cc4ed069e7170223028b0ef227116a16.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/cc4ed069e7170223028b0ef227116a16.jpeg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1298585906" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Ngày thứ 2 đến Trang: 07h sáng tụi mình tranh thủ trả phòng và đi bộ qua sân bay ăn sáng để kịp chuyến 10h.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="c75f9d47d491f2a16bef3c1d2adf6058.jpg" data-key="15209" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/c75f9d47d491f2a16bef3c1d2adf6058.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/c75f9d47d491f2a16bef3c1d2adf6058.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="3126354507" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Chặng bay từ BangKok đi tỉnh Trang giá vé khứ hồi là: 2.865bath/2ng (tầm khoản 2.000k) của Thai Lion. Vì chặng nội địa mình mua gần với thời gian chặng bay quốc tế, cho nên giá vé tương đối không rẻ cũng không mắc.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="ac4b8b9939c0a450aa1862133c9bb6af.jpeg" data-key="15208" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ac4b8b9939c0a450aa1862133c9bb6af.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ac4b8b9939c0a450aa1862133c9bb6af.jpeg" w="1024" h="609" data-pagespeed-url-hash="1907436941" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="cded0ff7f0afcfa6ab67f135029888a7.jpg" data-key="15207" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/cded0ff7f0afcfa6ab67f135029888a7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/cded0ff7f0afcfa6ab67f135029888a7.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1305948898" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Từ sân bay Trang để di chuyển về khách sạn: các bạn chú ý cái quầy bán vé xe ở ngay cổng sân bay hét giá trên trời so với giá niêm yết nhé! Đến quầy hỏi mua 2 vé bus về tận khách sạn với giá ghi là 90bath/ng ngay trung tâm. Bác gái lớn tuổi bán vé bắt trả 120bath/ng với lý do xa trung tâm gần 20km. Trong khi tụi mình xem google maps đường về khách sạn chỉ 10km nên quyết không mua tính đi taxi cho lẹ. Quả thật, xung quanh sân bay không một bóng chiếc taxi nào, kể cả mấy chiếc tuk tuk như ở BangKok. Thế là tụi mình nhanh trí leo lên bus và nhờ bác tài mua dùm 2 vé với giá niêm yết 90bath/ng. Các bạn nhớ lưu ý quầy bán vé sai sự thật này nhé!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="c6228690fb827c203e6eaa6a125aadc5.jpeg" data-key="15206" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/c6228690fb827c203e6eaa6a125aadc5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/c6228690fb827c203e6eaa6a125aadc5.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1736645797" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Những ngày lưu trú ở Trang, tụi mình chọn khách sạn Siritrang Boutique. Nếu đánh giá về tiêu chí thoải mái, sạch sẽ và tiện nghi thì mình cho 4 sao. Lý do ư! Nhân viên rất nhiệt tình, đồ ăn sáng ngon với món cháo trắng thập cẩm ấn tượng, và đặc biệt mạng wifi chạy vù vù không như 1 số chỗ lưu trú khác đăng nhập wifi rất khó khăn.Với giá phòng cho 3 ngày 2 đêm của mình là 1.120k. Điểm bất ngờ ở Siritrang Boutique Hotel chính là thuê xe máy với giá 600bath cho 2 ngày rưỡi mà còn được đổ xăng đầy bình. Nếu như ở Phuket hay Pattaya mình phải đi kiếm chỗ đỗ xăng sau khi thuê xe, thì ở đây mình chỉ việc thoải mái lấy xe vivu suốt hành trình. Tuyệt vời!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="8a3207e912bf4bdf7dbc48b438a21fbf.jpeg" data-key="15205" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8a3207e912bf4bdf7dbc48b438a21fbf.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8a3207e912bf4bdf7dbc48b438a21fbf.jpeg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2881794260" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Điểm đầu tiên trong buổi chiều tối khi đến Trang là tụi mình lái xe máy đi khám phá Peninsular Botanic Garden.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="df224fa0ab96547f537ecf85a8dd3348.jpeg" data-key="15204" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/df224fa0ab96547f537ecf85a8dd3348.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/df224fa0ab96547f537ecf85a8dd3348.jpeg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1065505881" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Cổng vào công viên Peninsular Botanic Garden rất to lớn, đường đi được phủ kính bằng những tán cây rậm rạp trông vô cùng ấn tượng. Nếu như không có đường nhựa dẫn lối thì mình cảm tưởng đang ở trong khu rừng nguyên sinh hùng vỹ.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="b988718f0b17c81e239fbe143642fca6.jpeg" data-key="15203" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/b988718f0b17c81e239fbe143642fca6.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/b988718f0b17c81e239fbe143642fca6.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="938679668" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Bên trong công viên&nbsp; rộng lớn ở tỉnh Trang, bạn phải dành hơn tiếng đồng hồ để có thể đi bộ hết xung quanh công viên cũng như khám phá cây cầu dây treo ấn tượng ở đây.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="4e6ca34dea263f766c5ec6791ccd337f.jpeg" data-key="15202" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/4e6ca34dea263f766c5ec6791ccd337f.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/4e6ca34dea263f766c5ec6791ccd337f.jpeg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2515757069" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Peninsular Botanic Garden: 1 con đường ấn tượng chinh phục độ cao, phải di chuyển trên không trung bằng cây cầu dây treo. Càng đi sâu vào rừng thì độ cao dây treo càng tăng dần, nó sẽ khiến cho ai sợ độ cao phải e dè! Bạn sẽ được leo lên từng độ cao khác nhau của cây cầu này! Thả hồn nhìn khung cảnh từ trên cao cũng là điều thú vị!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="7a5132d3503a74d43d90300bc6f7958d.jpeg" data-key="15201" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/7a5132d3503a74d43d90300bc6f7958d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/7a5132d3503a74d43d90300bc6f7958d.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="855509346" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Với mình đây là 1 điểm thú vị để hiểu thêm về động thực vật phong phú ở tầng cao, cũng như là nơi để nhiều người chinh phục nỗi sợ độ cao của mình. Những thân cây cổ thụ được khám phá bằng góc nhìn khác thay vì dưới mặt đất thì bây giờ là trên ngọn cây rất ấn tượng! Chỉ tiếc là những bảng chỉ dẫn toàn bằng tiếng Thái. Bù lại vé vào cổng miễn phí nhé!&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="df09d4f134664afc77ebac199a43148d.jpg" data-key="15200" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/df09d4f134664afc77ebac199a43148d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/df09d4f134664afc77ebac199a43148d.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1014265436" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Ngày thứ 3 khám phá tour các đảo ở Trang: 08 sáng xe Tour đến khách sạn đón tụi mình đi theo đúng lịch trình. Vé tour đi đảo book trên mạng cũng sát giá của hotel nên bọn mình book trực tiếp hotel cho dễ liên lạc.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="0318d9a7818ca9dc9e9642fcfde8c777.jpeg" data-key="15199" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/0318d9a7818ca9dc9e9642fcfde8c777.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/0318d9a7818ca9dc9e9642fcfde8c777.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="673768570" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Giá vé 850bath/ng cho hành trình 3 đảo - 4 điểm tham quan. Theo mình tour ở đây ăn uống ngon và hợp khẩu vị. Chỉ có điều đáng buồn là HDV ko nói được tiếng Anh, toàn nói tiếng Thái cho người dân bản xứ thôi nghe, còn dân du lịch như tụi mình thì chỉ chỉ trỏ trỏ cho vui. Buồn miên man!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="88050dbe0be9fe486beb626235298c65.jpg" data-key="15198" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/88050dbe0be9fe486beb626235298c65.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/88050dbe0be9fe486beb626235298c65.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1420767079" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Con đường ra bến Cảng với khung cảnh vô cùng hùng vỹ! Núi non trùng điệp, nước biển xanh thẳm. Không ồn ào náo nhiệt như những đến tàu khác ở Pataya hay Phuket. Đảo Trang là nơi mà người Thái muốn đi nghỉ dưỡng đậm chất bản địa của họ.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="ef5170c96f1ad2f6834ad80d305fcfa5.jpeg" data-key="15197" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ef5170c96f1ad2f6834ad80d305fcfa5.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ef5170c96f1ad2f6834ad80d305fcfa5.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2093607528" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Từ trung tâm Trang ngồi xe ra điểm tập trung khá xa, tầm 60p đi đường. Đây là vị trí tập trung của các khách du lịch đi tour ra đảo. Lượng khách quốc tế không nhiều, còn lại đa số dân Thailand đến đây du lịch là chính.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="def8ae0698f1d75c8c79eb3586b3e7ef.jpg" data-key="15196" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/def8ae0698f1d75c8c79eb3586b3e7ef.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/def8ae0698f1d75c8c79eb3586b3e7ef.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="3835298760" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Nằm trong lịch trình tour island hopping. Với giá tour đưa đón tận khách sạn là 850bath/ng (đã bao gồm phần ăn buffet buổi trưa và có thêm phần nước chào du khách khi lên thuyền).</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="be42b0c2aa0fa3029dd971b7b53d2a42.jpg" data-key="15195" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/be42b0c2aa0fa3029dd971b7b53d2a42.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/be42b0c2aa0fa3029dd971b7b53d2a42.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="3437478098" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Morakot Cave (Emerald Cave) nằm trong tour 3 đảo - 4 điểm đến. Nếu ai đã từng coi bộ flim "The Lost World: Jurassic Park" thì đây là hình ảnh thực tế. Một nơi vô cùng kỳ lạ xứng đáng là nơi phiêu lưu của những người yêu thích khám phá biển đảo. Hãy tự tin bơi xung quanh khám phá hang động kỳ bí nào!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="e1b9b05fc165509f53dd1d4d11cf86ec.jpg" data-key="15194" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/e1b9b05fc165509f53dd1d4d11cf86ec.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/e1b9b05fc165509f53dd1d4d11cf86ec.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2475342601" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Điểm nhấn của tour chính là bơi vào Morakot Cave. Hướng dẫn sẽ bơi phía trước và kéo theo 1 sợi dây dài phía sau. Toàn bộ thành viên trên tàu sẽ nắm kéo nhau tạo thành 1 hàng bơi vào bên trong hang. Vô cùng ảo diệu! Chiều dài hang tầm 100m nhưng nếu ko rành đường, thì bạn sẽ dễ dàng va chạm với các vách đá bên trong hang vì trời tối thui như mực. Mình cứ thế nắm chặt phao người trước mà trôi vào bên trong hang động. Chẳng hiểu anh chàng điều hành tour la hết to phía trước nói gì vì toàn tiếng Thái, mình cứ việc thả hồn ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh còn hay hơn!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="41d22b467e3d9539337142e0f3d662d9.jpg" data-key="15193" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/41d22b467e3d9539337142e0f3d662d9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/41d22b467e3d9539337142e0f3d662d9.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2348824991" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Thấy mình đang chụp hình, anh chàng điều hành tour chạy tới cầm máy ảnh của mình chụp vội phía trên đầu mình. Mình thắc mắc không biết có gì đặc biệt, nhưng khi cầm chiếc máy ảnh và xem hình thì đúng thật, rất ấn tượng luôn! Bầu trời bên trong hang núi đan xen với cây cối tạo hành một hình trái tim rất dễ thương. Quả thật bạn là 1 cặp đang yêu đang đi du lịch cùng nhau thì không thể bỏ qua khoảnh khắc ấn tượng này! Gió nhè nhẹ, mây trôi lững lờ, tiếng chim vang vọng trên cao tạo nên cảnh sắc tựa tiên cảnh.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="5ebdd225241052316a79cccf1c9685b9.jpg" data-key="15192" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/5ebdd225241052316a79cccf1c9685b9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/5ebdd225241052316a79cccf1c9685b9.jpg" w="1024" h="649" data-pagespeed-url-hash="4143544936" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Đa số những cái cây trong hang núi rất cao to. Chúng khiến cho mình như đang lạc vào xứ sở khổng lồ nào đó giữa đại dương bao la. Đối với mình, đây là 1 điểm tham quan cực kỳ thú vị và đầy bất ngờ!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="eeada600bd0a3487d5dd39571302c550.jpeg" data-key="15191" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/eeada600bd0a3487d5dd39571302c550.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/eeada600bd0a3487d5dd39571302c550.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1380869690" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Gần cuối hang ánh sáng hiện ra, phía trước bạn sẽ là 1 hòn đảo bên trong hang núi giữa biển hùng vỹ và hệ thực vật vô cùng phong phú. Nằm ngã lưng trên cát nhìn lên bầu trời. Bạn sẽ ko tin nơi này đẹp kỳ ảo đến vậy! Toàn những cây cổ thụ cao to bao bọc xung quanh hang núi càng làm tăng tính mạo hiểm của nơi đây!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="fb84e61cfd3dedb2f33ac11a7c0309b0.jpg" data-key="15190" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/fb84e61cfd3dedb2f33ac11a7c0309b0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/fb84e61cfd3dedb2f33ac11a7c0309b0.jpg" w="1024" h="490" data-pagespeed-url-hash="2426571346" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Thuyền sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến Koh Kradan, một hòn đảo tuyệt đẹp với rạn san hô xung quanh ấn tượng. Cách bờ chưa đến 50m là những rạn san hô tuyệt đẹp! Nơi đây mình còn được biết là địa điểm tổ chức đám cưới dưới biển. Mình cứ mong sẽ được gặp liền 1 cặp đang hành lễ, tiếc là ngày hôm đó chẳng có cái đám cưới nào xảy ra!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="2e28278f9b5081f45f62f6b478f5f0e7.jpg" data-key="15189" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2e28278f9b5081f45f62f6b478f5f0e7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2e28278f9b5081f45f62f6b478f5f0e7.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="858295912" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="3560fb7162da9438c7f1d74e09ed9c2f.jpg" data-key="15188" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/3560fb7162da9438c7f1d74e09ed9c2f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/3560fb7162da9438c7f1d74e09ed9c2f.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="2468829074" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Suất ăn trưa cũng vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, với mỗi điểm dừng để lặn biển như thế, thì chúng mình lại được chủ thuyền chiêu đãi bánh ngọt, trái cây và nước mát rất nhiệt tình và vui vẻ! Tha hồ mà ăn uống bất cứ lúc nào bạn muốn! Đúng tiêu chuẩn 5 sao luôn còn gì!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="d227445e0bfa9c5ae442cdcdd64c4f21.jpg" data-key="15187" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/d227445e0bfa9c5ae442cdcdd64c4f21.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/d227445e0bfa9c5ae442cdcdd64c4f21.jpg" w="1024" h="562" data-pagespeed-url-hash="2960669753" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Vì nằm trong vùng Công viên quốc qua bảo tồn nên khách quốc tế phải đóng thêm 200 bath/ng gọi là tiền bảo vệ môi trường nơi đây! Tiền này sẽ được thu trực tiếp khi các bạn đến bến tàu. - Kết thúc tour khám phá biển đảo Trang là 17h chiều. Khởi hành về khách sạn cũng đã trời tối.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="8919b8835aed0c5105efc52d33ad52f0.jpeg" data-key="15186" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8919b8835aed0c5105efc52d33ad52f0.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8919b8835aed0c5105efc52d33ad52f0.jpeg" w="1024" h="715" data-pagespeed-url-hash="856694035" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">&nbsp;Ngày thứ 4 tự do khám phá: Chúng mình đi xe máy rong ruỗi khắp các làng quê và vào rừng tận hưởng không khí mát mẻ đậm chất hoang sơ ở Trang. Tranh thủ buổi sáng chúng mình đi Khao Kob Cave.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="5a9099edde7a11ab85d6175913a2c104.jpeg" data-key="15185" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/5a9099edde7a11ab85d6175913a2c104.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/5a9099edde7a11ab85d6175913a2c104.jpeg" w="1024" h="713" data-pagespeed-url-hash="2896228635" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Khao Kob Cave - nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng khi trải nghiệm thì khỏi chê! Tụi mình sợ hết cả hồn, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="9853554dcc868a8c3ab0e927ee303f2a.jpeg" data-key="15184" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/9853554dcc868a8c3ab0e927ee303f2a.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/9853554dcc868a8c3ab0e927ee303f2a.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="1545514012" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Chiếc thuyền là phương tiện duy nhất để đưa mọi người vào hang. Mặc dù 1 chiếc thuyền, nhưng phải cần đến 2 người bẽ lái để đưa du khách đi tham quan. Lúc đầu mình cũng thắc mắc, nhưng càng vào sâu thì mình càng hiểu ra tại sao.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="90135fac1ac6816335757ef285112c34.jpeg" data-key="15183" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/90135fac1ac6816335757ef285112c34.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/90135fac1ac6816335757ef285112c34.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="4216999725" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Thạch nhũ đủ loại lớn nhỏ được kết tinh từ nhựng giọt nước trên trần của hang núi. Di chuyển trong hang hết sức cẩn thận vì những chỗ thấp dễ va chạm với thạch nhũ. Theo mình, thạch nhũ nơi đây không thể bằng động Phong Nha hay 1 số hang động ở Việt Nam.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="d950a4e529a4c646e11523667934684c.jpeg" data-key="15182" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/d950a4e529a4c646e11523667934684c.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/d950a4e529a4c646e11523667934684c.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="3653881432" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Đến đây mình mới hiểu ra vì sao cần đến 1 người lái thuyền ở 2 phía con thuyền. Vì 1 người chèo phía trước, còn người phía sau phải luôn đảm bảo bạn được an toàn ở những góc bẽ lái nguy hiểm. Càng đi sâu vào trong hang, mức độ nguy hiểm càng tăng cao và hoàn toàn không có ánh sáng. Mình nói vui là 2 bác tài đang đưa quan tài xuống mấy tầng địa ngục mà sao không thấy lối ra! Rất tuyệt vời! 150bath cho 1 người là xứng đáng!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="63ccd16498da4e2de070b364c7e9f0b0.jpeg" data-key="15181" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/63ccd16498da4e2de070b364c7e9f0b0.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/63ccd16498da4e2de070b364c7e9f0b0.jpeg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2522924461" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Đi đến giữa hang thì vận tốc di chuyển của người lái càng nhanh và thể hiện tài bẽ lái rất điêu luyện càng làm tăng tính thử thách cho tụi mình. Có những chỗ thạch nhũ vươn dài xuống sát con thuyền, lúc đó bắt buộc tụi mình phải nằm thẳng chân gọn gàng bên trong thuyền nhỏ ấy! Được nằm nhìn lên trần thạch nhủ với khoản cách đó cảm giác ngộp ngạt, như 4 bề đều đổ về bạn. Chỉ cần hoảng sợ nhô đầu hay tay chân cao lên 1 tí là nguy hiểm cực kỳ, giống như bạn đang bị nhốt trong 1 quan tài ko đc cử động mà nằm im đến chết ...&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="29688c0f0e4127c7938b52c38d4020fb.jpeg" data-key="15180" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/29688c0f0e4127c7938b52c38d4020fb.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/29688c0f0e4127c7938b52c38d4020fb.jpeg" w="1024" h="585" data-pagespeed-url-hash="2879737759" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Tôi gọi nơi đây là 1 trải nghiệm thú vị cần thử 1 lần trong đời mình! Ở đó thử thách lòng gan dạ và thích mạo hiểm của mọi người. Chúng tôi được căn dặn kỹ phải nằm yên tuyệt đối trên thuyền khi vào hang động. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nó như những hang động bình thường thôi chứ có j đáng sợ đâu. Nhưng càng vào sâu ánh sáng tắt dần. Đây mới là phần ly kỳ nhất của hành trình! Nó khá đáng sợ khi đi sâu vào bên trong hang, khu vực hẹp và bề mặt đá của trần thạch nhủ chỉ cách mặt chúng ta 5cm.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="a0122a602998c1769276224afa985e0c.jpg" data-key="15179" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/a0122a602998c1769276224afa985e0c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/a0122a602998c1769276224afa985e0c.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1196612892" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Dọc đường đi bằng xe máy tham quan, mình có dịp chạy xuyên qua những khu rừng với những dãy núi cao sừng sửng. Điểm đặc biệt là bên dưới những dãy núi là những ngôi chùa của người bản địa rất ấn tượng! Chỉ có ở tỉnh Trang, mình mới thấy hết được những nét tinh tế của những ngôi chùa bên trong những vách núi lớn. Điều này chắc chăn những bạn đi tour không thể nào niếm trải được.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="476780b8a08d778c6ce2cd62477c481e.jpeg" data-key="15178" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/476780b8a08d778c6ce2cd62477c481e.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/476780b8a08d778c6ce2cd62477c481e.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="799878497" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="2aa4082c5f6d42d7b78154578ae9bdb9.jpg" data-key="15177" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2aa4082c5f6d42d7b78154578ae9bdb9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/2aa4082c5f6d42d7b78154578ae9bdb9.jpg" w="1024" h="532" data-pagespeed-url-hash="2480540926" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Một trong số những ngôi chùa nằm tựa lưng vào bên sâu bên trong chân núi với kiểu kiến trúc độc đáo rất hiếm gặp có 1-0-2 này. Lúc mình đến nơi cũng là lúc các sư thầy đang tụng kinh bên trong nên mình cũng không tiện vào khám phá vẻ đẹp ngôi chùa!</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="01d0ee98a3e05df08ab62b9759f8d7eb.jpg" data-key="15176" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/01d0ee98a3e05df08ab62b9759f8d7eb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/01d0ee98a3e05df08ab62b9759f8d7eb.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="645137573" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="8ed0f616d48d2e69516a9b08a3664d3f.jpg" data-key="15175" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8ed0f616d48d2e69516a9b08a3664d3f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8ed0f616d48d2e69516a9b08a3664d3f.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="3344189131" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Cây cầu ngay giữa bìa rừng cũng là 1 điểm nhấn ấn tượng. Mình đã ngồi thật lâu nơi đây và thả hồn mình giữa thiên nhiên bao la. Điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi của mình chính là sự trải nghiệm mà mình có được.&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="8ed1928ca14505ce16612b3af3a968c5.jpg" data-key="15174" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8ed1928ca14505ce16612b3af3a968c5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/8ed1928ca14505ce16612b3af3a968c5.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1667358091" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="25c00407330f696662cc418ad579761d.jpg" data-key="15173" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/25c00407330f696662cc418ad579761d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/25c00407330f696662cc418ad579761d.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="88892085" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Mua sắm ở Trang: Big C, Robinson là 2 siêu thị lớn ngay trung tâm, nằm sát nhau. Hàng hóa thì phong phú như bên Bangkok nên mình tha hồ mua quà về cho gia đình và bạn bè.</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="accb56545db55381a068441dec3fbefb.jpg" data-key="15172" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/accb56545db55381a068441dec3fbefb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/accb56545db55381a068441dec3fbefb.jpg" w="1024" h="819" data-pagespeed-url-hash="685515656" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="75ae09fcc98524ff1b3aec613dfd56bc.jpg" data-key="15171" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/75ae09fcc98524ff1b3aec613dfd56bc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/75ae09fcc98524ff1b3aec613dfd56bc.jpg" w="1024" h="819" data-pagespeed-url-hash="807399304" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Điểm chú ý là bên trong Robinson có một khu vui chơi và mua bán động vật phong phú. Đây cũng là địa điểm mà các&nbsp; gia đình đưa các bé đến vui chơi. Lúc mình đến là dịp cuối tuần, nên rất đông&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="56c54d791c9929f7fa1fd531c7e933b0.jpg" data-key="15170" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/56c54d791c9929f7fa1fd531c7e933b0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/56c54d791c9929f7fa1fd531c7e933b0.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="2083416310" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="231f2bdb14b2f3a32db0ef149933793d.jpg" data-key="15169" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/231f2bdb14b2f3a32db0ef149933793d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/231f2bdb14b2f3a32db0ef149933793d.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="805213179" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Ăn uống ở Trang: khác xa Bangkok, sau 20h là các hàng quán, chợ đêm bắt đầu dọn dẹp và nghỉ bán. Đêm đầu tiên ở Trang mình đả vất vả đi kiếm quán ăn nhưng đều không có bán.&nbsp;</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="a7bc41a3515a0a49e9098d4909db370c.jpg" data-key="15168" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/a7bc41a3515a0a49e9098d4909db370c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/a7bc41a3515a0a49e9098d4909db370c.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1748356210" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" data-name="ed93d6a1e16197268d02d3402831c095.jpg" data-key="15167" contenteditable="false"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ed93d6a1e16197268d02d3402831c095.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/6/huynhthanhhai.do3756/ed93d6a1e16197268d02d3402831c095.jpg" w="1024" h="576" data-pagespeed-url-hash="1099373036" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true">Chợ đêm Chan Chala Night Martket ở ngay Trang Railway Station theo mình thì đã không còn hoạt động như thông tin các bài viết trên mạng. Nó chỉ còn vài hàng quán nhỏ lẻ dành cho ăn uống, phụ kiện quần áo đơn sơ. Các bạn nên đi lên 2 ngã tư cách khu chợ đêm cũ, sẽ có 1 chợ đêm khác dành cho dân địa phương. Chợ này bày bán rất nhiều đồ ăn đậm chất địa phương và phụ kiện quần áo cũng tương đối nhiều. Lưu ý nhỏ là sau 20h là chuẩn bị dọn hàng rồi nhé! Tranh thủ đi sớm để hòa mình vào người dân nơi đây!<br>* Mình rời Trang lúc 21h tối bay về lại Bangkok và ở lại Hostel gần sân bay Don Mueng. Chuyến bay về Sài Gòn lúc 07h sáng hôm sau rất thư thả và thoải mái. Kết thúc chuyến đi khám phá tỉnh Trang đầy ấn tượng về 1 nơi thiên đường đầy hoang sơ và bình yên! Vẫn còn nhiều điểm mình chưa khám phá hết trong chuyến đi 4 ngày 4 đêm ở Trang. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại nơi này vào một ngày không xa, khi mà nó đã phát triễn và có nhiều du khách quốc tế ghé qua.<br>* Những hình ảnh thú vị trong chuyến đi khám phá tỉnh Trang&nbsp;</figcaption></figure></div></figcaption><div class=""><br><div class="travel-post-video" contenteditable="false"><div class="travel-post-video-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa video"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><iframe src="//www.youtube.com/embed/kC3ZS7EdmG0" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe><figcaption placeholder="Chú thích video (không bắt buộc)" class="image-description" contenteditable="true"></figcaption></figure></div></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""></div><div class=""></div></figure></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Hải Đỗ
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/1151015325053160/picture?type=normal
  [follower_n] => 10695
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Đỗ Huỳnh Thanh Hải
  [travel_ambassador] => 0
)
  

TRANG PROVICE – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HOANG SƠ CỦA NGƯỜI THÁI

Nếu như bạn đã chán với những bãi tắm xô bồ đông khách du lịch ở Phuket, Krabi, Pattaya,... thì những hòn đảo ở tỉnh Trang là địa điểm phù hợp cho những ai muốn tìm đến yên tĩnh, hoang sơ và thoát ra khỏi thế giớ ồn ào ấy!

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Tỉnh Trang nằm ở phía nam của Thailand là một điểm du lịch mới dành cho du khách quốc tế. Đảo Trang bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ, với màu nước biển trong xanh và những bãi cát trắng mịn chạy dọc ôm theo đồi núi, hàng cây,... Do đảo Trang mới nổi lên gần đây nên lượng du khách đến khám phá chưa nhiều. Chính điều đó mà đảo Trang vẫn giữ được vẻ hoang sơ, bình yên của chính vùng đất này.
LỊCH TRÌNH GỢI Ý CHO CHUYẾN ĐI ĐẾN TỈNH TRANG – THAILAND:
*** Đêm thứ 1 ở BangKok: Chuyến bay của mình đến BangKok đã là 23h khuya. Tụi mình thuê khách sạn gần sân bay Don Mueng để tiện di chuyển và sáng hôm sau ra kịp chuyến bay lúc 10h sáng đi Trang. Lưu ý là do không có chuyến bay trực tiếp đến tỉnh Trang, nên bắt buộc chúng ta phải dừng chân ở sân bay BangKok chờ nối chuyến.
1 lưu ý nhỏ cho các bạn muốn mua sim 3G ở sân bay quốc tế. Mình thường mua online trên app Klook hay Kkday với giá sim hay các tour thường rẻ hơn mua trực tiếp. Cụ thể ở đây, các bạn ra khỏi sân bay sẽ thấy quầy Klook, cứ thế mà đem thông tin thanh toán cho nhân viên họ sẽ lắp thẻ sim cho mình tại chỗ nhé!

- Nếu các bạn lay hoay tìm chỗ nghĩ gần sân bay Don Mueng thì đây là Gợi ý cho các bạn 2 hostel gần sân bay giá rẻ, sạch sẽ và tiện nghi mà tụi mình ở đêm đầu đến BangKok và đêm cuối về lại HCM. Cả 2 hostel này có điểm chung là sáng ngủ dạy cứ tự do trả phòng để chìa khóa lên quầy rồi đi ra sân bay, không có lễ tân kiểm tra phòng đâu nhé! Vì đa số khách ở 2 hostel đều ngủ qua đêm để sáng tiện ra sân bay đi chuyến tiếp.

Diamond and Rust Hostel: cách sân bay 10p đi bộ. Giá tầm dưới 400k/đêm cho 2 người. Hostel này mới xây nên rất sạch sẽ và nội thất còn rất mới nhé! Cách bày trí rất hiện đại, trẻ trung nhìn là thích ngay. Don Mueng Hostel: cách sân bay cũng tầm 15p. Giá phòng có 2 loại 550k và 500k dành cho 2 người. Sử dụng tone trắng ấn tượng nên trong rất sạch sẽ và ấn tượng.
Ngày thứ 2 đến Trang: 07h sáng tụi mình tranh thủ trả phòng và đi bộ qua sân bay ăn sáng để kịp chuyến 10h.
Chặng bay từ BangKok đi tỉnh Trang giá vé khứ hồi là: 2.865bath/2ng (tầm khoản 2.000k) của Thai Lion. Vì chặng nội địa mình mua gần với thời gian chặng bay quốc tế, cho nên giá vé tương đối không rẻ cũng không mắc.
Từ sân bay Trang để di chuyển về khách sạn: các bạn chú ý cái quầy bán vé xe ở ngay cổng sân bay hét giá trên trời so với giá niêm yết nhé! Đến quầy hỏi mua 2 vé bus về tận khách sạn với giá ghi là 90bath/ng ngay trung tâm. Bác gái lớn tuổi bán vé bắt trả 120bath/ng với lý do xa trung tâm gần 20km. Trong khi tụi mình xem google maps đường về khách sạn chỉ 10km nên quyết không mua tính đi taxi cho lẹ. Quả thật, xung quanh sân bay không một bóng chiếc taxi nào, kể cả mấy chiếc tuk tuk như ở BangKok. Thế là tụi mình nhanh trí leo lên bus và nhờ bác tài mua dùm 2 vé với giá niêm yết 90bath/ng. Các bạn nhớ lưu ý quầy bán vé sai sự thật này nhé!
Những ngày lưu trú ở Trang, tụi mình chọn khách sạn Siritrang Boutique. Nếu đánh giá về tiêu chí thoải mái, sạch sẽ và tiện nghi thì mình cho 4 sao. Lý do ư! Nhân viên rất nhiệt tình, đồ ăn sáng ngon với món cháo trắng thập cẩm ấn tượng, và đặc biệt mạng wifi chạy vù vù không như 1 số chỗ lưu trú khác đăng nhập wifi rất khó khăn.Với giá phòng cho 3 ngày 2 đêm của mình là 1.120k. Điểm bất ngờ ở Siritrang Boutique Hotel chính là thuê xe máy với giá 600bath cho 2 ngày rưỡi mà còn được đổ xăng đầy bình. Nếu như ở Phuket hay Pattaya mình phải đi kiếm chỗ đỗ xăng sau khi thuê xe, thì ở đây mình chỉ việc thoải mái lấy xe vivu suốt hành trình. Tuyệt vời!
Điểm đầu tiên trong buổi chiều tối khi đến Trang là tụi mình lái xe máy đi khám phá Peninsular Botanic Garden.
Cổng vào công viên Peninsular Botanic Garden rất to lớn, đường đi được phủ kính bằng những tán cây rậm rạp trông vô cùng ấn tượng. Nếu như không có đường nhựa dẫn lối thì mình cảm tưởng đang ở trong khu rừng nguyên sinh hùng vỹ.
Bên trong công viên  rộng lớn ở tỉnh Trang, bạn phải dành hơn tiếng đồng hồ để có thể đi bộ hết xung quanh công viên cũng như khám phá cây cầu dây treo ấn tượng ở đây.
Peninsular Botanic Garden: 1 con đường ấn tượng chinh phục độ cao, phải di chuyển trên không trung bằng cây cầu dây treo. Càng đi sâu vào rừng thì độ cao dây treo càng tăng dần, nó sẽ khiến cho ai sợ độ cao phải e dè! Bạn sẽ được leo lên từng độ cao khác nhau của cây cầu này! Thả hồn nhìn khung cảnh từ trên cao cũng là điều thú vị!
Với mình đây là 1 điểm thú vị để hiểu thêm về động thực vật phong phú ở tầng cao, cũng như là nơi để nhiều người chinh phục nỗi sợ độ cao của mình. Những thân cây cổ thụ được khám phá bằng góc nhìn khác thay vì dưới mặt đất thì bây giờ là trên ngọn cây rất ấn tượng! Chỉ tiếc là những bảng chỉ dẫn toàn bằng tiếng Thái. Bù lại vé vào cổng miễn phí nhé! 
Ngày thứ 3 khám phá tour các đảo ở Trang: 08 sáng xe Tour đến khách sạn đón tụi mình đi theo đúng lịch trình. Vé tour đi đảo book trên mạng cũng sát giá của hotel nên bọn mình book trực tiếp hotel cho dễ liên lạc.
Giá vé 850bath/ng cho hành trình 3 đảo - 4 điểm tham quan. Theo mình tour ở đây ăn uống ngon và hợp khẩu vị. Chỉ có điều đáng buồn là HDV ko nói được tiếng Anh, toàn nói tiếng Thái cho người dân bản xứ thôi nghe, còn dân du lịch như tụi mình thì chỉ chỉ trỏ trỏ cho vui. Buồn miên man!
Con đường ra bến Cảng với khung cảnh vô cùng hùng vỹ! Núi non trùng điệp, nước biển xanh thẳm. Không ồn ào náo nhiệt như những đến tàu khác ở Pataya hay Phuket. Đảo Trang là nơi mà người Thái muốn đi nghỉ dưỡng đậm chất bản địa của họ.
Từ trung tâm Trang ngồi xe ra điểm tập trung khá xa, tầm 60p đi đường. Đây là vị trí tập trung của các khách du lịch đi tour ra đảo. Lượng khách quốc tế không nhiều, còn lại đa số dân Thailand đến đây du lịch là chính.
Nằm trong lịch trình tour island hopping. Với giá tour đưa đón tận khách sạn là 850bath/ng (đã bao gồm phần ăn buffet buổi trưa và có thêm phần nước chào du khách khi lên thuyền).
Morakot Cave (Emerald Cave) nằm trong tour 3 đảo - 4 điểm đến. Nếu ai đã từng coi bộ flim "The Lost World: Jurassic Park" thì đây là hình ảnh thực tế. Một nơi vô cùng kỳ lạ xứng đáng là nơi phiêu lưu của những người yêu thích khám phá biển đảo. Hãy tự tin bơi xung quanh khám phá hang động kỳ bí nào!
Điểm nhấn của tour chính là bơi vào Morakot Cave. Hướng dẫn sẽ bơi phía trước và kéo theo 1 sợi dây dài phía sau. Toàn bộ thành viên trên tàu sẽ nắm kéo nhau tạo thành 1 hàng bơi vào bên trong hang. Vô cùng ảo diệu! Chiều dài hang tầm 100m nhưng nếu ko rành đường, thì bạn sẽ dễ dàng va chạm với các vách đá bên trong hang vì trời tối thui như mực. Mình cứ thế nắm chặt phao người trước mà trôi vào bên trong hang động. Chẳng hiểu anh chàng điều hành tour la hết to phía trước nói gì vì toàn tiếng Thái, mình cứ việc thả hồn ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh còn hay hơn!
Thấy mình đang chụp hình, anh chàng điều hành tour chạy tới cầm máy ảnh của mình chụp vội phía trên đầu mình. Mình thắc mắc không biết có gì đặc biệt, nhưng khi cầm chiếc máy ảnh và xem hình thì đúng thật, rất ấn tượng luôn! Bầu trời bên trong hang núi đan xen với cây cối tạo hành một hình trái tim rất dễ thương. Quả thật bạn là 1 cặp đang yêu đang đi du lịch cùng nhau thì không thể bỏ qua khoảnh khắc ấn tượng này! Gió nhè nhẹ, mây trôi lững lờ, tiếng chim vang vọng trên cao tạo nên cảnh sắc tựa tiên cảnh.
Đa số những cái cây trong hang núi rất cao to. Chúng khiến cho mình như đang lạc vào xứ sở khổng lồ nào đó giữa đại dương bao la. Đối với mình, đây là 1 điểm tham quan cực kỳ thú vị và đầy bất ngờ!
Gần cuối hang ánh sáng hiện ra, phía trước bạn sẽ là 1 hòn đảo bên trong hang núi giữa biển hùng vỹ và hệ thực vật vô cùng phong phú. Nằm ngã lưng trên cát nhìn lên bầu trời. Bạn sẽ ko tin nơi này đẹp kỳ ảo đến vậy! Toàn những cây cổ thụ cao to bao bọc xung quanh hang núi càng làm tăng tính mạo hiểm của nơi đây!
Thuyền sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến Koh Kradan, một hòn đảo tuyệt đẹp với rạn san hô xung quanh ấn tượng. Cách bờ chưa đến 50m là những rạn san hô tuyệt đẹp! Nơi đây mình còn được biết là địa điểm tổ chức đám cưới dưới biển. Mình cứ mong sẽ được gặp liền 1 cặp đang hành lễ, tiếc là ngày hôm đó chẳng có cái đám cưới nào xảy ra!
Suất ăn trưa cũng vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, với mỗi điểm dừng để lặn biển như thế, thì chúng mình lại được chủ thuyền chiêu đãi bánh ngọt, trái cây và nước mát rất nhiệt tình và vui vẻ! Tha hồ mà ăn uống bất cứ lúc nào bạn muốn! Đúng tiêu chuẩn 5 sao luôn còn gì!
Vì nằm trong vùng Công viên quốc qua bảo tồn nên khách quốc tế phải đóng thêm 200 bath/ng gọi là tiền bảo vệ môi trường nơi đây! Tiền này sẽ được thu trực tiếp khi các bạn đến bến tàu. - Kết thúc tour khám phá biển đảo Trang là 17h chiều. Khởi hành về khách sạn cũng đã trời tối.
 Ngày thứ 4 tự do khám phá: Chúng mình đi xe máy rong ruỗi khắp các làng quê và vào rừng tận hưởng không khí mát mẻ đậm chất hoang sơ ở Trang. Tranh thủ buổi sáng chúng mình đi Khao Kob Cave.
Khao Kob Cave - nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng khi trải nghiệm thì khỏi chê! Tụi mình sợ hết cả hồn, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chiếc thuyền là phương tiện duy nhất để đưa mọi người vào hang. Mặc dù 1 chiếc thuyền, nhưng phải cần đến 2 người bẽ lái để đưa du khách đi tham quan. Lúc đầu mình cũng thắc mắc, nhưng càng vào sâu thì mình càng hiểu ra tại sao.
Thạch nhũ đủ loại lớn nhỏ được kết tinh từ nhựng giọt nước trên trần của hang núi. Di chuyển trong hang hết sức cẩn thận vì những chỗ thấp dễ va chạm với thạch nhũ. Theo mình, thạch nhũ nơi đây không thể bằng động Phong Nha hay 1 số hang động ở Việt Nam.
Đến đây mình mới hiểu ra vì sao cần đến 1 người lái thuyền ở 2 phía con thuyền. Vì 1 người chèo phía trước, còn người phía sau phải luôn đảm bảo bạn được an toàn ở những góc bẽ lái nguy hiểm. Càng đi sâu vào trong hang, mức độ nguy hiểm càng tăng cao và hoàn toàn không có ánh sáng. Mình nói vui là 2 bác tài đang đưa quan tài xuống mấy tầng địa ngục mà sao không thấy lối ra! Rất tuyệt vời! 150bath cho 1 người là xứng đáng!
Đi đến giữa hang thì vận tốc di chuyển của người lái càng nhanh và thể hiện tài bẽ lái rất điêu luyện càng làm tăng tính thử thách cho tụi mình. Có những chỗ thạch nhũ vươn dài xuống sát con thuyền, lúc đó bắt buộc tụi mình phải nằm thẳng chân gọn gàng bên trong thuyền nhỏ ấy! Được nằm nhìn lên trần thạch nhủ với khoản cách đó cảm giác ngộp ngạt, như 4 bề đều đổ về bạn. Chỉ cần hoảng sợ nhô đầu hay tay chân cao lên 1 tí là nguy hiểm cực kỳ, giống như bạn đang bị nhốt trong 1 quan tài ko đc cử động mà nằm im đến chết ... 
Tôi gọi nơi đây là 1 trải nghiệm thú vị cần thử 1 lần trong đời mình! Ở đó thử thách lòng gan dạ và thích mạo hiểm của mọi người. Chúng tôi được căn dặn kỹ phải nằm yên tuyệt đối trên thuyền khi vào hang động. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nó như những hang động bình thường thôi chứ có j đáng sợ đâu. Nhưng càng vào sâu ánh sáng tắt dần. Đây mới là phần ly kỳ nhất của hành trình! Nó khá đáng sợ khi đi sâu vào bên trong hang, khu vực hẹp và bề mặt đá của trần thạch nhủ chỉ cách mặt chúng ta 5cm.
Dọc đường đi bằng xe máy tham quan, mình có dịp chạy xuyên qua những khu rừng với những dãy núi cao sừng sửng. Điểm đặc biệt là bên dưới những dãy núi là những ngôi chùa của người bản địa rất ấn tượng! Chỉ có ở tỉnh Trang, mình mới thấy hết được những nét tinh tế của những ngôi chùa bên trong những vách núi lớn. Điều này chắc chăn những bạn đi tour không thể nào niếm trải được.
Một trong số những ngôi chùa nằm tựa lưng vào bên sâu bên trong chân núi với kiểu kiến trúc độc đáo rất hiếm gặp có 1-0-2 này. Lúc mình đến nơi cũng là lúc các sư thầy đang tụng kinh bên trong nên mình cũng không tiện vào khám phá vẻ đẹp ngôi chùa!
Cây cầu ngay giữa bìa rừng cũng là 1 điểm nhấn ấn tượng. Mình đã ngồi thật lâu nơi đây và thả hồn mình giữa thiên nhiên bao la. Điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi của mình chính là sự trải nghiệm mà mình có được. 
Mua sắm ở Trang: Big C, Robinson là 2 siêu thị lớn ngay trung tâm, nằm sát nhau. Hàng hóa thì phong phú như bên Bangkok nên mình tha hồ mua quà về cho gia đình và bạn bè.
Điểm chú ý là bên trong Robinson có một khu vui chơi và mua bán động vật phong phú. Đây cũng là địa điểm mà các  gia đình đưa các bé đến vui chơi. Lúc mình đến là dịp cuối tuần, nên rất đông 
Ăn uống ở Trang: khác xa Bangkok, sau 20h là các hàng quán, chợ đêm bắt đầu dọn dẹp và nghỉ bán. Đêm đầu tiên ở Trang mình đả vất vả đi kiếm quán ăn nhưng đều không có bán. 
Chợ đêm Chan Chala Night Martket ở ngay Trang Railway Station theo mình thì đã không còn hoạt động như thông tin các bài viết trên mạng. Nó chỉ còn vài hàng quán nhỏ lẻ dành cho ăn uống, phụ kiện quần áo đơn sơ. Các bạn nên đi lên 2 ngã tư cách khu chợ đêm cũ, sẽ có 1 chợ đêm khác dành cho dân địa phương. Chợ này bày bán rất nhiều đồ ăn đậm chất địa phương và phụ kiện quần áo cũng tương đối nhiều. Lưu ý nhỏ là sau 20h là chuẩn bị dọn hàng rồi nhé! Tranh thủ đi sớm để hòa mình vào người dân nơi đây!
* Mình rời Trang lúc 21h tối bay về lại Bangkok và ở lại Hostel gần sân bay Don Mueng. Chuyến bay về Sài Gòn lúc 07h sáng hôm sau rất thư thả và thoải mái. Kết thúc chuyến đi khám phá tỉnh Trang đầy ấn tượng về 1 nơi thiên đường đầy hoang sơ và bình yên! Vẫn còn nhiều điểm mình chưa khám phá hết trong chuyến đi 4 ngày 4 đêm ở Trang. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại nơi này vào một ngày không xa, khi mà nó đã phát triễn và có nhiều du khách quốc tế ghé qua.
* Những hình ảnh thú vị trong chuyến đi khám phá tỉnh Trang 

+4