Hồ trên núi tại Bắc Giang?

Hồ Cấm Sơn ở địa phận huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) giáp ranh giới Lạng Sơn, Việt Nam. Bình thường mặt hồ rộng 2.600 ha nhưng đến mùa mưa, lũ nhiều, nước dâng cao, mặt hồ lúc này có thể rộng đến 3.000 ha. Xung quanh hồ là những dãy núi cao bao bọc, hay nói một cách khác bờ của hồ chính là những ngọn núi điệp trùng và cây cao bóng cả.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 29/03/2020 Số ngày: 1 Tổng chi phí:
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Hồ trên núi tại Bắc Giang?
Location Loading...
Vé tham quan
Giá khách sạn