Sapa - say "Hi"

Thanh xuân có bao nhiêu mà hững hờ!!!

Thanh xuân có bao nhiêu mà hững hờ!!!
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Đỉnh Fansipan
Đường lên đến đỉnh
Đường lên đến đỉnh
Đường lên đến đỉnh
Phía trước Sun Plaza
Bản Cát Cát
Viettrekking coffee và La Dao coffee
Xin chào Sapa