Bảo tàng Ruhr (Ruhr Museum)

0 reviews Viết review
Bảo tàng Ruhr, trước đây là Bảo tàng Ruhrland, là một bảo tàng lịch sử tự nhiên và bảo tàng lịch sử văn hóa đa dạng cho vùng Ruhrgebiet ở Essen, Đức.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Ruhrlandmuseum, Goethestraße 41, 45128 Essen Germany

  • Giờ mở cửa: Th3 - CN: 10:00am - 18:00pm; Th6: 10:00am - 24:00pm

  • Giá vé: €5

Nhà tài trợ là Bảo tàng Stiftung Ruhr ( Quỹ bảo tàng Ruhr ). Giám đốc từ năm 2012 là nhà sử học Heinrich Theodor Grütter.
Bảo tàng, tự hiểu là một kỷ niệm và giới thiệu về khu vực Ruhr, tài liệu về bản chất triển lãm, văn hóa và lịch sử của khu vực Ruhr và do đó phát triển sự kết tụ lớn nhất ở châu Âu.
Cách đi:
Từ ga tàu Essen, đi theo str107 đến ga zollverein và xuống xe buýt.

0
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh