Đà lạt về đêm tại the hillside

Một trong những quá cafe mình thích nhất tại đà lạt