Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM

V̲I̲E̲W̲ ̲S̲Ố̲N̲G̲ ̲Ả̲O̲ ̲Ở̲ ̲T̲P̲ ̲H̲C̲M̲?? ?ả? ?à?? ?ỹ ???ậ? ??à?? ??ố ?ồ ??í ???? ? •Địa chỉ : 97A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh •Bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ từ Thứ Hai- Chủ Nhật •Giờ mở cửa: 8:00 AM - 17:00 PM Giá vé: 30.000vnd/vé.( có thẻ sinh viên thì sẽ đc giảm 50%)
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí: 30,000đ
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
❤️
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM
Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM

Tải ứng dụng "GODY"

Giá khách sạn xung quanh