stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2104
  [created_approved] => 2019-02-13 18:00:00
  [blog_title] => LÁ DAO SPA & COFFEE: 3 IN 1 - VỪA THƯ GIÃN VỚI SPA VỚI NHÂM NHI COFFEE
  [albums] => 34100,34101,34102,34103,34104,34105,34106,34107,34108,34109,34110,34111,34112,34113,34114,34115,34116,34117,34118,34119,34120,34121,34122,34123,34124,34125,34126,34127,34128,34129,34130,34131,34132,34133,34134|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/055b0ba0a3fdf004b322d3fae7756bde.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/38be5563d9f0b94957a6838004a2d352.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/c20d2268815129cbc07253716351f4e5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3e87273db835245ccc36755d60de5916.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3ae3754365d0c059cad0c4b80500d7b8.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/9dff3a8f0477b04f0ad2c43a21700740.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3c871994debb2a9cb62868a38dc82b35.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7fee14e42f9c1701f427bb6c5d3db54a.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/57fee3bcabaf6542c4d6d74458fa40f0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b86b47f3aece4c1a8da6fa755be9b3a4.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31323a644bf9a2eaceb56e86dbce0baa.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1,120,121,124,125,130,134,138,184|ha-noi,review,khach-san,kinh-nghiem-du-lich,dia-diem-tham-quan,du-lich,homestay,sapa,homestay-sapa|Hà Nội,Review,Khách sạn,Kinh nghiệm du lịch,Địa điểm tham quan,du lịch,homestay,Sapa,Homestay Sapa
  [blog_updated] => 2018-12-14 18:01:37
  [blog_created] => 2018-12-14 17:07:06
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/8e6995479ce769b6acf7835dd9ac7c8eb1ec04bc.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan05
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Sapa luôn nằm trong top những điểm đến "nhất định phải đi trong đời". Sapa luôn biết cách khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất với những điều rất đỗi bình yên và thân thuộc.
  [blog_slug] => la-dao-spa-cofee-3-in-1-sapa-co-mot-noi-nhu-the
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Tả Van là một trong những bản làng đẹp nhất ở Sapa, nơi luôn mang đến cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Giữa chốn yên bình ấy còn có một quán cà phê đơn sơ và mộc mạc không kém đó chính là Lá Dao Spa &amp; Coffee House 3 in 1: cà phê , spa và homestay.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3ae3754365d0c059cad0c4b80500d7b8.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3ae3754365d0c059cad0c4b80500d7b8.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3ae3754365d0c059cad0c4b80500d7b8.png" w="900" h="317" data-pagespeed-url-hash="1985115269" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div contenteditable="false" name="93bde0b3-43c2-1f8e-4c59-183e666accd5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="93bde0b3-43c2-1f8e-4c59-183e666accd5" name="93bde0b3-43c2-1f8e-4c59-183e666accd5-c">ĐỊNH VỊ TỌA ĐỘ LÁ DAO SPA &amp; COFFEE HOUSE</h2></div></div><div>Cách thị trấn Sapa chưa đầy 10km, Lá Dao Spa &amp; Coffee House nằm nổi bật ở thôn Tả Van Dáy, bản Tả Van yên bình, bao trọn thung lũng Mường Hoa. Đơn sơ với kiểu kiến trúc mang đậm nét truyền thống của đồng bào dân tộc Sapa, được ví là nơi có view “tiên cảnh” đẹp mê mẩn, đây chính là nơi đang được “truy lùng” nhiều nhất hiện nay. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="608" photoid="83a242d0-2f80-be2c-35a3-2f1fcb156488" data-pagespeed-url-hash="24167581" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="0d1cd1c131a1cfd544338a62ff8ebcca.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="550" h="400" photoid="e58606c4-22ea-66f7-6539-4ab513696a38" data-pagespeed-url-hash="1545204596" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="294c587724e2b6ae0574bdaed548fb9c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="487" photoid="e6dec7d5-f1b5-73e7-7aab-424dbdea67e8" data-pagespeed-url-hash="2046320745" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="061cc9782f25c8509bbd170b4ef437e9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="500" photoid="22e67f48-4462-eb6b-4ef4-c22793af185c" data-pagespeed-url-hash="1919592351" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="5aaaa4ad25086583deb5131efd83ba5b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="254319d5-34b0-493a-1bed-523cf5c01fd5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="594" photoid="1663d7d0-a2b5-b8c3-8c34-dd1b6ece29e9" data-pagespeed-url-hash="2357598984" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2c1744c6884b3227ba17a675fe4197eb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="9c2b66fd-85db-caea-0505-03f193500446-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="9c2b66fd-85db-caea-0505-03f193500446" name="9c2b66fd-85db-caea-0505-03f193500446-c">HÒA MÌNH GIỮA THIÊN NHIÊN</h2></div></div><div>Với diện tích rộng khoảng 3000m, nằm ngay cạnh những ruộng lúa bậc thang và dòng suối Mường Hoa nên đây còn được xem la địa điểm lý tưởng để bạn ngắm cảnh đẹp, với xung quanh bốn hướng đều là ruộng lúa, núi đồi, mây trắng... </div><div></div><div>Với lối kiến trúc theo dạng nhà sàn của các đồng bào dân tộc nơi đây thì Lá Dao đã thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một rừng các tiệm cafe cũng như homestay ở Sapa. Đặc biệt ở trên sân thượng là cả một khoảng sân rộng không hề được che chắn nên bạn sẽ được ngắm trọn ở thung lũng Mường Hoa. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7fee14e42f9c1701f427bb6c5d3db54a.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7fee14e42f9c1701f427bb6c5d3db54a.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/7fee14e42f9c1701f427bb6c5d3db54a.png" w="900" h="188" data-pagespeed-url-hash="2836622035" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Lá Dao gây ấn tượng với không gian cực rộng, không che chắn mà được bao bọc tứ bề bởi mẹ thiên nhiên. Chính vì vậy mà dù ngồi bất cứ góc nào ở Lá Dao ta cũng có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đó là những thửa ruộng bậc thang xếp thành từng tầng như những nấc thang lên tận trời cao, mây đan vào núi tất cả như một bức tranh sống động hiện ra trước mắt.<br></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="608" photoid="c80b869e-3c73-d438-45b2-191bb6eaff4a" data-pagespeed-url-hash="3519709647" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="18ba7b21d658ab5e2f8c78f6aa17912d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="874" photoid="13126372-470d-9020-cc46-8822c1f1c92e" data-pagespeed-url-hash="1117321904" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="da5778501fcd363116b500c2ac98b278.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="566" photoid="002b03a6-0029-9d74-3491-61b0e3c8762b" data-pagespeed-url-hash="502094147" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="31f9412fff5564b50cba5325c67b9beb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="773" photoid="d54421ac-1d8d-ff33-24d9-af9623fc7356" data-pagespeed-url-hash="690310313" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="fa40482b4cbbec1dda7450d61103d072.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="afc5f5ab-11bc-5d2b-12ea-f1f6beb7e183" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="467" photoid="99693106-bec6-d1db-533c-430b09759e61" data-pagespeed-url-hash="3003736906" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="12fb0fdecc3abbee4b5f3bb2dbbc4ac0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div></div><div></div><div><div contenteditable="false" name="48f2a4c8-7493-94a7-cc2a-09bf2388d7c5-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="48f2a4c8-7493-94a7-cc2a-09bf2388d7c5" name="48f2a4c8-7493-94a7-cc2a-09bf2388d7c5-c">COFFEE CÓ VIEW ĐẸP NHẤT SAPA</h2></div></div><div>Không thể phủ nhận một điều rằng có rất nhiều quán cà phê ở Sapa xinh xắn với rất nhiều phong cách khác nhau. Và quán cà phê Lá Dao ở bản Tả Van cũng thế, cũng thật đáng yêu theo cách riêng của nó.  </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3c871994debb2a9cb62868a38dc82b35.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3c871994debb2a9cb62868a38dc82b35.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/3c871994debb2a9cb62868a38dc82b35.png" w="900" h="137" data-pagespeed-url-hash="3447232190" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Bạn có thể thưởng thức những tách coffee ấm nóng giữa mênh mang là sương khói. Trong cái giá lạnh của núi rừng, một tách cafe, và một view ngút ngàn như của Lá Dao thì lên Sapa như vậy là quá đủ. </div><div>Bên cạnh không gian, quán này còn có đủ menu đồ uống, đồ ăn. Menu của quán không hẳn đa dạng nhưng cũng có đủ cafe, trà, nước trái cây với giá trung bình từ 30 đến 50 ngàn/ly, khá hợp lý cho một không gian đẹp như thế. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="98f5378f-18cb-467d-ea95-c74cc7a51346" data-pagespeed-url-hash="2267814971" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5d0d6f0b8a747e1e928ab0c329ab0f65.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="2dd49582-b84d-d23f-967e-ffc6b9272048" data-pagespeed-url-hash="4066700209" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="b2baecf965bbd3704ed4c20908abff18.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="a9c5443c-ed64-ba87-cd4b-24078f70961e" data-pagespeed-url-hash="2177246868" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="a2b0ddc7ac8e54eb75652dc09b288842.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1098" photoid="6563d41e-3170-d603-a415-54654b8355e2" data-pagespeed-url-hash="3470535875" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="fcafd1f315138d368054062565a020af.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1027" h="1280" photoid="86d8ec97-8e3e-f3df-c01d-76c6f6192cbe" data-pagespeed-url-hash="2594589397" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="eb56138d90ff334e15e2e0a903f29a8a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="910" photoid="207bbc5a-77ce-3b9e-1dd0-0e9309e63f06" data-pagespeed-url-hash="1963713638" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="fe09b8dfeb195f9b2ef0a68b0c4cba7d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1334" h="1000" photoid="599483dd-fec0-d5ec-8143-da4a0d40a9b7" data-pagespeed-url-hash="3927762494" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="aacbc47a36ee043fa30eff3c4d365d44.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f26a8d12-647e-bc6e-20a1-4ab71640f135" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1025" h="1280" photoid="f341284a-a17e-2cbb-1adb-31eded9008d4" data-pagespeed-url-hash="1582409312" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="96e81ca3971b5c2c4aa8ce8918bc1432.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div><div contenteditable="false" name="f823d3d1-35ed-48a1-95fe-e7721cf92250-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f823d3d1-35ed-48a1-95fe-e7721cf92250" name="f823d3d1-35ed-48a1-95fe-e7721cf92250-c">SPA THƠ MỘNG GIỮA NÚI RỪNG</h2></div></div><div>Và khi đã đến đây rồi, các bạn phải nhất định phải tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Nước tắm được sử dụng đến hơn 10 loại thảo mộc, như một loại thuốc thần, bởi vì chỉ cần ngâm mình trong bồn 15 phút và ngắm view ngoài cửa sổ chắc chắn mọi mệt mỏi của bạn sẽ tan biến. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="31323a644bf9a2eaceb56e86dbce0baa.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31323a644bf9a2eaceb56e86dbce0baa.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/31323a644bf9a2eaceb56e86dbce0baa.png" w="900" h="245" data-pagespeed-url-hash="4042949488" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Chưa hết, Lá Dao còn có phòng spa mà view núi rừng “xịn xò” luôn. Dịch vụ spa ở Lá Dao gồm cả bể sục jacuzzi, phòng xông hơi, khu trị liệu. Ngâm mình trong bồn sục, ngắm những thửa ruộng bậc thang, ngửi no cánh mũi với mùi của hương lúa, mùi của các loại thảo dược thì Sapa đã làm bạn mê mẩn. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="640" photoid="f438a080-415b-8af7-0136-ee387eaf497e" data-pagespeed-url-hash="2245272917" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="d054a1fe60d7b198989bd416fa3a46dc.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="1046" photoid="c3f26e3b-e720-c269-18d5-505db573dd2d" data-pagespeed-url-hash="2993489263" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="5726c9e51619d46deb54090ee82cf54b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="7e5e15a5-29ac-499f-bd1b-79b54bdf1f5c" data-pagespeed-url-hash="4093404430" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="49d5ac0deb7b89a5fad3e6081ab0b533.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="925" photoid="bd9e9d29-49b9-df11-1368-0117f5720c57" data-pagespeed-url-hash="3522865991" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="ebcec21e8d3d874d2eec7e981a287ab8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1177" photoid="2ffd332d-f134-a77e-892a-271f0c802145" data-pagespeed-url-hash="4048272650" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="fad7000a2d8e8ef0564a26e70dc52dae.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="91be4891-cb8a-9ce6-bc95-1736816ebdbc" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1223" photoid="1397fe6a-d35f-4613-a920-989db532a7c5" data-pagespeed-url-hash="3940767331" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="4951e0a2863aa42876f17cbe61cc5c20.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Nếu như bạn muốn trốn chạy một cuộc sống ồn ào, tìm một nơi thực sự chỉ có bạn với mây trời, nơi bạn được thấy sương mờ và những tia nắng ghé sát bên trang sách đang đọc dở, thì không đâu khác chính là Lá Dao &amp; Coffee Spa. Bạn đã khám phá Sa Pa chưa? Hãy&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/ban-do-du-lich/viet-nam" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">check một dấu trên map nhay nhé!</a></div><div><b>Xem thêm:</b>&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nhu.bach7672/post/phuot-sapa-dung-quen-ghe-homestay-to-ong-sieu-chat-tubotel-sapa-276" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">ĐỪNG BỎ LỠ HOMESTAY TỔ ONG SIÊU CHẤT TUBOTEL SAPA</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/sanvexe.vn2406/post/xe-di-sapa-tu-san-bay-noi-bai-189" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">XE ĐI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI ĐẾN SAPA</a></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/tramanh.trieu6230/post/3-resort-sieu-dep-may-ua-vao-tan-phong-o-sapa-659" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">3 RESORT SIÊU ĐẸP MÂY ÙA VÀO TẬN PHÒNG Ở SAPA</a></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b86b47f3aece4c1a8da6fa755be9b3a4.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b86b47f3aece4c1a8da6fa755be9b3a4.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan05/b86b47f3aece4c1a8da6fa755be9b3a4.png" w="900" h="227" data-pagespeed-url-hash="2598298387" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div><i>Nguồn: Tổng hợp</i></div><div><i>Ảnh: Tổng hợp&nbsp;</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huyền Trang
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan05/113676790-20180926171748.jpg
  [follower_n] => 4566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

LÁ DAO SPA & COFFEE: 3 IN 1 - VỪA THƯ GIÃN VỚI SPA VỚI NHÂM NHI COFFEE

Sapa luôn nằm trong top những điểm đến "nhất định phải đi trong đời". Sapa luôn biết cách khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất với những điều rất đỗi bình yên và thân thuộc.

Hà Nội Review Khách sạn Kinh nghiệm du lịch Địa điểm tham quan du lịch homestay Sapa Homestay Sapa
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Tả Van là một trong những bản làng đẹp nhất ở Sapa, nơi luôn mang đến cho ta cảm giác bình yên đến lạ. Giữa chốn yên bình ấy còn có một quán cà phê đơn sơ và mộc mạc không kém đó chính là Lá Dao Spa & Coffee House 3 in 1: cà phê , spa và homestay.

ĐỊNH VỊ TỌA ĐỘ LÁ DAO SPA & COFFEE HOUSE

Cách thị trấn Sapa chưa đầy 10km, Lá Dao Spa & Coffee House nằm nổi bật ở thôn Tả Van Dáy, bản Tả Van yên bình, bao trọn thung lũng Mường Hoa. Đơn sơ với kiểu kiến trúc mang đậm nét truyền thống của đồng bào dân tộc Sapa, được ví là nơi có view “tiên cảnh” đẹp mê mẩn, đây chính là nơi đang được “truy lùng” nhiều nhất hiện nay.

HÒA MÌNH GIỮA THIÊN NHIÊN

Với diện tích rộng khoảng 3000m, nằm ngay cạnh những ruộng lúa bậc thang và dòng suối Mường Hoa nên đây còn được xem la địa điểm lý tưởng để bạn ngắm cảnh đẹp, với xung quanh bốn hướng đều là ruộng lúa, núi đồi, mây trắng...
Với lối kiến trúc theo dạng nhà sàn của các đồng bào dân tộc nơi đây thì Lá Dao đã thực sự tạo nên sự khác biệt giữa một rừng các tiệm cafe cũng như homestay ở Sapa. Đặc biệt ở trên sân thượng là cả một khoảng sân rộng không hề được che chắn nên bạn sẽ được ngắm trọn ở thung lũng Mường Hoa.
Lá Dao gây ấn tượng với không gian cực rộng, không che chắn mà được bao bọc tứ bề bởi mẹ thiên nhiên. Chính vì vậy mà dù ngồi bất cứ góc nào ở Lá Dao ta cũng có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đó là những thửa ruộng bậc thang xếp thành từng tầng như những nấc thang lên tận trời cao, mây đan vào núi tất cả như một bức tranh sống động hiện ra trước mắt.

COFFEE CÓ VIEW ĐẸP NHẤT SAPA

Không thể phủ nhận một điều rằng có rất nhiều quán cà phê ở Sapa xinh xắn với rất nhiều phong cách khác nhau. Và quán cà phê Lá Dao ở bản Tả Van cũng thế, cũng thật đáng yêu theo cách riêng của nó.
Bạn có thể thưởng thức những tách coffee ấm nóng giữa mênh mang là sương khói. Trong cái giá lạnh của núi rừng, một tách cafe, và một view ngút ngàn như của Lá Dao thì lên Sapa như vậy là quá đủ.
Bên cạnh không gian, quán này còn có đủ menu đồ uống, đồ ăn. Menu của quán không hẳn đa dạng nhưng cũng có đủ cafe, trà, nước trái cây với giá trung bình từ 30 đến 50 ngàn/ly, khá hợp lý cho một không gian đẹp như thế.

SPA THƠ MỘNG GIỮA NÚI RỪNG

Và khi đã đến đây rồi, các bạn phải nhất định phải tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Nước tắm được sử dụng đến hơn 10 loại thảo mộc, như một loại thuốc thần, bởi vì chỉ cần ngâm mình trong bồn 15 phút và ngắm view ngoài cửa sổ chắc chắn mọi mệt mỏi của bạn sẽ tan biến.
Chưa hết, Lá Dao còn có phòng spa mà view núi rừng “xịn xò” luôn. Dịch vụ spa ở Lá Dao gồm cả bể sục jacuzzi, phòng xông hơi, khu trị liệu. Ngâm mình trong bồn sục, ngắm những thửa ruộng bậc thang, ngửi no cánh mũi với mùi của hương lúa, mùi của các loại thảo dược thì Sapa đã làm bạn mê mẩn.
Nếu như bạn muốn trốn chạy một cuộc sống ồn ào, tìm một nơi thực sự chỉ có bạn với mây trời, nơi bạn được thấy sương mờ và những tia nắng ghé sát bên trang sách đang đọc dở, thì không đâu khác chính là Lá Dao & Coffee Spa. Bạn đã khám phá Sa Pa chưa? Hãy check một dấu trên map nhay nhé!
Xem thêm: ĐỪNG BỎ LỠ HOMESTAY TỔ ONG SIÊU CHẤT TUBOTEL SAPA
                  XE ĐI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI ĐẾN SAPA
                  3 RESORT SIÊU ĐẸP MÂY ÙA VÀO TẬN PHÒNG Ở SAPA
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp