stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1732
  [created_approved] => 2019-01-04 12:40:00
  [blog_title] => Ẩm thực Hy Lạp và những món ngon không thể bỏ qua
  [albums] => 26623,26624,26625,26626,26627,26628,26629,26630,26631,26632,26633,26634,26635|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/86b8e71f4e34f1206f92ba6b64818db7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5db55bcde72ab81be67b6323c25f5807.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/acca1fd8474203d9da31606fe9a33b4c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 10
  [list_auto_comment] => 1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427|2019-01-04 19:54:18,2019-01-05 05:02:14,2019-01-05 10:57:02,2019-01-06 04:00:23,2019-01-06 08:02:19,2019-01-05 15:50:21,2019-01-06 23:01:23,2019-01-08 08:53:16,2019-01-07 16:02:03,2019-01-08 03:57:18
  [tags_destination] => 
  [tags] => 130,306,370|du-lich,trai-nghiem,am-thuc|du lịch,Trải nghiệm,ẩm thực
  [blog_updated] => 2018-11-18 14:24:29
  [blog_created] => 2018-11-13 15:52:33
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/cd1ce7afdaa46e13ca74b1c3be796ce20c69186c.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan03
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nhắc đến xứ sở các vị thần – Hy Lạp, người ta thường hay nghĩ ngay đến những câu chuyện thần thoại. Nhưng bạn biết đó, sự giao thương không chỉ mang đến Hy Lạp những luồng gió văn hóa mới mà nó còn cung cấp cho đất nước này một nền ẩm thực đồ sộ và phong phú, đã cuốn hút biết bao nhiêu lượt khách du lịch trên xứ sở này.
  [blog_slug] => am-thuc-hy-lap-va-nhung-mon-ngon-khong-the-bo-qua
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Bên cạnh thói quen ăn tới 5 bữa trong ngày thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hy Lạp có nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn.</div><div><div contenteditable="false" name="404816dc-f570-f623-3f55-cdee91689256-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="404816dc-f570-f623-3f55-cdee91689256" name="404816dc-f570-f623-3f55-cdee91689256-c">Moussaka</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a4d6b278-a610-e362-3dfd-4521a5030b14">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a4d6b278-a610-e362-3dfd-4521a5030b14" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1160" h="650" photoid="200878ca-05d4-d79d-f4b6-c007185fc5cb" data-pagespeed-url-hash="2845009103" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e6edbeaf762321521204d5e5709c9a83.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a4d6b278-a610-e362-3dfd-4521a5030b14" href="blob:https://gody.vn/ce78b555-c890-4606-8e9f-46d678b80a4e" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/ce78b555-c890-4606-8e9f-46d678b80a4e" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/acca1fd8474203d9da31606fe9a33b4c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="667" photoid="011cd8f9-9f3b-45e6-7ef2-157d9a738f4b" data-pagespeed-url-hash="1036715534" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="acca1fd8474203d9da31606fe9a33b4c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div>Món ăn trứ danh này của Hy Lạp thoạt nhìn giống với lasagna của ẩm thực Italy. Moussaka là món ăn truyền thống trong nền ẩm thực Hy Lạp, với nguyên liệu chính được làm từ cà tím thái lát, thịt cừu bằm nhuyễn, hành, bơ, trứng, sữa, phô mai và gia vị đem bỏ lò ăn cùng nước sốt cay thơm lừng. Người Hy Lạp thường ăn Moussaka kèm với những lát bánh mì baguette nướng, thêm tỏi tươi lên và phết bơ.&nbsp;</div><div><div contenteditable="false" name="3125d8d2-ab5c-c4bf-3606-70a43aff7421-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="3125d8d2-ab5c-c4bf-3606-70a43aff7421" name="3125d8d2-ab5c-c4bf-3606-70a43aff7421-c">DOLMADES</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="8bf4464e-f476-a40f-9d23-ae8d42bb82cd">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8bf4464e-f476-a40f-9d23-ae8d42bb82cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="545" photoid="bca561be-2b9b-1315-3a95-b086e14f39a9" data-pagespeed-url-hash="2447037600" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2c1a09e33c56a3c5b8112254046ab68d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8bf4464e-f476-a40f-9d23-ae8d42bb82cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="960" photoid="7370753d-ea88-8501-992b-e8f87855d72b" data-pagespeed-url-hash="2306250620" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4ecd344bdfbc66fe09abb2596113fa88.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8bf4464e-f476-a40f-9d23-ae8d42bb82cd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" w="826" h="620" photoid="9866ab40-eb70-2c54-9782-b61e8aefea08" data-pagespeed-url-hash="1691799698" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f6b91189d165189f69e09f082e025c86.jpeg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div>Thường được dùng làm bữa chính trong nền ẩm thực Hy Lạp. Món ăn có hình dáng là những cuộn nhỏ hình con chì, có nhân là gạo, thịt và rau được hấp chín. Điều đặc biệt là người Hy Lạp thường dùng lá nho để gói món Dolmades. Lá nho sau khi hái về sẽ được rửa sạch, trần nước cho mềm và dai hơn.&nbsp;</div><div>Món ăn này mang đến hương vị thơm ngon tự nhiên của lá nho cùng độ ngọt hấp dẫn của thịt sẽ khiến bạn ăn một lần nhớ mãi không quên.</div><div><div contenteditable="false" name="b1e1a88d-b824-a824-cba6-d227481884d2-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b1e1a88d-b824-a824-cba6-d227481884d2" name="b1e1a88d-b824-a824-cba6-d227481884d2-c">SOUVLAKI</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a188eeed-9aef-389e-d5e3-10d509d29d12">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a188eeed-9aef-389e-d5e3-10d509d29d12" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="426" photoid="606e0f02-c0da-9d4a-bcf4-891411374999" data-pagespeed-url-hash="2972203312" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b0593468ac8ab81a596e7c4e753506a2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a188eeed-9aef-389e-d5e3-10d509d29d12" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="608" photoid="12cbfbcc-7f9a-1192-ba66-cf143fdee85b" data-pagespeed-url-hash="2290887915" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ad77d3a0d4250be2379744f0d9f580d5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""></div><div class="">Souvlaki là môt món ăn khá phổ biến và cực kỳ nổi tiếng trong nền ẩm thực Hy Lạp nói riêng và thế giới nói chung. Thành phần chính là sự hòa quyện giữa thịt nướng và sốt tzatziki độc đáo được làm từ sữa chua, dưa chuột và lá bạc hà. Loại thịt thường được sử dụng là thịt lợn hoặc thịt gà xiên vào que để nướng cháy cạnh.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5db55bcde72ab81be67b6323c25f5807.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5db55bcde72ab81be67b6323c25f5807.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5db55bcde72ab81be67b6323c25f5807.jpg" w="640" h="640" data-pagespeed-url-hash="1725017947" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">Phụ nữ Hy Lạp thường làm Souvlaki với phần ức gà ít chất béo và thêm ít rau củ để tạo thành món ăn vặt cực kì ngon miệng nhưng không ảnh hưởng đến cân nặng.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b176b273-ec5c-153f-e3f8-f96353b26ee1-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b176b273-ec5c-153f-e3f8-f96353b26ee1" name="b176b273-ec5c-153f-e3f8-f96353b26ee1-c">BÁNH BAKLAVA</h2></div></div><div class=""><br></div><div class="">Đề tài tranh luận ở đây là bánh Baklava thuộc nền “ ẩm thực Hy Lạp " hay " ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ "?</div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="1cf3155a-b3fd-f93d-b8c9-98357c91fb4b">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1cf3155a-b3fd-f93d-b8c9-98357c91fb4b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1378" h="766" photoid="30aa2bc3-30cf-f691-5349-9345f90c251e" data-pagespeed-url-hash="4223891970" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5299bd0de698423ccc5e835d05ab12e2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1cf3155a-b3fd-f93d-b8c9-98357c91fb4b" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="400" photoid="8237d4cb-db04-da15-495e-c4dd96fc1bb4" data-pagespeed-url-hash="1283694685" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="eb0056ecffff86cf89aa6cd3b0fbe18f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class=""> Người Hy Lạp tự hào cho rằng Baklava là loại bánh bắt nguồn từ chiếc bánh “kotoplakous” xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 TCN. Nên vì thế, đây là loại bánh khá được ưa chuộng ở Hy Lạp. Vỏ ngoài của bánh là lớp bột mì thơm mềm cán thành những miếng mỏng, nhân bên trong là sự kết hợp khéo léo giữa quả óc chó giã nhuyễn trộn với đường, mật ong, hương quế.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="f735e376-1c3e-9d90-aa4e-e0e8f521bc59-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="f735e376-1c3e-9d90-aa4e-e0e8f521bc59" name="f735e376-1c3e-9d90-aa4e-e0e8f521bc59-c">SÚP AVGOLEMONO</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="cbf3b29f-ec58-d31b-d804-b58603ce48d0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbf3b29f-ec58-d31b-d804-b58603ce48d0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="427" photoid="f012336d-6876-cc26-3779-d70c5ef7e472" data-pagespeed-url-hash="747852390" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1550f087eac680f8e2c4747516d2835d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbf3b29f-ec58-d31b-d804-b58603ce48d0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="670" photoid="5f22a6c3-252c-9aad-be8d-37fb1babb83b" data-pagespeed-url-hash="789582287" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5cf2155a3d8db81f877a80563f67d848.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div class="">Với các nguyên liệu chính như gạo, thịt gà và nước chanh - Món súp đặc Avgolemono thường được xem là món khai vị thường trực của nền ẩm thực Hy Lạp.&nbsp; Cách nấu Avgolemono khá đơn giản, để có được món ngon đúng điệu thì cần nắm được công thức: gạo nấu nhừ với nước dùng gà, sau đó cho thêm hỗn hợp trứng và nước cốt chanh vào, cuối cùng dùng bột năng để tạo độ đặc sánh thơm ngon cho món ăn. Món súp gà có hương chanh dùng với cơm; món được nấu từ nước luộc gà với gạo, trứng và chanh.</div><div class="">Người Hy Lạp cổ xưa thường ăn súp Avgolemono vào mùa đông để giữ ấm và thêm năng lượng cho cơ thể.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="b5e6f9d5-5538-e88e-150a-f761819948eb-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="b5e6f9d5-5538-e88e-150a-f761819948eb" name="b5e6f9d5-5538-e88e-150a-f761819948eb-c">HORIATIKI SALATA</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="86b8e71f4e34f1206f92ba6b64818db7.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/86b8e71f4e34f1206f92ba6b64818db7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/86b8e71f4e34f1206f92ba6b64818db7.jpg" w="660" h="550" data-pagespeed-url-hash="1865547049" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Horiatiki Salata chính là món salad truyền thống ở nền ẩm thực Hy Lạp. Là một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn ở xứ sở các vị thần. Món ăn này là sự kết hợp của cà chua, hẹ tây, quả oliu, dưa leo được trộn kèm nước sốt làm từ muối, oregano, tiêu, dầu oliu nguyên chất và phô mai Feta.</div><div class="">Thành phần dầu oliu trong món salad này giúp giảm cholesterol, cà chua chống oxi hóa, hẹ tây giúp giảm nguy cơ về tim mạch. Một đĩa horiatiki salata thông thường chứa từ 300 - 400 calories với nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu khác, đảm bảo một món ăn lành mạnh.</div><div class=""><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/khanh2203/post/kinh-nghiem-du-lich-hy-lap-tu-tuc-1369" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Kinh nghiệm du lịch Hy Lạp tự túc</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/top-10-dia-diem-hap-dan-nhat-hy-lap-1349" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Top 10 địa điểm hấp dẫn nhất Hy Lạp</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/elastic/search/redirect_link/feeds_user/1463/5bea8df70b78a4c5463c9869/du-lich-chau-au?_href=aHR0cHM6Ly9nb2R5LnZuL2ZlZWRzL2R1LWxpY2gtY2hhdS1hdS10aGVvLXBob25nLWNhY2gtbGluaC1ob2F0LXRob25nLW1pbmgtdGlldC1raWVtLTE0NjM=" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Du lịch Châu Âu theo phong cách linh hoạt, thông mình, tiết kiệm</a><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phương Anh Nguyễn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan03/53c785e904772e22b24225bcd645e316.jpg
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Xu Xu
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Ẩm thực Hy Lạp và những món ngon không thể bỏ qua

Nhắc đến xứ sở các vị thần – Hy Lạp, người ta thường hay nghĩ ngay đến những câu chuyện thần thoại. Nhưng bạn biết đó, sự giao thương không chỉ mang đến Hy Lạp những luồng gió văn hóa mới mà nó còn cung cấp cho đất nước này một nền ẩm thực đồ sộ và phong phú, đã cuốn hút biết bao nhiêu lượt khách du lịch trên xứ sở này.

du lịch Trải nghiệm ẩm thực
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Bên cạnh thói quen ăn tới 5 bữa trong ngày thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hy Lạp có nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn.

MoussakaMón ăn trứ danh này của Hy Lạp thoạt nhìn giống với lasagna của ẩm thực Italy. Moussaka là món ăn truyền thống trong nền ẩm thực Hy Lạp, với nguyên liệu chính được làm từ cà tím thái lát, thịt cừu bằm nhuyễn, hành, bơ, trứng, sữa, phô mai và gia vị đem bỏ lò ăn cùng nước sốt cay thơm lừng. Người Hy Lạp thường ăn Moussaka kèm với những lát bánh mì baguette nướng, thêm tỏi tươi lên và phết bơ. 

DOLMADESThường được dùng làm bữa chính trong nền ẩm thực Hy Lạp. Món ăn có hình dáng là những cuộn nhỏ hình con chì, có nhân là gạo, thịt và rau được hấp chín. Điều đặc biệt là người Hy Lạp thường dùng lá nho để gói món Dolmades. Lá nho sau khi hái về sẽ được rửa sạch, trần nước cho mềm và dai hơn. 
Món ăn này mang đến hương vị thơm ngon tự nhiên của lá nho cùng độ ngọt hấp dẫn của thịt sẽ khiến bạn ăn một lần nhớ mãi không quên.

SOUVLAKI


Souvlaki là môt món ăn khá phổ biến và cực kỳ nổi tiếng trong nền ẩm thực Hy Lạp nói riêng và thế giới nói chung. Thành phần chính là sự hòa quyện giữa thịt nướng và sốt tzatziki độc đáo được làm từ sữa chua, dưa chuột và lá bạc hà. Loại thịt thường được sử dụng là thịt lợn hoặc thịt gà xiên vào que để nướng cháy cạnh.


Phụ nữ Hy Lạp thường làm Souvlaki với phần ức gà ít chất béo và thêm ít rau củ để tạo thành món ăn vặt cực kì ngon miệng nhưng không ảnh hưởng đến cân nặng.

BÁNH BAKLAVA


Đề tài tranh luận ở đây là bánh Baklava thuộc nền “ ẩm thực Hy Lạp " hay " ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ "?


Người Hy Lạp tự hào cho rằng Baklava là loại bánh bắt nguồn từ chiếc bánh “kotoplakous” xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 TCN. Nên vì thế, đây là loại bánh khá được ưa chuộng ở Hy Lạp. Vỏ ngoài của bánh là lớp bột mì thơm mềm cán thành những miếng mỏng, nhân bên trong là sự kết hợp khéo léo giữa quả óc chó giã nhuyễn trộn với đường, mật ong, hương quế.

SÚP AVGOLEMONOVới các nguyên liệu chính như gạo, thịt gà và nước chanh - Món súp đặc Avgolemono thường được xem là món khai vị thường trực của nền ẩm thực Hy Lạp.  Cách nấu Avgolemono khá đơn giản, để có được món ngon đúng điệu thì cần nắm được công thức: gạo nấu nhừ với nước dùng gà, sau đó cho thêm hỗn hợp trứng và nước cốt chanh vào, cuối cùng dùng bột năng để tạo độ đặc sánh thơm ngon cho món ăn. Món súp gà có hương chanh dùng với cơm; món được nấu từ nước luộc gà với gạo, trứng và chanh.
Người Hy Lạp cổ xưa thường ăn súp Avgolemono vào mùa đông để giữ ấm và thêm năng lượng cho cơ thể. 

HORIATIKI SALATA


Horiatiki Salata chính là món salad truyền thống ở nền ẩm thực Hy Lạp. Là một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn ở xứ sở các vị thần. Món ăn này là sự kết hợp của cà chua, hẹ tây, quả oliu, dưa leo được trộn kèm nước sốt làm từ muối, oregano, tiêu, dầu oliu nguyên chất và phô mai Feta.
Thành phần dầu oliu trong món salad này giúp giảm cholesterol, cà chua chống oxi hóa, hẹ tây giúp giảm nguy cơ về tim mạch. Một đĩa horiatiki salata thông thường chứa từ 300 - 400 calories với nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu khác, đảm bảo một món ăn lành mạnh.

Kinh nghiệm du lịch Hy Lạp tự túc
Top 10 địa điểm hấp dẫn nhất Hy Lạp
Du lịch Châu Âu theo phong cách linh hoạt, thông mình, tiết kiệm