stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1542
  [created_approved] => 2018-12-08 10:10:00
  [blog_title] => NHỮNG ĐẤT NƯỚC NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐẸP LUNG LINH NGOÀI NHẬT BẢN
  [albums] => 24119,24120,24121,24122,24123,24124,24125,24126,24150,24151,24160,24161,24162,24163,24164,24165,24166,24167,24168,24169,24170,24171,24172,24173,24174,24175,24176,24177|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bc2986d56bbcc41efc87c8978f343713.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ee5c350ecc319b1e75a2cf91740c371e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bab4abce24dd03d1c7dc702e35e717fb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41338ed5726ce0f2f8a23428f2bd7dc5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bb8ad3090ec6ca91151dbd4f5ad94f98.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5fc8f17c5e9ccbef495d56cc1332d6ae.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7e41c29375d86f4333326fce0038c9f9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d72faf09cc010409c78e65affb45da1a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dbf857db67ebea860a12ee31575ddc26.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca973df3748feda072938024b832d479.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/db8cfbcec4728066190f00b032647888.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/70f8872391f3c9458c21a8f5ca49472b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/9541c46b049953be5c2d7ccbff07cac3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccbe916ba51545528596b625ad273fd.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 260,261,262,263,264|2018-10-27 16:35:36,2018-10-27 14:22:44,2018-10-27 09:22:31,2018-10-28 06:36:44,2018-10-27 06:22:32
  [tags_destination] => 
  [tags] => 130,249,251,252,277,284,286,288|du-lich,han-quoc,nhat-ban,trung-quoc,phap,my,duc,canada|du lịch,Hàn Quốc,Nhật Bản,Trung Quốc,Pháp,Mỹ,Đức,Canada
  [blog_updated] => 2018-10-26 18:16:27
  [blog_created] => 2018-10-26 03:00:15
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/74aa36c011b3c47c525dfdbbea34d39cf0449ce0.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => nguyentoan
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Khi nhắc đến hoa anh đào, người ta thường nghĩ ngay đến quê hương của nó: Nhật Bản. Thế nhưng ngoài xứ sở hoa anh đào quen thuộc này, trên thế giới vẫn có rất nhiều địa điểm ngắm loài hoa này đẹp như tranh mà bạn nên check-in một lần, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp rất riêng.
  [blog_slug] => nhung-dat-nuoc-ngam-hoa-anh-dao-dep-lung-linh-ngoai-nhat-ban
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><div contenteditable="false" name="200bc835-607a-71dc-77e3-924f2a017625-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="200bc835-607a-71dc-77e3-924f2a017625" name="200bc835-607a-71dc-77e3-924f2a017625-c">1. Mỹ</h2></div></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bc2986d56bbcc41efc87c8978f343713.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bc2986d56bbcc41efc87c8978f343713.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bc2986d56bbcc41efc87c8978f343713.jpg" w="980" h="613" data-pagespeed-url-hash="3601488063" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div>3000 cây hoa anh đào là món quà của tình hữu nghị mà Nhật Bản tặng Mỹ vào năm 1912. Chúng được trồng khắp nơi trong thành phố. Mỗi năm vào lễ hội hoa anh đào quốc gia, toàn bộ những cây anh đào khoe sắc rực rỡ tô thắm cho thủ đô nước Mỹ.&nbsp;</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="02edd1c9-fe4a-950f-de63-fbc2a43e2167">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="02edd1c9-fe4a-950f-de63-fbc2a43e2167" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1366" h="914" photoid="2949a672-7e02-752d-94d6-d0df19e84133" data-pagespeed-url-hash="2849495557" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="93e0a579cab8c8bcfb945f6177be941f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="02edd1c9-fe4a-950f-de63-fbc2a43e2167" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="468" photoid="6765306e-3dd0-ac58-0d57-dac965b55c09" data-pagespeed-url-hash="3721042483" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0842a25c7585b1b97b310891a0675124.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><br></div><div>Ngoài ra công viên Tom Mccall Waterfront, Portland cũng là một nơi ngắm hoa anh đào đẹp ở Mỹ, với hàng trăm cây anh đào được trồng để tưởng nhớ những người bị bắt vào các trại giam giữ trong Thế Chiến II.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ee5c350ecc319b1e75a2cf91740c371e.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ee5c350ecc319b1e75a2cf91740c371e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ee5c350ecc319b1e75a2cf91740c371e.jpg" w="1024" h="804" data-pagespeed-url-hash="1403499304" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="c4ad371a-802a-dc8d-3adb-7060207e908d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c4ad371a-802a-dc8d-3adb-7060207e908d" name="c4ad371a-802a-dc8d-3adb-7060207e908d-c">2. Hàn Quốc</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bab4abce24dd03d1c7dc702e35e717fb.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bab4abce24dd03d1c7dc702e35e717fb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bab4abce24dd03d1c7dc702e35e717fb.jpg" w="980" h="613" data-pagespeed-url-hash="4030353549" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Với khí hậu tương đối giống Nhật Bản, đây là nơi có loài cây anh Đào phát triển khá tốt. Và tương tự Nhật Bản, hoa anh đào ở Hàn Quốc cũng bung nở vào khoảng tháng 3 - tháng 5 hàng năm.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="41338ed5726ce0f2f8a23428f2bd7dc5.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41338ed5726ce0f2f8a23428f2bd7dc5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41338ed5726ce0f2f8a23428f2bd7dc5.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="97101043" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Hàn Quốc cũng có lễ hội hoa anh đào, lớn nhất trong số đó là lễ hội Jinhae diễn ra vào tháng 4 nhằm tưởng nhớ đến vị tướng hải quân anh hùng Yi Sun Shin - người chống trả sự xâm lăng của quân Nhật vào vùng bán đảo này cách đây 400 năm. Đến đây, du khách có thể ngắm hoa và chiêm ngưỡng các màn biểu diễn đường phố, tham quan các quầy hàng, xem các màn trình diễn ánh sáng và diễu binh. </div><div class=""> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="79cb0fcd-8029-253c-bbcc-d9504a300d07">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="79cb0fcd-8029-253c-bbcc-d9504a300d07" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="750" h="502" photoid="646689a8-46a2-d32c-eef0-5f16def99c9f" data-pagespeed-url-hash="110020047" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="884b5bd0e02af7edb7e9a696691800d3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="79cb0fcd-8029-253c-bbcc-d9504a300d07" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="750" h="500" photoid="0cd927bd-79cd-36b4-b2a1-77ba09440407" data-pagespeed-url-hash="375409287" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="41febb8c8062b3d23814046a80ec132b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="765f6343-1808-0a7c-fd9c-cd17452ae61d-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="765f6343-1808-0a7c-fd9c-cd17452ae61d" name="765f6343-1808-0a7c-fd9c-cd17452ae61d-c">3. Trung Quốc</h2></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bb8ad3090ec6ca91151dbd4f5ad94f98.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bb8ad3090ec6ca91151dbd4f5ad94f98.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bb8ad3090ec6ca91151dbd4f5ad94f98.jpg" w="1024" h="678" data-pagespeed-url-hash="4227696278" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Công viên Gucun nội đô thành phố Thượng Hải sở hữu khoảng 10.000 gốc hoa anh đào. Bạn có thể đến đây ngắm hoa vào khoảng tháng 4 hằng năm, bằng cách bắt một chuyến tàu điện ngầm từ bất kì điểm tham quan nào khác ở Thượng Hải. </div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5fc8f17c5e9ccbef495d56cc1332d6ae.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5fc8f17c5e9ccbef495d56cc1332d6ae.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5fc8f17c5e9ccbef495d56cc1332d6ae.jpg" w="980" h="679" data-pagespeed-url-hash="187650477" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class=""></div><div class="">Trái ngược với sự náo nhiệt của một trong thành phố phát triển nhất thế giới, đến Gucun du khách sẽ được tận hưởng không gian yên bình và không khí trong lành của mùa xuân.<br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="290558d2-0229-23b0-ff07-1c709c053f82-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="290558d2-0229-23b0-ff07-1c709c053f82" name="290558d2-0229-23b0-ff07-1c709c053f82-c">4. Pháp</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7ccbe916ba51545528596b625ad273fd.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccbe916ba51545528596b625ad273fd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7ccbe916ba51545528596b625ad273fd.jpg" w="800" h="534" data-pagespeed-url-hash="1395711546" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Mùa xuân Paris nước Pháp cũng ngập tràn sắc hồng hoa anh đào, làm cho vùng đất vốn đã lãng mạn lại càng thêm phần thư mộng.</div><div class="">Disneyland, Nhà thờ Đức Bà, Jardin des Plantes là những nơi du khách có thể đến ngắm hoa anh đào ở Pháp.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e419ad3d-8fe3-cae8-c864-8147253d1f6c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e419ad3d-8fe3-cae8-c864-8147253d1f6c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="680" h="451" photoid="86e24fc0-0ebe-19d7-a8c3-9e68b628f23a" data-pagespeed-url-hash="384045626" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2faf55fe520ec774c645fd1cb5f6ad1d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e419ad3d-8fe3-cae8-c864-8147253d1f6c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="997" photoid="db42dbdc-5ab0-7a60-bd35-10e903d86220" data-pagespeed-url-hash="996857993" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="b6c9b1d549a22de454d36523d308daff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Nếu có dịp đến Pháp vào khảng tháng 4, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm ngắm hoa anh đào nở rộ phớt hồng dưới chân tháp Eiffel nhé.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="70f8872391f3c9458c21a8f5ca49472b.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/70f8872391f3c9458c21a8f5ca49472b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/70f8872391f3c9458c21a8f5ca49472b.jpg" w="680" h="451" data-pagespeed-url-hash="1027460271" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div contenteditable="false" name="43c4d84e-9cf4-d2cb-c563-3856fae7f64c-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="43c4d84e-9cf4-d2cb-c563-3856fae7f64c" name="43c4d84e-9cf4-d2cb-c563-3856fae7f64c-c">5. Canada</h2></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="db8cfbcec4728066190f00b032647888.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/db8cfbcec4728066190f00b032647888.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/db8cfbcec4728066190f00b032647888.jpg" w="1024" h="676" data-pagespeed-url-hash="3872354827" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">Ngoài Mỹ, Nhật Bản cũng gửi tặng những gốc hoa anh đào quý giá cho Canada. Nơi đây cũng có lễ hội hoa anh đào diễn ra trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, để du khách được ngắm hoa, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi truyền thống của Nhật Bản.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e93f02c1-7178-5eb7-3b50-97963eb79100">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e93f02c1-7178-5eb7-3b50-97963eb79100" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="680" photoid="7fdfbca5-107e-f778-4a43-1cf9cc86afae" data-pagespeed-url-hash="2113453616" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b6a4d7d0102be6b94f0042c4c57d00f3.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e93f02c1-7178-5eb7-3b50-97963eb79100" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca973df3748feda072938024b832d479.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca973df3748feda072938024b832d479.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ca973df3748feda072938024b832d479.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ca973df3748feda072938024b832d479.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="677" photoid="d01208b5-4a8b-ec86-7abf-1e187aa5bc08" data-pagespeed-url-hash="1263732359" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ca973df3748feda072938024b832d479.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e93f02c1-7178-5eb7-3b50-97963eb79100" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="980" h="653" photoid="e56f1c20-fbb5-65da-1ae5-638761b86654" data-pagespeed-url-hash="4159516966" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3287738f2b724d77d164e6517a69079b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Lễ hội diễn ra ở thành phố Vancouver với hơn 40.000 cây anh đào đồng loạt khoe sắc đón xuân.&nbsp;<br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="6a620d83-6e80-de82-75a6-800c3897cdc9-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="6a620d83-6e80-de82-75a6-800c3897cdc9" name="6a620d83-6e80-de82-75a6-800c3897cdc9-c">6. Thụy Điển</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="dbf857db67ebea860a12ee31575ddc26.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dbf857db67ebea860a12ee31575ddc26.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dbf857db67ebea860a12ee31575ddc26.jpg" w="980" h="551" data-pagespeed-url-hash="3806364402" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Tuy không sỡ hứu nhiều gốc anh đào như những quốc gia khác trên thế giới, nhưng 63 cây anh đào được trồng từ năm 1998 ở công viên Kungstradgarden giữa trung tâm Stockholm cũng đủ để bạn có một cuộc dạo chơi ngắm hoa thi vị.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="3e4e0c25-5fc5-f67b-9a8a-e81572c57f11">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3e4e0c25-5fc5-f67b-9a8a-e81572c57f11" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="466" photoid="1499c36d-1002-8417-a8e5-1a909f0bb55f" data-pagespeed-url-hash="4269010781" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c377d9dc021f0eb3030ec41da4c03bfa.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3e4e0c25-5fc5-f67b-9a8a-e81572c57f11" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="690" h="462" photoid="349f40a3-b518-a66d-4110-88e1e58c0be1" data-pagespeed-url-hash="3801248205" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="981cf72973d9d0fcfe173abe8ab64717.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Khoảng giữa tháng 4 hằng năm là thời gian lễ hội hoa anh đào ở Stockholm diễn ra, công viên này trở thành địa điểm lí tưởng để đi dạo, chụp ảnh và picnic.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="d30e52b4-2b3a-b715-d7ac-8124b9be9ccf-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d30e52b4-2b3a-b715-d7ac-8124b9be9ccf" name="d30e52b4-2b3a-b715-d7ac-8124b9be9ccf-c">7. Đức</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d72faf09cc010409c78e65affb45da1a.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d72faf09cc010409c78e65affb45da1a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d72faf09cc010409c78e65affb45da1a.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="667338316" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Thành phố Bonn nước Đức nổi tiếng với "đường hầm cây" được tạo nên bởi những tán hoa anh đào xinh đẹp mỗi độ xuân về.</div><div class=""><br></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a625df12-278a-27eb-0812-b44258039f50">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a625df12-278a-27eb-0812-b44258039f50" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="740" h="693" photoid="123891e1-65ab-91d6-bfa5-c7a245e11380" data-pagespeed-url-hash="1741539947" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8fced5bedf98d0d825b8e2d5ff47eb09.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a625df12-278a-27eb-0812-b44258039f50" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="740" h="830" photoid="b7f95fa3-0e64-5709-0ddf-8c3f369e4d46" data-pagespeed-url-hash="1045964343" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f07c582b8e903544d7890e061749d28f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Cứ vào khoảng tháng 4, những đại lộ cũ kĩ thường ngày bỗng khoác lên mình chiếc áo mới đầy sức sống. Đó cũng chính là điểm thu hút nhiều khách du lịch về tham quan thành phố trầm mặc này.&nbsp;<br></div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="586867ff-1031-5d03-6093-61678fbd3dde-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="586867ff-1031-5d03-6093-61678fbd3dde" name="586867ff-1031-5d03-6093-61678fbd3dde-c">8. Brazil</h2></div></div><div class=""><br></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="7e41c29375d86f4333326fce0038c9f9.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7e41c29375d86f4333326fce0038c9f9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/7e41c29375d86f4333326fce0038c9f9.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="1760104246" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Có thể bạn chưa biết, Brazil có một "bộ sưu tập" hoa anh đào lớn nhất Nam Mỹ. Đó là vườn bách thảo Curitiba ở phía Tây Nam São Paulo. Đây cũng là một điểm du lịch phổ biến ở Brazil mà bạn nên ghé thăm.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="844ea447-d28b-b1d0-fafe-1983ce4dee4c">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="844ea447-d28b-b1d0-fafe-1983ce4dee4c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="768" h="513" photoid="e0a99cec-fc66-1546-d4a3-d1ecb4cb2144" data-pagespeed-url-hash="2170069982" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="64fa651f3401f68697b77fec09ae50b9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="844ea447-d28b-b1d0-fafe-1983ce4dee4c" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="768" photoid="7088177f-5913-7ec8-2a43-7638494ff7ce" data-pagespeed-url-hash="2594127270" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dfa97f346e839b3f8066e73024741b34.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Khác với nhiều nơi trên thế giới, hoa anh đào ở Brazil thường nở vào khoảng tháng 6 - tháng 7 hằng năm. Đến đây vào mùa hoa nở, bạn sẽ có dịp dạo bước dưới những con đường nhỏ ngập tràn hoa dưới chân, trên đầu.&nbsp;</div><div class=""><br></div><div class=""><b>Nguồn: Tổng hợp</b></div><div class=""><b><br></b></div><div class=""><b>Xem thêm:&nbsp;</b><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/knigh.gody/post/kham-pha-8-thi-tran-dep-nhat-xu-so-hoa-anh-dao-ma-ban-khong-nen-bo-lo-khi-du-lich-nhat-ban-1032" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Khám phá 8 thị trấn đẹp nhất xứ sở hoa anh đào</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/gody1.vn6365/post/kinh-nghiem-du-lich-nhat-ban-tu-a-den-z-chi-tiet-day-du-nhat-940" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản siêu chi tiết từ A đến Z</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thị Toàn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan/4e1876ae2b0267dee139faba238e1751.jpg
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NHỮNG ĐẤT NƯỚC NGẮM HOA ANH ĐÀO ĐẸP LUNG LINH NGOÀI NHẬT BẢN

Khi nhắc đến hoa anh đào, người ta thường nghĩ ngay đến quê hương của nó: Nhật Bản. Thế nhưng ngoài xứ sở hoa anh đào quen thuộc này, trên thế giới vẫn có rất nhiều địa điểm ngắm loài hoa này đẹp như tranh mà bạn nên check-in một lần, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp rất riêng.

du lịch Hàn Quốc Nhật Bản Trung Quốc Pháp Mỹ Đức Canada
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

1. Mỹ


3000 cây hoa anh đào là món quà của tình hữu nghị mà Nhật Bản tặng Mỹ vào năm 1912. Chúng được trồng khắp nơi trong thành phố. Mỗi năm vào lễ hội hoa anh đào quốc gia, toàn bộ những cây anh đào khoe sắc rực rỡ tô thắm cho thủ đô nước Mỹ. 

Ngoài ra công viên Tom Mccall Waterfront, Portland cũng là một nơi ngắm hoa anh đào đẹp ở Mỹ, với hàng trăm cây anh đào được trồng để tưởng nhớ những người bị bắt vào các trại giam giữ trong Thế Chiến II. 

2. Hàn Quốc


Với khí hậu tương đối giống Nhật Bản, đây là nơi có loài cây anh Đào phát triển khá tốt. Và tương tự Nhật Bản, hoa anh đào ở Hàn Quốc cũng bung nở vào khoảng tháng 3 - tháng 5 hàng năm.
Hàn Quốc cũng có lễ hội hoa anh đào, lớn nhất trong số đó là lễ hội Jinhae diễn ra vào tháng 4 nhằm tưởng nhớ đến vị tướng hải quân anh hùng Yi Sun Shin - người chống trả sự xâm lăng của quân Nhật vào vùng bán đảo này cách đây 400 năm. Đến đây, du khách có thể ngắm hoa và chiêm ngưỡng các màn biểu diễn đường phố, tham quan các quầy hàng, xem các màn trình diễn ánh sáng và diễu binh.

3. Trung Quốc

Công viên Gucun nội đô thành phố Thượng Hải sở hữu khoảng 10.000 gốc hoa anh đào. Bạn có thể đến đây ngắm hoa vào khoảng tháng 4 hằng năm, bằng cách bắt một chuyến tàu điện ngầm từ bất kì điểm tham quan nào khác ở Thượng Hải.


Trái ngược với sự náo nhiệt của một trong thành phố phát triển nhất thế giới, đến Gucun du khách sẽ được tận hưởng không gian yên bình và không khí trong lành của mùa xuân.

4. Pháp

Mùa xuân Paris nước Pháp cũng ngập tràn sắc hồng hoa anh đào, làm cho vùng đất vốn đã lãng mạn lại càng thêm phần thư mộng.
Disneyland, Nhà thờ Đức Bà, Jardin des Plantes là những nơi du khách có thể đến ngắm hoa anh đào ở Pháp. 

Nếu có dịp đến Pháp vào khảng tháng 4, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm ngắm hoa anh đào nở rộ phớt hồng dưới chân tháp Eiffel nhé.

5. Canada


Ngoài Mỹ, Nhật Bản cũng gửi tặng những gốc hoa anh đào quý giá cho Canada. Nơi đây cũng có lễ hội hoa anh đào diễn ra trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4, để du khách được ngắm hoa, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi truyền thống của Nhật Bản.

Lễ hội diễn ra ở thành phố Vancouver với hơn 40.000 cây anh đào đồng loạt khoe sắc đón xuân. 

6. Thụy Điển


Tuy không sỡ hứu nhiều gốc anh đào như những quốc gia khác trên thế giới, nhưng 63 cây anh đào được trồng từ năm 1998 ở công viên Kungstradgarden giữa trung tâm Stockholm cũng đủ để bạn có một cuộc dạo chơi ngắm hoa thi vị.

Khoảng giữa tháng 4 hằng năm là thời gian lễ hội hoa anh đào ở Stockholm diễn ra, công viên này trở thành địa điểm lí tưởng để đi dạo, chụp ảnh và picnic.

7. Đức


Thành phố Bonn nước Đức nổi tiếng với "đường hầm cây" được tạo nên bởi những tán hoa anh đào xinh đẹp mỗi độ xuân về.

Cứ vào khoảng tháng 4, những đại lộ cũ kĩ thường ngày bỗng khoác lên mình chiếc áo mới đầy sức sống. Đó cũng chính là điểm thu hút nhiều khách du lịch về tham quan thành phố trầm mặc này. 

8. Brazil


Có thể bạn chưa biết, Brazil có một "bộ sưu tập" hoa anh đào lớn nhất Nam Mỹ. Đó là vườn bách thảo Curitiba ở phía Tây Nam São Paulo. Đây cũng là một điểm du lịch phổ biến ở Brazil mà bạn nên ghé thăm.
Khác với nhiều nơi trên thế giới, hoa anh đào ở Brazil thường nở vào khoảng tháng 6 - tháng 7 hằng năm. Đến đây vào mùa hoa nở, bạn sẽ có dịp dạo bước dưới những con đường nhỏ ngập tràn hoa dưới chân, trên đầu. 

Nguồn: Tổng hợp

Xem thêm: Khám phá 8 thị trấn đẹp nhất xứ sở hoa anh đào
                   Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản siêu chi tiết từ A đến Z