Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)

Trên chuyến hành trình khám phá biển Cần Giờ phải qua phà Bình Khánh. Mai mắn ngay lúc bình minh tạo ra cảnh cực đẹp ở sông Sài Gòn. Tôi đã lẹ tay ghi lại được một số khoảng khắc đẹp này
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Phía xa xa là một cảng sông
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh xa xa mờ mờ là một cầu lớn đang được xây
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Sông Sài Gòn bình minh
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Phà 2 đầu Bình Khánh C  dưới ánh bình minh
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Chuyến đò đầu ngày

Tải ứng dụng "GODY"

Giá khách sạn xung quanh