Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)

Trên chuyến hành trình khám phá biển Cần Giờ phải qua phà Bình Khánh. Mai mắn ngay lúc bình minh tạo ra cảnh cực đẹp ở sông Sài Gòn. Tôi đã lẹ tay ghi lại được một số khoảng khắc đẹp này
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Phía xa xa là một cảng sông
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh xa xa mờ mờ là một cầu lớn đang được xây
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Sông Sài Gòn bình minh
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Phà 2 đầu Bình Khánh C  dưới ánh bình minh
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)
Chuyến đò đầu ngày
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)