Bình minh sông Sài Gòn góc nhìn phà Bình Khánh ( Nhà Bè - Cần Giờ)

Trên chuyến hành trình khám phá biển Cần Giờ phải qua phà Bình Khánh. Mai mắn ngay lúc bình minh tạo ra cảnh cực đẹp ở sông Sài Gòn. Tôi đã lẹ tay ghi lại được một số khoảng khắc đẹp này

Trên chuyến hành trình khám phá biển Cần Giờ phải qua phà Bình Khánh. Mai mắn ngay lúc bình minh tạo ra cảnh cực đẹp ở sông Sài Gòn. Tôi đã lẹ tay ghi lại được một số khoảng khắc đẹp này
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Phía xa xa là một cảng sông
Bình minh xa xa mờ mờ là một cầu lớn đang được xây
Sông Sài Gòn bình minh
Phà 2 đầu Bình Khánh C  dưới ánh bình minh
Chuyến đò đầu ngày
Giá khách sạn xung quanh