stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4633
  [created_approved] => 2019-08-31 22:00:00
  [blog_title] => Trải nghiệm đi chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ mùa không mưa không nắng
  [albums] => 73019,73020,73021,73022,73023,73024,73025,73026,73027,73028,73029,73030,73031|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/a623fd6bcfddede5bd7430958b7a41a1.jpeg,blob:https://gody.vn/1f80875b-2b0c-4464-b512-706e7e574ba9,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9eca4e98698ae19e7e5b97d461e4e65c.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/98cddef6823f6f5e20192e8a84d94056.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ad80d2c321279b1336f9a4141280cd40.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/02d5a182b29338d242757ebd14896dc5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5ce37ae91d7cdccaa115b8a30c8ebbba.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/a5fc580d3433d6783ceae315213e11d4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c9151f2506528a250f69a389973a1729.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/62066a002172aa810e14e83f85fa2102.jpg|public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 14723,14724,14725,14726,14727,14728,14729|2019-09-01 22:13:02,2019-09-01 16:20:08,2019-09-01 01:06:15,2019-09-02 03:10:24,2019-09-03 18:16:02,2019-09-01 12:22:07,2019-09-03 05:07:06
  [tags_destination] => 1387,130,1732,3203|cai-rang,cho-noi-cai-rang,homestay-can-tho,can-tho|cái răng,Chợ nổi Cái Răng,Homestay Cần Thơ,cần thơ|2,1,0,3|9014,9015,9016,9017
  [tags] => 1682,1683,1718,130,3203|dia-diem-du-lich,du-lich,dia-diem,cho-noi-cai-rang,can-tho|địa điểm du lịch,du lịch,địa điểm,Chợ nổi Cái Răng,cần thơ
  [blog_updated] => 2019-08-27 16:33:54
  [blog_created] => 2019-08-23 10:06:41
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b48e57af124e8e5eec93dfa99935955adf4c1074.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => lehuy24693023
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => "Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đến đó lòng không muốn về" Khi nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến những đồng lúa nhắc đến chợ nổi, vậy đã bao giờ các bạn muốn chính mình được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước tham gia vào những hoạt động của người dân địa phương tại khu chợ nổi Cái Răng - khu nổi tiếng nhất nhì lục tỉnh nam kì chưa!?
  [blog_slug] => trai-nghiem-di-cho-noi-cai-rang-can-tho-mua-khong-mua-khong-nang
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 961|130|cho-noi-cai-rang|1|1|Chợ nổi Cái Răng|0|272065b5-3576-9dc7-b581-47036c6e16d9
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="272065b5-3576-9dc7-b581-47036c6e16d9" data-day="0">"Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đến đó lòng không muốn về" Khi nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến những đồng lúa nhắc đến chợ nổi, vậy đã bao giờ các bạn muốn chính mình được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước tham gia vào những hoạt động của người dân địa phương tại khu chợ nổi Cái Răng - khu nổi tiếng nhất nhì lục tỉnh nam kì chưa!? Cùng xem qua một vài trải nghiệm thú vị của mình tại khu chợ nổi Cái Răng này nhé!</div><div class="" data-paraid="97eadc5e-5784-6be4-8255-e817e9b32638"><div class="img-thumb-post facebook embed" contenteditable="false" data-width=""><div class="img-thumb-post-remove t-all t-duration-slow"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2680594262008863&amp;set=a.458613800873598&amp;type=3&amp;theater"></div><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích (không bắt buộc)" class="image-description mt-0"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="33e80327-76b5-275e-4017-7ff55076d1d4"><u>1. Cách đặt thuyền để ra chợ nổi Cái Răng:</u><br></div><div class="" data-paraid="11a6f6a3-bb35-b100-a533-e23dc42e3540">Bọn mình di chuyển đến thành phố Cần Thơ vào tối muộn check-in khách sạn và đi tìm nơi để đặt thuyền để cho chuyến đi đến chợ nổi Cái Răng vào sáng hôm sau.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="b7c39eda-0b95-c326-d935-767bc80ca7af"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9eca4e98698ae19e7e5b97d461e4e65c.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9eca4e98698ae19e7e5b97d461e4e65c.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9eca4e98698ae19e7e5b97d461e4e65c.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="3334171873" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="62541a02-fb79-a071-1950-6ff197d2a4b6"><u>Về nơi đặt thuyền:</u> các bạn có thể liên hệ khách sạn hoặc ra trực tiếp bến thuyền ở bến Ninh Kiều để đặt thuyền.</div><div class="" data-paraid="d9d21c0d-1fc2-214d-d5d9-37c851d1f638"><u>Về thời gian đặt thuyền:</u> nếu các bạn lựa chọn không đặt thuyền vào tối hôm trước thì đến sáng hôm sau bạn có thể đến bãi đỗ thuyền ở bến Ninh Kiều để đặt thuyền với mức giá cho một ghế trên thuyền lớn <b>tầm 50.000 đồng đến 80.000 đồng</b> tùy nhà thuyền mà bạn đặt, tuy nhiên cũng nhớ mặc cả để có được giá tốt các bạn nhé!</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="3c896c9f-e5d2-85b5-1b7b-c4eb7c54912e">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c896c9f-e5d2-85b5-1b7b-c4eb7c54912e" href="blob:https://gody.vn/f69a7da7-35a5-4d04-9b77-da2eb77fb2c2" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/f69a7da7-35a5-4d04-9b77-da2eb77fb2c2" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/62066a002172aa810e14e83f85fa2102.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="720" h="960" photoid="ccad349d-4555-4571-108d-c16c68cbdb6a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="62066a002172aa810e14e83f85fa2102.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c896c9f-e5d2-85b5-1b7b-c4eb7c54912e" href="blob:https://gody.vn/78cb3a5d-18bf-4bcf-94cd-c7fe85358c0a" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/78cb3a5d-18bf-4bcf-94cd-c7fe85358c0a" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c9151f2506528a250f69a389973a1729.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="720" h="960" photoid="75a31f3f-82da-f3bd-5c5d-35841ef73714" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c9151f2506528a250f69a389973a1729.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c896c9f-e5d2-85b5-1b7b-c4eb7c54912e" href="blob:https://gody.vn/b645ab4a-a24b-4dee-8af8-83e51647d74c" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/b645ab4a-a24b-4dee-8af8-83e51647d74c" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/a5fc580d3433d6783ceae315213e11d4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="720" h="960" photoid="5c93fd61-0c40-8bd2-2d72-0a3fe6bbe2a0" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a5fc580d3433d6783ceae315213e11d4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="3c896c9f-e5d2-85b5-1b7b-c4eb7c54912e" href="blob:https://gody.vn/1036ff7b-eeb9-42e6-bf07-fd890d3ab5e5" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/1036ff7b-eeb9-42e6-bf07-fd890d3ab5e5" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5ce37ae91d7cdccaa115b8a30c8ebbba.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="720" h="960" photoid="a6f6b904-b719-1e7a-a2bf-b89f719fd11a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5ce37ae91d7cdccaa115b8a30c8ebbba.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="3135b43c-c508-4eb5-3df2-8b20f4b169bd"><u>Về giá cả:</u> bọn mình chọn phương án thuê thuyền từ tối hôm trước để chọn được thuyền tốt và vì bọn muốn tìm riêng một chiếc thuyền để tiện cho việc trải nghiệm chợ nổi và chụp ảnh. Giá thuyền bọn mình thuê là <b>400.000 đồng</b> cho một chiếc thuyền có sức chứa khoảng tám người có cả mái che bật lên khi cần nhưng bọn mình chỉ đi bốn người thôi, tuy giá hơi cao nhưng việc trải nghiệm của các bạn sẽ thú vị hơn đấy.</div><div class="" data-paraid="c11cf107-a2a2-b27f-601b-e840fffda83b"><u>Tiền cọc và thời gian xuất phát vào sáng hôm sau:</u> Sau khi đặt thuyền xong các bạn có thể chọn phương án đặt cọc một nửa hoặc trả hết toàn bộ cho chủ thuyền, và về đi ngủ sớm để sáng mai các bạn phải thức sớm để đi thuyền đến chợ nổi đấy, tất cả các thuyền ở đây đều sẽ xuất phát <b>từ khoảng 4 giờ 30 sáng đến khoảng 5 giờ 30 sáng</b> cho nên các bạn nhớ hỏi giờ giấc trước sau khi đặt thuyền nhá!</div><h2><u>2. Những trải nghiệm trên thuyền:</u></h2><div class="" data-paraid="b0c868aa-862d-25d8-70d2-d4f7b14debc3">Vì phải thức dậy từ khá sớm khoảng 4 giờ sáng để chuẩn bị và ra thuyền nên các bọn mình khá uể oải, nhưng bù lại vì giờ này mặt trời vẫn chưa lên nên không khí khá mát mang lại cảm giác rất dễ chịu bạn còn có thể ngắm nhìn thành phố Cần Thơ vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ bên kia bờ nữa đó!</div><div class="" data-paraid="bc7e3998-3c10-cd1f-6280-67d1892ca7e2"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a623fd6bcfddede5bd7430958b7a41a1.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/a623fd6bcfddede5bd7430958b7a41a1.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/a623fd6bcfddede5bd7430958b7a41a1.jpeg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="602956994" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e9845dd6-094f-52e2-941d-d7da17360750">Đến với chợ nổi Cái Răng đã khoảng 5 giờ sáng sau khi <a rel="nofollow" target="_blank" href="#">tham quan</a> chụp ảnh một vòng những chiếc thuyền buôn bán nông sản ở nơi đây, bọn mình được bác lái thuyền chở đến một chiếc thuyền bán đồ ăn sáng, những món ăn sáng ở đây rất đơn giản chỉ bao gồm các món như bún riêu, hủ tiếu, bánh canh... giá khoảng 30.000 đồng một tô. Ngoài ra còn có các thuyền nhỏ bán nước giải khát như nước dừa, cafe... nói chung tất cả mọi món ăn trên bờ đều có thể tìm thấy được ở đây.</div><div class="" data-paraid="75f94478-198b-6135-64e6-b094c3a8e43b"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="f1cc7161-aa66-c9b3-3708-c32411ea33c0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1cc7161-aa66-c9b3-3708-c32411ea33c0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="720" h="960" photoid="52115ae2-20bc-081a-2400-a53a5130a147" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e6866e76e6e61a88916747e930ea6586.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1cc7161-aa66-c9b3-3708-c32411ea33c0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="749d6586-bc72-c61f-03a5-8810ae1ff868" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5d29e582ea16b106c0e1193afbb49341.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1cc7161-aa66-c9b3-3708-c32411ea33c0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="ba2bb924-8dcd-1d6c-45f8-f3fa5b60d4aa" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c6449b8c3a2108626e4e6202512bbaf6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="f7d4fac8-5792-135e-5906-e97d205531b4">Lúc này lượng du khách ở đây cũng đã khá đông, nên bọn mình quyết định di chuyển đến một điểm khác đó là làng nghề làm hủ tiếu thủ công ở gần đó, tại đây bạn sẽ được tận mắt thấy những cô chú ở đây sản xuất ra cọng hủ tiếu như thế nào, và còn được tham gia làm thử một vài mẻ bánh hủ tiếu với cô chú nữa. Phía bên ngoài sẽ bày bán những món quà lưu niệm nho nhỏ các bạn có thể mua những món đồ xinh xắn này về làm quà cho gia đình.</div><div class="" data-paraid="1cbf2dae-08b8-4a51-dcec-9d39f105c78f"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="02d5a182b29338d242757ebd14896dc5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/02d5a182b29338d242757ebd14896dc5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/02d5a182b29338d242757ebd14896dc5.jpg" w="960" h="720"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="67912624-1194-db35-3f58-729e9fa7710c">Trên đường quay về bến Ninh Kiều bọn mình có ghé qua một thuyền bán khóm (thơm/dứa) ăn khóm và chụp thêm vài tấm hình lưu niệm trên khu chợ nổi này. Tất cả các thuyền của người dân xung quanh khu chợ nổi này nhìn chung đều khá thân thiện nếu các bạn muốn lên thuyền của họ để chụp ảnh hoặc mua gì đó thì cứ việc xin phép họ trước là được thôi!</div><h2 class="" data-paraid="b12dd0db-0921-26de-4c5b-7e0890baa1d5">3. Những cảm nhận riêng của mình về chợ nổi Cái Răng</h2><div class="" data-paraid="96a994a4-892b-4664-6eb6-ea7b8ff0d732"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="ad80d2c321279b1336f9a4141280cd40.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ad80d2c321279b1336f9a4141280cd40.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ad80d2c321279b1336f9a4141280cd40.jpg" w="720" h="960"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="29eb8848-adac-f5ad-f18a-a1d54ddb3065">Theo bản thân mình cảm nhận thì chợ nổi Cái Răng hiện tại đã bớt nhộn nhịp hơn xưa (có thể một phần vào thời điểm mình đi không phải là thời gian hoạt động sôi nổi nhất của chợ) và chợ hiện nay đã bị du lịch hóa khá nhiều, những chiếc thuyền neo đậu và hoạt động tại đây chỉ chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch chứ không còn với mục đích là mua bán và trao đổi như trước nữa.</div><div class="" data-paraid="2c14c647-3665-b307-c849-d83fcb6edb62">Nhưng bù lại những trải nghiệm ở chợ nổi với mình vẫn rất tốt, những cô chú ở đây rất thân thiện mến khách, đồ ăn ngon, không khí trong lành và trải nghiệm lênh đênh trên sông nước di chuyển giữa những chiếc thuyền với nhau quả thật là một trải nghiệm đáng để trải nghiệm thử.</div><h2 class="" data-paraid="2aa5213d-f3ba-3438-5bf2-17c7c4eadb33">4. Tóm tắt thông tin</h2><div class="ce-element--focused"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="98cddef6823f6f5e20192e8a84d94056.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/98cddef6823f6f5e20192e8a84d94056.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/98cddef6823f6f5e20192e8a84d94056.jpg" w="720" h="960"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bd09f360-3016-c4d7-97cb-48f4d06209d8"><u>Địa điểm bắt thuyền và xuất phát:</u> Bến Ninh Kiều</div><div class="" data-paraid="8e991624-a9dc-f646-d291-e081aa4cc9b6"><u>Giá cả thuyền:</u> 50.000 đồng/ người/ thuyền lớn/ ghép với khách khác. Từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng/ bao thuyền/ tùy vào chất lượng thuyền.</div><div class="" data-paraid="1ee99624-ff3b-fd82-7ae9-7793bd1b8a92"><u>Giá cả đồ ăn:</u> khoảng 30.000 đồng, nước từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng.</div><div class="" data-paraid="ae09ae67-10f8-9c83-6c5e-b281a57e0bb5"><u>Thời gian xuất phát:</u> 4 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 sáng.</div><div class="" data-paraid="d973666a-1773-2b6d-7582-453140632e04"><u>Thời gian kết thúc:</u> khoảng 7 giờ 30 sáng.</div><div class=""><br></div><div class="" data-paraid="220edc57-1ef9-7011-32e5-d278b5d330ee"><br></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huy Le
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/lehuy24693023/84769569-20190529110846.jpg
  [follower_n] => 4272
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Trải nghiệm đi chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ mùa không mưa không nắng

"Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đến đó lòng không muốn về" Khi nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến những đồng lúa nhắc đến chợ nổi, vậy đã bao giờ các bạn muốn chính mình được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước tham gia vào những hoạt động của người dân địa phương tại khu chợ nổi Cái Răng - khu nổi tiếng nhất nhì lục tỉnh nam kì chưa!?

địa điểm du lịch du lịch địa điểm Chợ nổi Cái Răng cần thơ
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

"Cần Thơ gạo trắng nước trong ai đến đó lòng không muốn về" Khi nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến những đồng lúa nhắc đến chợ nổi, vậy đã bao giờ các bạn muốn chính mình được trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước tham gia vào những hoạt động của người dân địa phương tại khu chợ nổi Cái Răng - khu nổi tiếng nhất nhì lục tỉnh nam kì chưa!? Cùng xem qua một vài trải nghiệm thú vị của mình tại khu chợ nổi Cái Răng này nhé!
1. Cách đặt thuyền để ra chợ nổi Cái Răng:
Bọn mình di chuyển đến thành phố Cần Thơ vào tối muộn check-in khách sạn và đi tìm nơi để đặt thuyền để cho chuyến đi đến chợ nổi Cái Răng vào sáng hôm sau. 
Về nơi đặt thuyền: các bạn có thể liên hệ khách sạn hoặc ra trực tiếp bến thuyền ở bến Ninh Kiều để đặt thuyền.
Về thời gian đặt thuyền: nếu các bạn lựa chọn không đặt thuyền vào tối hôm trước thì đến sáng hôm sau bạn có thể đến bãi đỗ thuyền ở bến Ninh Kiều để đặt thuyền với mức giá cho một ghế trên thuyền lớn tầm 50.000 đồng đến 80.000 đồng tùy nhà thuyền mà bạn đặt, tuy nhiên cũng nhớ mặc cả để có được giá tốt các bạn nhé!
Về giá cả: bọn mình chọn phương án thuê thuyền từ tối hôm trước để chọn được thuyền tốt và vì bọn muốn tìm riêng một chiếc thuyền để tiện cho việc trải nghiệm chợ nổi và chụp ảnh. Giá thuyền bọn mình thuê là 400.000 đồng cho một chiếc thuyền có sức chứa khoảng tám người có cả mái che bật lên khi cần nhưng bọn mình chỉ đi bốn người thôi, tuy giá hơi cao nhưng việc trải nghiệm của các bạn sẽ thú vị hơn đấy.
Tiền cọc và thời gian xuất phát vào sáng hôm sau: Sau khi đặt thuyền xong các bạn có thể chọn phương án đặt cọc một nửa hoặc trả hết toàn bộ cho chủ thuyền, và về đi ngủ sớm để sáng mai các bạn phải thức sớm để đi thuyền đến chợ nổi đấy, tất cả các thuyền ở đây đều sẽ xuất phát từ khoảng 4 giờ 30 sáng đến khoảng 5 giờ 30 sáng cho nên các bạn nhớ hỏi giờ giấc trước sau khi đặt thuyền nhá!

2. Những trải nghiệm trên thuyền:

Vì phải thức dậy từ khá sớm khoảng 4 giờ sáng để chuẩn bị và ra thuyền nên các bọn mình khá uể oải, nhưng bù lại vì giờ này mặt trời vẫn chưa lên nên không khí khá mát mang lại cảm giác rất dễ chịu bạn còn có thể ngắm nhìn thành phố Cần Thơ vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ bên kia bờ nữa đó!
Đến với chợ nổi Cái Răng đã khoảng 5 giờ sáng sau khi tham quan chụp ảnh một vòng những chiếc thuyền buôn bán nông sản ở nơi đây, bọn mình được bác lái thuyền chở đến một chiếc thuyền bán đồ ăn sáng, những món ăn sáng ở đây rất đơn giản chỉ bao gồm các món như bún riêu, hủ tiếu, bánh canh... giá khoảng 30.000 đồng một tô. Ngoài ra còn có các thuyền nhỏ bán nước giải khát như nước dừa, cafe... nói chung tất cả mọi món ăn trên bờ đều có thể tìm thấy được ở đây.
Lúc này lượng du khách ở đây cũng đã khá đông, nên bọn mình quyết định di chuyển đến một điểm khác đó là làng nghề làm hủ tiếu thủ công ở gần đó, tại đây bạn sẽ được tận mắt thấy những cô chú ở đây sản xuất ra cọng hủ tiếu như thế nào, và còn được tham gia làm thử một vài mẻ bánh hủ tiếu với cô chú nữa. Phía bên ngoài sẽ bày bán những món quà lưu niệm nho nhỏ các bạn có thể mua những món đồ xinh xắn này về làm quà cho gia đình.
Trên đường quay về bến Ninh Kiều bọn mình có ghé qua một thuyền bán khóm (thơm/dứa) ăn khóm và chụp thêm vài tấm hình lưu niệm trên khu chợ nổi này. Tất cả các thuyền của người dân xung quanh khu chợ nổi này nhìn chung đều khá thân thiện nếu các bạn muốn lên thuyền của họ để chụp ảnh hoặc mua gì đó thì cứ việc xin phép họ trước là được thôi!

3. Những cảm nhận riêng của mình về chợ nổi Cái Răng

Theo bản thân mình cảm nhận thì chợ nổi Cái Răng hiện tại đã bớt nhộn nhịp hơn xưa (có thể một phần vào thời điểm mình đi không phải là thời gian hoạt động sôi nổi nhất của chợ) và chợ hiện nay đã bị du lịch hóa khá nhiều, những chiếc thuyền neo đậu và hoạt động tại đây chỉ chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch chứ không còn với mục đích là mua bán và trao đổi như trước nữa.
Nhưng bù lại những trải nghiệm ở chợ nổi với mình vẫn rất tốt, những cô chú ở đây rất thân thiện mến khách, đồ ăn ngon, không khí trong lành và trải nghiệm lênh đênh trên sông nước di chuyển giữa những chiếc thuyền với nhau quả thật là một trải nghiệm đáng để trải nghiệm thử.

4. Tóm tắt thông tin

Địa điểm bắt thuyền và xuất phát: Bến Ninh Kiều
Giá cả thuyền: 50.000 đồng/ người/ thuyền lớn/ ghép với khách khác. Từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng/ bao thuyền/ tùy vào chất lượng thuyền.
Giá cả đồ ăn: khoảng 30.000 đồng, nước từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng.
Thời gian xuất phát: 4 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 sáng.
Thời gian kết thúc: khoảng 7 giờ 30 sáng.