Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.

Chưa lần nào lái xe máy trên những cung đường quanh co như Hà Giang nên thay vì thuê xe máy ở thành phố Hà Giang rồi chinh phục các điểm đến ở đây, chúng mình đã chọn một lịch trình khác nhưng cũng đủ để khám phá nơi này. Tổng chi phí hai người là 8 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay. Chúng mình có lịch trình đầy đủ ở đường link cuối bài nhé!
Ngày bắt đầu: 7/03/2020 Số ngày: 5 Tổng chi phí: 8,000,000đ
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Tự thiết kế cho mình một trang báo luôn
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Mã Pí Lèng, ùi sông Nho Quế nhỏ nhỏ ở dưới
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
sông Nho Quế
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Mã Pí Lèng, ùi sông Nho Quế nhỏ nhỏ ở dưới
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Ngó sông Nho Quế nhỏ nhỏ ở dưới
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Đi thuyền trên sông Nho Quế
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Xa xa là vực Tu Sản á
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Dinh thự họ Vương nè 
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Dinh thự họ Vương nè 
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Dinh thự họ Vương nè 
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Phố cổ Đồng Văn
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
La cà ngày đầu tiên trên đường từ Dinh thự họ Vương về thị trấn Đồng Văn
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
La cà trên đường từ Dinh thự họ Vương về Đồng Văn
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Hai em bé zễ thương trên đoạn đường trừ Dinh thự họ Vương về thị trấn Đồng Văn
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Chào cờ nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Cột cờ Lũng Cú
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trên chỗ Cột cờ
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trên chỗ Cột cờ
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Làng Lô Lô Chải
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Làng Lô Lô Chải
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Cafe Cực Bắc
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Mẹ chồng Cô chủ quán Cafe Cực Bắc
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Là cà trên đường từ Đồng Văn đến Cột cờ Lũng Cú
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Là cà trên đường từ Đồng Văn đến Cột cờ Lũng Cú
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Cổng vào "Nhà của Pao" nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
"Nhà của Pao" nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Cây hoa trước công vào "Nhà của Pao" nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Vườn hoa cải trước cổng vào "Nhà của Pao" nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Vườn hoa cải trước cổng vào "Nhà của Pao" nè
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trước cổng vào "Nhà của Pao"
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trước cổng vào "Nhà của Pao"
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trước cổng vào "Nhà của Pao"
Lịch trình đi hết Hà Giang cho những bạn nữ không thể lái xe máy đường xa như chúng mình.
Trước cổng vào "Nhà của Pao"

+28