QUẢNG NGÃI - Một số điểm du lịch chưa biết đến

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển vốn giàu nguồn lực hải sản với nhiều bãi biển đẹp. Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam Trung Bộ.

Go-coin được tặng: 0
Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển vốn giàu nguồn lực hải sản với nhiều bãi biển đẹp. Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam Trung Bộ.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
QUẢNG NGÃI - Một số điểm du lịch chưa biết đến 
Các bạn biết Quảng Ngãi có những điểm đến nào?, hãy cmt ở bên dưới nhé! 

Giá khách sạn xung quanh