Quy Nhơn - biển xanh cát trắng

Lần đầu đến Quy Nhơn, cảm nhận đầu tiên là sự thoải mái đến lạ kỳ. Gió biển lướt ngang từng cơn từng cơn, đơn giản chất phát như người dân nơi đây vậy. Đến đây, bạn nên 1 lần viếng mộ Hàn Mặc Tử, bãi đá trứng, Kỳ Co - Eo Gió đẹp đảo điên lòng người ...
Ngày bắt đầu: 17/07/2020 Số ngày: 3 Tổng chi phí: 6,000,000đ
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
FLC
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Chùa Thiên Hưng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Phượng Hoàng cổ trấn thu nhỏ 
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Kỳ Co- Eo Gió
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Quy Nhơn - biển xanh cát trắng
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)