stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3067
  [created_approved] => 2019-03-23 14:00:00
  [blog_title] => TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG? TRUNG HOA GIỮA LÒNG ĐÀ NẴNG NÈ MẤY BẠN ƠI
  [albums] => 50302,50303,50304,50305,50306,50307,50308,50309|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/48372608d04c2a7faed3e0944ed9ee61.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/3fe507e7b538f2b7fd3f9002ece7d2e0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/ac2920551ec874f3e52743f5e79e54a2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/449e1e4d38566ba08475e669c0146b4b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg|public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651,public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651|2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 5489,5491,5495,5496,5497|2019-03-25 06:20:22,2019-03-27 11:23:03,2019-03-25 23:10:08,2019-03-25 15:22:06,2019-03-24 05:20:11
  [tags_destination] => 3194,3194|da-nang,da-nang|Đà nẵng,Đà nẵng|3,3|1319,1320
  [tags] => 10,175,177,252,480|da-nang,gody,di-dau,trung-quoc,checkin|Đà Nẵng,Gody,đi đâu,Trung Quốc,Checkin
  [blog_updated] => 2019-03-22 18:58:25
  [blog_created] => 2019-03-22 12:08:14
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/60ca2ca48e59c089db192e57e88e1379ea92ebd6.png
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => sakura9651
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Sở hữu một vẻ đẹp uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thơ mộng và liêu trai, một thoáng Trung Hoa sừng sững giữa lòng Đà Nẵng, bạn có tin được không chùa Nam Sơn chính là nơi giao thoa của mọi thứ. Không chỉ nơi tín ngưỡng tôn nghiêm mà chùa Nam Sơn còn là điểm tham quan thu hút du khách.
  [blog_slug] => troi-oi-tin-duoc-khong-trung-hoa-giua-long-da-nang-ne-may-ban-oi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Tọa lạc tại Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hoa Vang, Tp. Đà Nẵng, chùa Nam Sơn được đạo hữu Nguyễn Văn Châu cùng rất các vị đệ tử trong địa phương nhiệt tình xây dựng và thành lập vào năm 1962. Tuy nhiên sau hơn 50 kể từ ngày xây dựng, chùa Nam Sơn đã được nhiều lần trùng tu và hiện Đại Đức Thích Huệ Phong đang là trụ trì của chùa.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="80837133-4f68-b099-c158-79814d94210a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="80837133-4f68-b099-c158-79814d94210a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="c79e826e-2a82-9814-d90a-5654be374913" data-pagespeed-url-hash="541582305" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1b8bf7e0e67ee91528cb6a90a2e769c8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="80837133-4f68-b099-c158-79814d94210a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="5933f76a-1100-1259-5ae1-69c6ad476499" data-pagespeed-url-hash="2687769210" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="37a39dd3dc839d37d78cb45ccf5fa31a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="80837133-4f68-b099-c158-79814d94210a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1168" photoid="aeb9c825-47f1-b2cc-ccdb-15c277bae306" data-pagespeed-url-hash="2337312227" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="28c3fb55bc0b880a9907043853174d55.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="80837133-4f68-b099-c158-79814d94210a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1194" photoid="3c1dcb1b-53bc-d083-cbc6-0a22346c4de7" data-pagespeed-url-hash="931012184" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="9e1fbd02a82ede0c2374a71517f30fa8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">@Instgram</div>           </div></div><div class="">Tổng diện tích của Chùa Nam Sơn hiện nay là 10.000m² được quy hoạch với nhiều khu vực như: Thiền Viện, Hội Trường, ao Phóng Sanh, Chánh Điện, bãi đỗ xe, nhà đón khách,…Và đặc biệt tất cả thiết kế tại Chùa Nam Sơn đều do Đại Đức Thích Huệ Phong thiết kế. Với nét kiến trúc của những ngôi chùa xưa cũ miền Trung, cộng thêm lối đi dài bắt qua ao và treo đầy đèn lồng khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào một phân đoạn hay xem trong những phim cổ trang Trung Hoa.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="449e1e4d38566ba08475e669c0146b4b.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/449e1e4d38566ba08475e669c0146b4b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/449e1e4d38566ba08475e669c0146b4b.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="3275758434" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@nhule_v</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ac2920551ec874f3e52743f5e79e54a2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/ac2920551ec874f3e52743f5e79e54a2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/ac2920551ec874f3e52743f5e79e54a2.jpg" w="1024" h="1209" data-pagespeed-url-hash="424100192" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@nhule_v</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3fe507e7b538f2b7fd3f9002ece7d2e0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/3fe507e7b538f2b7fd3f9002ece7d2e0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/3fe507e7b538f2b7fd3f9002ece7d2e0.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="176174433" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@nhule_v</figcaption></figure></div></div><div class="">Để đến chùa Nam Sơn bạn di chuyển theo hướng cầu Cẩm Lệ, băng qua cầu bạn sẽ tới đường Phạm Hùng. Chạy thẳng đường Phạm Hùng cho tới ngã tư giao giữa đường Phạm Hùng và đường Mẹ Thứ thì rẽ phải, đi tiếp một đoạn bạn sẽ thấy đường Nguyễn Khải Trạc cắt ngang, tới đây thì rẽ trái vào đường Nguyễn Khả Trạc để ý bên tay phải bạn sẽ thấy ngôi chùa Nam Sơn.</div><div class=""> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="48372608d04c2a7faed3e0944ed9ee61.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/48372608d04c2a7faed3e0944ed9ee61.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/12/18/sakura9651/48372608d04c2a7faed3e0944ed9ee61.jpg" w="1024" h="1279" data-pagespeed-url-hash="2137871644" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">@nhule_v</figcaption></figure></div></div><div class=""><i><b>Địa chỉ:</b> Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hoa Vang, Tp. Đà Nẵng.</i></div><div class=""><i>Nguồn thông tin: Sưu tầm</i></div><div class=""><i>Nguồn ảnh: Instagram.</i></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sakura No Hana
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/sakura9651/75923649-20181227094838.png
  [follower_n] => 4
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

TRỜI ƠI TIN ĐƯỢC KHÔNG? TRUNG HOA GIỮA LÒNG ĐÀ NẴNG NÈ MẤY BẠN ƠI

Sở hữu một vẻ đẹp uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thơ mộng và liêu trai, một thoáng Trung Hoa sừng sững giữa lòng Đà Nẵng, bạn có tin được không chùa Nam Sơn chính là nơi giao thoa của mọi thứ. Không chỉ nơi tín ngưỡng tôn nghiêm mà chùa Nam Sơn còn là điểm tham quan thu hút du khách.

Đà Nẵng Gody đi đâu Trung Quốc Checkin
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Tọa lạc tại Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hoa Vang, Tp. Đà Nẵng, chùa Nam Sơn được đạo hữu Nguyễn Văn Châu cùng rất các vị đệ tử trong địa phương nhiệt tình xây dựng và thành lập vào năm 1962. Tuy nhiên sau hơn 50 kể từ ngày xây dựng, chùa Nam Sơn đã được nhiều lần trùng tu và hiện Đại Đức Thích Huệ Phong đang là trụ trì của chùa.
@Instgram
Tổng diện tích của Chùa Nam Sơn hiện nay là 10.000m² được quy hoạch với nhiều khu vực như: Thiền Viện, Hội Trường, ao Phóng Sanh, Chánh Điện, bãi đỗ xe, nhà đón khách,…Và đặc biệt tất cả thiết kế tại Chùa Nam Sơn đều do Đại Đức Thích Huệ Phong thiết kế. Với nét kiến trúc của những ngôi chùa xưa cũ miền Trung, cộng thêm lối đi dài bắt qua ao và treo đầy đèn lồng khiến bạn có cảm giác như đang lạc vào một phân đoạn hay xem trong những phim cổ trang Trung Hoa.
@nhule_v
@nhule_v
@nhule_v
Để đến chùa Nam Sơn bạn di chuyển theo hướng cầu Cẩm Lệ, băng qua cầu bạn sẽ tới đường Phạm Hùng. Chạy thẳng đường Phạm Hùng cho tới ngã tư giao giữa đường Phạm Hùng và đường Mẹ Thứ thì rẽ phải, đi tiếp một đoạn bạn sẽ thấy đường Nguyễn Khải Trạc cắt ngang, tới đây thì rẽ trái vào đường Nguyễn Khả Trạc để ý bên tay phải bạn sẽ thấy ngôi chùa Nam Sơn.
@nhule_v
Địa chỉ: Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hoa Vang, Tp. Đà Nẵng.
Nguồn thông tin: Sưu tầm
Nguồn ảnh: Instagram.