Trung tâm Di sản Amish và Mennonite (Amish and Mennonite Heritage Center)

0 reviews Viết review
Trung tâm Di sản Amish và Mennonite (Amish and Mennonite Heritage Center) tọa lạc tại 5798 County Road 77 ở Berlin, Ohio.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: 5798 Co Rd 77, Berlin, OH 44610, USA

  • Giờ mở cửa: 9am - 5pm hằng ngày

  • Giá vé: miễn phí

Trung tâm Di sản Amish và Mennonite (Amish and Mennonite Heritage Center) tọa lạc tại 5798 County Road 77 ở Berlin, Ohio và được khai trương đầu tiên vào năm 1981 với tên Trung tâm Thông tin Mennonite.

Đến năm 1989, trung tâm chuyển đến cơ sở hiện tại và được đổi tên vào năm 2002 để phản ánh sứ mệnh của nó như là một trung tâm văn hóa.
Trung tâm nắm bắt di sản phong phú của đất nước Amish với mục tiêu thông báo chính xác cho khách về đức tin, văn hóa và các truyền thống của người Amish, Mennonite và Hutterite cùng con cháu của họ.

0
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh