Vườn bách thú & vườn bách thảo Cincinnati - Ohio (Ohio Cincinnati Zoo & Botanical Garden)

0 reviews Viết review
Vườn bách thú & vườn bách thảo Cincinnati - Ohio (Ohio Cincinnati Zoo & Botanical Garden) là vườn thú của thành phố Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: 3400 Vine St, Cincinnati, OH 45220, USA

  • Giờ mở cửa: 10:00 AM - 6:00 PM

  • Giá vé: người lớn: 15 - 18 usd; người cao niên: 9 - 12usd; trẻ em: 9 - 12usd

Vườn bách thú & vườn bách thảo Cincinnati - Ohio (Ohio Cincinnati Zoo & Botanical Garden) là vườn thú của thành phố Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ. Là một trong những vườn thú lâu đời nhất của nước Mỹ, nó mở cửa vào năm 1875 với tên Vườn bách thú Cincinnati, chỉ 14 tháng sau Vườn thú Philadelphia ngày 1 tháng 7 năm 1874.
Vườn thú Cincinnati đóng tại khu Avondale ở Cincinnati. Nó bao gồm trên 65,4 mẫu Anh (26,5 ha) ở trung tâm của thành phố và sau đó mua vài miếng đất xung quanh và vài khu bảo tồn ở các vùng ngoại ô Cincinnati.

Vườn thú hoạt động các chương trình chăn nuôi và là vườn thú đầu tiên chăn nuôi loài sư tử biển California thành công. Vườn thú cũng có các chương trình chăn nuôi báo săn, tê giác Sumatra, hổ Mã Lai, khỉ đột đồng bằng phía tây, Perodicticus potto, và hươu cao cổ Masai.

Vườn thú Cincinnati từng nuôi Martha, con bồ câu viễn khách cuối cùng, con chim này chết vào năm 1914. Vườn thú cũng nuôi vẹt đuôi dài Carolina cuối cùng, tên là Incas, cho đến 1918.

0
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh