Bảo tàng Văn hóa của các Dân tộc Việt Nam (Museum of Cultures of Vietnam's Ethnic Groups)

89 reviews Viết review
Bảo tàng Văn hóa của các Dân tộc Việt Nam (Museum of Cultures of Vietnam's Ethnic Groups) là một bảo tàng được xây dựng từ năm 1960.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: No 1 Doi Can, Thai Nguyen 23000, Vietnam

  • Giờ mở cửa: 8am - 5pm

  • Giá vé: .

Bảo tàng Văn hóa của các Dân tộc Việt Nam (Museum of Cultures of Vietnam's Ethnic Groups) là một bảo tàng được xây dựng từ năm 1960.

Bảo tàng nằm giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội hơn 80 km về phía Bắc. Là một trong 7 bảo tàng quốc gia của Việt Nam.
Bảo tàng có 5 phòng trưng bày, giúp cho du khách hiểu rõ hơn về văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại Thái Nguyên.

1.6
dựa trên 89 đánh giá
5
24.72%
22
4
4.49%
4
3
4.49%
4
2
1.12%
1
1
2.25%
2

Hình ảnh