Cột đá dang dở Obelisk (Unfinished Obelisk)

0 reviews
Viết review
Cột đá dang dở Obelisk (Unfinished Obelisk) là obelisk cổ đại lớn nhất được biết đến và nằm ở khu vực phía bắc của mỏ đá của Ai Cập cổ đại ở Aswan, Ai Cập.

Thông tin cần biết

  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Aswan, Ai Cập

Cột đá dang dở Obelisk (Unfinished Obelisk) là obelisk cổ đại lớn nhất được biết đến và nằm ở khu vực phía bắc của mỏ đá của Ai Cập cổ đại ở Aswan, Ai Cập.

Tác phẩm này được đặt hàng bởi Hatshepsut (1508 - 1458 trước Công nguyên), có thể để bổ sung cho cái mà sau này được gọi là Obanisk Lateran (ban đầu ở Karnak, và sau đó được đưa đến Cung điện Lateran ở Rome). Obelisk dang dở lớn hơn gần một phần ba so với bất kỳ obelisk Ai Cập cổ đại nào được dựng lên. Nếu hoàn thành, nó sẽ đo được khoảng 42 m (xấp xỉ 137 feet) và nặng gần 1.090 tấn (1.200 tấn), trọng lượng tương đương với khoảng 200 con voi châu Phi.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar