Phòng trưng bày nghệ thuật BAM (Beaux-Arts Mons-BAM Gallery)

0 reviews
Viết review
Khối kính hiện đại này của một phòng trưng bày là sản phẩm xây dựng lại cho nhiệm kỳ của thành phố với tư cách là Thủ đô văn hóa châu Âu năm 2015
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn €9 Trẻ em €6

  • Địa chỉ: Rue Neuve 8, 7000 Mons, Belgium

Khối kính hiện đại này của một phòng trưng bày là sản phẩm xây dựng lại cho nhiệm kỳ của thành phố với tư cách là Thủ đô văn hóa châu Âu năm 2015. Nó tổ chức các triển lãm tạm thời, với ít nhất một triển lãm cao cấp được lên kế hoạch mỗi năm.

Đã cập nhật vào ngày 29/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar