Đền Tiên Nga (Tien Nga Temple)

14 reviews Viết review
Hiện nay Đền Tiên Nga ở địa chỉ số 53 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đền Tiên Nga phụng thờ Đức Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: 53 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Vietnam

  • Giờ mở cửa: Mỗi ngày 7:00-18:00

  • Giá vé: Miễn phí

Hiện nay Đền Tiên Nga ở địa chỉ số 53 Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đền Tiên Nga phụng thờ Đức Vũ Quận Quyến Hoa Công chúa, bà là nữ tướng lo việc quân lương giúp đức Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 mở ra kỷ nguyên độc lập sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

1.3
dựa trên 14 đánh giá
5
21.43%
3
4
0%
0
3
7.14%
1
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh