Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

bidiya

Bidiya hoặc Bidiyyah là một thị trấn ở Wilayah Bidiyyah, ở giữa vùng Đông của Vương quốc Hồi giáo Oman. Nó nằm cách thủ đô Muscat khoảng 233 km. Nó bao gồm mười lăm làng, bao gồm Al Muntarib, Al Gabbi, Shahik, Al Rakah, Al Hawiyah, Al Shariq, Al Wasil và Al Dhahir.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Hỏi đáp du lịch bidiya
#Godygram