Đã đi
Sắp đi
7 Gody-er đã đến

al jazer

Tỉnh Al-Jazira (tiếng Ả Rập: Tiếng Ả Rập, tiếng Kurd: Cazire, tiếng Pháp: Djézireh) là một bộ phận hành chính ở bang Aleppo (1920, 25), Nhà nước Syria (1924, 1919) Cộng hòa Syria, trong thời Pháp thuộc Syria và Lebanon. Nó bao gồm ít nhiều Thủ đô Al-Hasakah ngày nay và một phần của Ottoman Zor Sanjak trước đây, được tạo ra vào năm 1857.

1.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

4.

1.

2.

3.

5.

1.

6.

1.

7.

1.

2.

Xem Thêm Nội Dung
Hỏi đáp du lịch al jazer
#Godygram