Di tích Karuo (Karuo Ruins)

0 reviews Viết review
Di tích Karuo (Karuo Ruins) là một khu di tích cổ với nhiều dấu tích quá khứ vẫn còn sót lại, ở Qamdo, Tây Tạng.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Ka'nuo Town, Qamdo County 854001, Trung Quốc

  • Giờ mở cửa: 24/24

  • Giá vé: miễn phí

Di tích Karuo (Karuo Ruins) là một khu di tích cổ với nhiều dấu tích quá khứ vẫn còn sót lại, ở Qamdo, Tây Tạng.

Nhiều thành vách được xếp bằng đá ngay ngắn, cẩn thận, nhiều mẫu xương còn sót lại cho thấy một nền văn mình đã từng tồn tại ở khu vực này. Tuy nhiên, công tác bảo tồn của chính quyền địa phương không được tốt, nên nếu bạn muốn tìm hiểu về một phần lịch sử của khu vực này, thì có thể đến đó thật sớm.

Được biết, khu vực này đang có dự án hình thành công viên giải trí.

4
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh