Bảo tàng “từ diệt chủng đến hồi sinh” (From Holocaust to Revival Museum)

0 reviews Viết review
Hãy đi dạo một vòng lịch sử qua các cuộc triển lãm liên quan đến lịch sử của người Do Thái ở Israel từ đầu thế kỷ 20 đến khi thành lập nhà nước Israel. Bảo tàng này nhấn mạnh cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại Đức quốc xã ở khu ổ chuột Warsaw và Mordechai Arilevitz.

Thông tin cần biết

  • Địa chỉ: Kibbutz Yad Mordechai, Ashkelon 79145, Israel

  • Giờ mở cửa: T2- 5: 10h- 18h T6: 10h- 13h T7: 11h- 14h Chủ nhật: Đóng cửa

  • Giá vé: Miễn phí

Hãy đi dạo một vòng lịch sử qua các cuộc triển lãm liên quan đến lịch sử của người Do Thái ở Israel từ đầu thế kỷ 20 đến khi thành lập nhà nước Israel. Bảo tàng này nhấn mạnh cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại Đức quốc xã ở khu ổ chuột Warsaw và Mordechai Arilevitz. Địa điểm thông tin này cũng trình bày câu chuyện về Kibbutz Yad Mordechai- một khu định cư của Negev và các trận chiến miền nam Israel diễn ra vào năm 1948.

4
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Hình ảnh