stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4620
  [created_approved] => 2019-08-21 22:30:17
  [blog_title] => (Độc hành xuyên cambodia)Ngày 3 khám phá biển Sihanoukville tại bãi Otres 2 Plage.
  [albums] => 72762,72763,72764,72765,72766,72767,72768,72769,72770,72771,72772,72773,72774,72775,72776,72777,72778,72779,72780,72781,72782,72783|blob:https://gody.vn/a3870a52-baf3-482b-b18b-31a872c348cf,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/039f3d41797ed8533495f7c74c2da012.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/317bc7efc82c0679a75f03b6c49f5d70.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d71deb6d3a51a618c0429b69dd75f4db.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fdf7a572f58f97b93397a379d98ecffd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fa525218a2892f338af1023339b53225.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/165e138f7c81fcf1df2c536dbce89a3a.jpg,blob:https://gody.vn/efcb53cc-2711-412e-b42f-0e43b1651712,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/e78c02473f0517e87c553492b18c9211.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/83bc64992352c7f90dfd2f77f9d259bb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2427aac048f0c8e4286034d63a7c9112.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/0b405e2ac78e2fa4b0f4a340cb959ef5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2798ba007b6dee0b3d97c274afdf47cd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/94e13b8b7e2c2e690fc050060bd780a0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4bcdf26e334d78f532e28d456910e9ac.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/09e695ffd7c2a4039b7812214881b42f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f7294b0d4c0452bb62d9430d21983d69.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/555a71c4ffad8fdf6d237257decb9963.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/555a71c4ffad8fdf6d237257decb9963.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4729fc31abf4883ef7138c83dfbc3e3f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d775d31a3b001ceff38b8b668d14cb2c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f5a4f9fc3c3f79f03c760dce46bc37f2.jpg|public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161,public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 14338,14340,14341,14342,14343,14344,14345,14347|2019-08-22 20:36:40,2019-08-23 17:41:28,2019-08-22 11:46:24,2019-08-23 18:39:24,2019-08-25 13:44:34,2019-08-23 22:38:28,2019-08-24 08:48:30,2019-08-25 00:41:24
  [tags_destination] => 1648|campuchia|cambodia ( campuchia )|4|8793
  [tags] => 1927|sihanoukville|Sihanoukville
  [blog_updated] => 2019-08-21 22:40:25
  [blog_created] => 2019-08-21 08:42:06
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => //www.youtube.com/embed/yu6mdfi61dE
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => dotri887161
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Welcome Kâm Póng Sao, Chét in Man-đi-vơ phiên bản Cam, tại Otres 2 Plage.
Thành Phố - Thuộc Tỉnh Sihanoukville & là thành phố
biển lớn nhất của cambodia.
  [blog_slug] => doc-hanh-xuyen-cambodiangay-3-kham-pha-bien-sihanoukville-tai-bai-otres-2-plage
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="0f5eebe2-38f0-059a-de65-8e1e8ad2b386"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="165e138f7c81fcf1df2c536dbce89a3a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/165e138f7c81fcf1df2c536dbce89a3a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/165e138f7c81fcf1df2c536dbce89a3a.jpg" w="720" h="1280" data-pagespeed-url-hash="1639248437" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhìn bản đồ ta thấy các nước Đông Nam Á thật gần gũi với nơi ta đang nằm qúa nhỉ&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="c13ae7b0-59d1-f8ac-8fdb-d08ad83ee1f2">Không náo nhiệt và ồn ào là gu của tui mòa,rồi dạo lòng vòng tại phố biển cuối cùng ta cũng lạc trôi vào bãi Otres 2, ít người biết đến và hoang sơ hơn hẳn các bãi khác.<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fa525218a2892f338af1023339b53225.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fa525218a2892f338af1023339b53225.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fa525218a2892f338af1023339b53225.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1251022781" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Quyết định cắm lều ở giữa 2 khu có nhiều homestay&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="bfa60e7e-c84f-a650-069c-8a11d0cbd1c9">Nơi này thích hợp cho một đêm cắm lều ngủ bên khí trời lộng gió và nghe tiếng sóng vỗ về, cùng mây ngàn trăng sao đây !<div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fdf7a572f58f97b93397a379d98ecffd.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fdf7a572f58f97b93397a379d98ecffd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/fdf7a572f58f97b93397a379d98ecffd.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1374035087" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Giao lưu với một chú bé chẳng biết người miền nào nữa,nhưng nhìn cát bụi cùng với ta - cả ba xác định là đa sắc màu @,@&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="999c7f31-a4ac-3716-26fd-b20dbf8e6f45">Bãi biển Otres 2 cách trung tâm Sihanoukville khoảng 9km, màu nước biển trong vắt và bãi biển sạch đẹp trên nền cát trắng. </div><div class="" data-paraid="af8c5dd3-b884-825f-1f95-987bc4899847"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d71deb6d3a51a618c0429b69dd75f4db.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d71deb6d3a51a618c0429b69dd75f4db.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d71deb6d3a51a618c0429b69dd75f4db.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2195212398" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hỏi google dịch là 3 cha con biết tiếng gì nè...?</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="b6b02ae2-977f-41e7-4515-778021feff92"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="317bc7efc82c0679a75f03b6c49f5d70.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/317bc7efc82c0679a75f03b6c49f5d70.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/317bc7efc82c0679a75f03b6c49f5d70.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1070804594" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhưng nhận lại cái lắc tay cam miên khơme,linh ta linh tinh</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e4e7ec8b-f88a-c3fb-031a-fb1158723e67"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="039f3d41797ed8533495f7c74c2da012.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/039f3d41797ed8533495f7c74c2da012.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/039f3d41797ed8533495f7c74c2da012.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1267315229" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Dùng hình thể cử chỉ hành động nói chuyện miễn cười vui là được&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="de1b98d0-7cbd-0d47-f409-b0ed79ff00ff"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f7294b0d4c0452bb62d9430d21983d69.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f7294b0d4c0452bb62d9430d21983d69.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f7294b0d4c0452bb62d9430d21983d69.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2403944078" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Hoàng hôn buông dần ! Ta cùng chơi đánh đố ?</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="e3068f56-e864-5dab-3b42-b2d437b2ed4e"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="09e695ffd7c2a4039b7812214881b42f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/09e695ffd7c2a4039b7812214881b42f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/09e695ffd7c2a4039b7812214881b42f.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2489063081" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Oẳn xù xì ra cái gì...</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="1cd1cbf0-222e-8ddc-8bf0-6b3ee7007115"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4bcdf26e334d78f532e28d456910e9ac.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4bcdf26e334d78f532e28d456910e9ac.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4bcdf26e334d78f532e28d456910e9ac.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="581365725" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"> <div>Ta ra cái bóp thằng ku nhỏ luôn</div></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="2e465e08-7818-7900-c899-6a5ce6b746a3"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="94e13b8b7e2c2e690fc050060bd780a0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/94e13b8b7e2c2e690fc050060bd780a0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/94e13b8b7e2c2e690fc050060bd780a0.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="2022008923" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"> <div>Hòa phối không gian gam màu&nbsp;</div></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="6c6ab659-f0bb-2aa8-094f-707439eddd95"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2798ba007b6dee0b3d97c274afdf47cd.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2798ba007b6dee0b3d97c274afdf47cd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2798ba007b6dee0b3d97c274afdf47cd.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1973960858" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nơi này ta có thể phơi mình giữa thanh thiên xả láng..</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="a753f2df-7a7e-6fdc-6ea2-21b327a42e3a"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0b405e2ac78e2fa4b0f4a340cb959ef5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/0b405e2ac78e2fa4b0f4a340cb959ef5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/0b405e2ac78e2fa4b0f4a340cb959ef5.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1528077195" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Có thể làm xác chết sống động ấy !</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="b4b75bbf-d93f-6df0-5e69-2508cbd22395"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2427aac048f0c8e4286034d63a7c9112.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2427aac048f0c8e4286034d63a7c9112.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/2427aac048f0c8e4286034d63a7c9112.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1001419786" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Giờ mòa có cuốn sách ! Cũng có thể lật hết từng trang ấy chứ..</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="49d524ef-4c67-43ee-a59f-727e78bd6993"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="83bc64992352c7f90dfd2f77f9d259bb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/83bc64992352c7f90dfd2f77f9d259bb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/83bc64992352c7f90dfd2f77f9d259bb.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="850134624" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="4db9dd56-9252-a873-c844-36a7a7ba4d14"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e78c02473f0517e87c553492b18c9211.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/e78c02473f0517e87c553492b18c9211.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/e78c02473f0517e87c553492b18c9211.jpg" w="1024" h="596" data-pagespeed-url-hash="3082730174" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ta chỉ muốn ru ngủ cuộc đời nơi thiên đường trần thế</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="3cf97f99-26a3-c53c-1283-1158c259edac"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4729fc31abf4883ef7138c83dfbc3e3f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4729fc31abf4883ef7138c83dfbc3e3f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/4729fc31abf4883ef7138c83dfbc3e3f.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="3158716441" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Lần đầu ngủ bụi tại đất nước người ta</figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="d52cc4d3-9341-d125-a3ab-f20297e69366">Nghe đâu hai hòn đảo ~&gt; Koh rong &amp; koh rong sanloem. Là đảo qúy của Cambodia,Vi diệu lắm...ta đang rất gần muốn phi ra mà phiêu cơ...&nbsp;<br></div><div class="" data-paraid="597ae770-3c54-4b58-f36e-fa0675565d45"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f5a4f9fc3c3f79f03c760dce46bc37f2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f5a4f9fc3c3f79f03c760dce46bc37f2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/f5a4f9fc3c3f79f03c760dce46bc37f2.jpg" w="720" h="1280"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="3ad243c3-c689-c6f0-bf9d-7228a62a6a59"><br></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="9b2f690d-b969-2cf9-e1ce-68154c2225f4"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d775d31a3b001ceff38b8b668d14cb2c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d775d31a3b001ceff38b8b668d14cb2c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/1/3/dotri887161/d775d31a3b001ceff38b8b668d14cb2c.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhưng đã từng ra đảo phú quốc ở việt nam một mình rồi &lt; buồn và cô đơn vô tận &gt; thôi hẹn dịp khác nhé đảo ơi&nbsp;</figcaption></figure></div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Đỗ Trung Trị
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/dotri887161/54233614-20181103145448.jpg
  [follower_n] => 6
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => ĐỖ TRUNG TRỊ
  [travel_ambassador] => 1
)
  

(Độc hành xuyên cambodia)Ngày 3 khám phá biển Sihanoukville tại bãi Otres 2 Plage.

Welcome Kâm Póng Sao, Chét in Man-đi-vơ phiên bản Cam, tại Otres 2 Plage. Thành Phố - Thuộc Tỉnh Sihanoukville & là thành phố biển lớn nhất của cambodia.

Sihanoukville
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Nhìn bản đồ ta thấy các nước Đông Nam Á thật gần gũi với nơi ta đang nằm qúa nhỉ 
Không náo nhiệt và ồn ào là gu của tui mòa,rồi dạo lòng vòng tại phố biển cuối cùng ta cũng lạc trôi vào bãi Otres 2, ít người biết đến và hoang sơ hơn hẳn các bãi khác.
Quyết định cắm lều ở giữa 2 khu có nhiều homestay 
Nơi này thích hợp cho một đêm cắm lều ngủ bên khí trời lộng gió và nghe tiếng sóng vỗ về, cùng mây ngàn trăng sao đây !
Giao lưu với một chú bé chẳng biết người miền nào nữa,nhưng nhìn cát bụi cùng với ta - cả ba xác định là đa sắc màu @,@ 
Bãi biển Otres 2 cách trung tâm Sihanoukville khoảng 9km, màu nước biển trong vắt và bãi biển sạch đẹp trên nền cát trắng.
Hỏi google dịch là 3 cha con biết tiếng gì nè...?
Nhưng nhận lại cái lắc tay cam miên khơme,linh ta linh tinh
Dùng hình thể cử chỉ hành động nói chuyện miễn cười vui là được 
Hoàng hôn buông dần ! Ta cùng chơi đánh đố ?
Oẳn xù xì ra cái gì...
Ta ra cái bóp thằng ku nhỏ luôn
Hòa phối không gian gam màu 
Nơi này ta có thể phơi mình giữa thanh thiên xả láng..
Có thể làm xác chết sống động ấy !
Giờ mòa có cuốn sách ! Cũng có thể lật hết từng trang ấy chứ..
Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần 
Ta chỉ muốn ru ngủ cuộc đời nơi thiên đường trần thế
Lần đầu ngủ bụi tại đất nước người ta
Nghe đâu hai hòn đảo ~> Koh rong & koh rong sanloem. Là đảo qúy của Cambodia,Vi diệu lắm...ta đang rất gần muốn phi ra mà phiêu cơ... 

Nhưng đã từng ra đảo phú quốc ở việt nam một mình rồi < buồn và cô đơn vô tận > thôi hẹn dịp khác nhé đảo ơi