new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

avatar
Phương Linh dot Thứ 3, 06/12/2016
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Bộ môn nghệ thuật "nổi loạn" Street Art (hay Graffiti) không còn quá xa lạ với giới trẻ, nhưng dĩ nhiên vẫn còn nhiều định kiến không tốt về thú chơi này. Với nhiều người, graffiti đôi lúc chỉ là vài nét sơn vẽ nguệch ngoạc, những câu chữ (mà đôi khi là đúng như vậy thật). Thế những với 22 shot ảnh sau đây, GODY.VN cam đoan với bạn rằng môn "nghệ thuật" này hoàn toàn có thể thay đổi cảnh quan nhàm chán, cũ nát của một căn nhà hay bức tường cũ nát...

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Những shot ảnh "before" và "after" của nghệ thuật vẽ đường phố

Nguồn ảnh: internet