Du lịch tibet (tây tạng) qua ống kính

Chia sẻ những khoảnh khắc bất tận – Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé.

Yak - Trâu Tây tạng
+ 4
5 4
TIbet hành trình kì bí
+ 95
2 0
Bò Tây tạng - Yak
+ 4
0 0