Du lịch Lăng Khải Định - Ứng Lăng(Tomb of Khai Dinh) qua ống kính

Chia sẻ những khoảnh khắc bất tận – Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé.

LĂNG KHẢI ĐỊNH....Kiến trúc độc đáo, tinh hoa lịch sử ??
+ 13
4 0
Dỗi Cả Thế Giới
+ 61
6 0