zzxxzxsszzx

zxzxzxzzxzxzxxzzxxzxzxszz

Ngày 1

Đèo Khau Phạ (Khau Pha Pass)

Ngày 2

Xã Tú Lệ ở Yên Bái

Ngày 3

Huyện Mù Cang Chải (Mu Cang Chai District)
Bảo tàng tỉnh Yên Bái
Đền Nhược Sơn
Chùa tháp Hắc Y

Ngày 4

Đền Tuần Quán
Thác Mơ Yên Bái

Ngày 5

Bản Lìm Mông (Lim Mong Village)

Ngày 6

Khu sinh thái Ecolodge Mù Cang Chải (Mu cang chai Ecolodge)

Ngày 7

Ngày 8

Ngày 9

Xã La Pán Tẩn

Ngày 10

Hồ Thác Bà (Thac Ba Lake)

Ngày 11

Di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ
Suối nước nóng khu 5

Ngày 12

Hoàng Phúc
Sao chép và chỉnh sửa
Tạo mới

A Đèo Khau Phạ (Khau Pha Pass)

4.6
401 Gody-er đã đến

Yên Bái - Khau Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái

A Xã Tú Lệ ở Yên Bái

2.1
68 Gody-er đã đến

Yên Bái - Tú Lệ, Văn Chấn District, Yên Bái, Vietnam

A Huyện Mù Cang Chải (Mu Cang Chai District)

4.4
440 Gody-er đã đến

Yên Bái - Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Khoảng cách 176.91 km, 4giờ - 39phút

  B Bảo tàng tỉnh Yên Bái

  3.3
  3 Gody-er đã đến

  Yên Bái - Minh Tân, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam

  Khoảng cách 79.35 km, 1giờ - 44phút

   C Đền Nhược Sơn

   4
   0 Gody-er đã đến

   Yên Bái - Châu Quế Hạ, Văn Yên District, Yên Bái, Vietnam

   Khoảng cách 84.14 km, 2giờ - 23phút

    D Chùa tháp Hắc Y

    4
    0 Gody-er đã đến

    Yên Bái - Đồi Hắc Y, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái

    A Đền Tuần Quán

    3.6
    7 Gody-er đã đến

    Yên Bái - Đền Tuần Quán, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam

    Khoảng cách 15.72 km, 0giờ - 32phút

     B Thác Mơ Yên Bái

     3.6
     7 Gody-er đã đến

     Yên Bái - Thịnh Hưng, Yên Bình District, Yên Bái, Vietnam

     A Bản Lìm Mông (Lim Mong Village)

     4.2
     60 Gody-er đã đến

     Yên Bái - Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam

     A Khu sinh thái Ecolodge Mù Cang Chải (Mu cang chai Ecolodge)

     3.6
     24 Gody-er đã đến

     Yên Bái - Nậm Khắt, Mù Cang Chải, Yên Bái

     : 098 909 09 08

     A Xã La Pán Tẩn

     4.2
     87 Gody-er đã đến

     Yên Bái - La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái, Việt Nam

     A Hồ Thác Bà (Thac Ba Lake)

     4.2
     66 Gody-er đã đến

     Yên Bái - Hồ Thác Bà, Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái

     A Di tích Căng Đồn Nghĩa Lộ

     3.9
     15 Gody-er đã đến

     Yên Bái - Nguyễn Quang Bích, Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái

     Khoảng cách 30.98 km, 0giờ - 60phút

      B Suối nước nóng khu 5

      2.8
      22 Gody-er đã đến

      Yên Bái - TT. Trạm Tấu, Trạm Tấu District, Yên Bái, Vietnam

      Hủy từ 5 tới 2000 ký tự.
      .

      Hành trình liên quan

      Bài viết liên quan