test hành trình mới

ok lắm đấy

Ngày 1

09:00 Bãi Trước
12:00 Tượng Chúa Dang Tay

Ngày 2

Ngày 3

Sao chép và chỉnh sửa
Tạo mới

A Bãi Trước

4
1909 Gody-er đã đến

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đường Quang Trung - Đường Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

9 giờ, 0 phút - 10 giờ, 0 phút

 • Taxi

Đang cập nhật

  B Tượng Chúa Dang Tay

  4
  1552 Gody-er đã đến

  Bà Rịa - Vũng Tàu - Núi Nhỏ, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam.

  12 giờ, 0 phút - 12 giờ, 15 phút

  • Taxi
  Xem chế độ bản đồ

  Hủy từ 5 tới 2000 ký tự.
  .

  Hành trình liên quan

  Bài viết liên quan