14/11/2018, 1:52pm

Đi Thái tầm tháng 3 có ổn không?

Mình dự tính tháng 3 năm tới đi Thái, thời tiết tầm đó thế nào, nhiệt độ và mưa gió thường thế nào ạ? MOng kinh nghiệm của các bạn đi trước!

Đang xóa bài viết...