new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Esim du lịch

Tìm kiếm

eSIM du lịch Iraq

1 GB - 7 Ngày
Dung lượng
1 GB
Số ngày
7 ngày
eSIM data (eSIM dữ liệu)
127,000đ
2 GB - 15 Ngày
Dung lượng
2 GB
Số ngày
15 ngày
229,000đ
3 GB - 30 Ngày
Dung lượng
3 GB
Số ngày
30 ngày
306,000đ
5 GB - 30 Ngày
Dung lượng
5 GB
Số ngày
30 ngày
446,000đ
10 GB - 30 Ngày
Dung lượng
10 GB
Số ngày
30 ngày
764,000đ
eSIM du lịch Trung Đông và Bắc Phi
Quy trình đặt mua eSim
Tìm theo điểm đến
Chọn gói
Cài đặt eSim
Kích hoạt eSim