Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu

<p>Ch&acirc;u &Acirc;u bắt đầu m&ugrave;a lễ hội từ Gi&aacute;ng sinh cho đến hết th&aacute;ng 1, c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn lu&ocirc;n trang tr&iacute; đường phố rất đẹp v&agrave;o m&ugrave;a n&agrave;y, v&agrave; tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu những m&agrave;n ph&aacute;o hoa rực rợ ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới. C&ugrave;ng Gody ngắm nh&igrave;n ch&ugrave;m ảnh năm mới rực rỡ nhất từ những th&agrave;nh phố Ch&acirc;u &Acirc;u xinh đẹp nh&eacute;.</p>

Châu Âu bắt đầu mùa lễ hội từ Giáng sinh cho đến hết tháng 1, các thành phố lớn luôn trang trí đường phố rất đẹp vào mùa này, và tất nhiên không thể thiếu những màn pháo hoa rực rợ chào đón năm mới. Cùng Gody ngắm nhìn chùm ảnh năm mới rực rỡ nhất từ những thành phố Châu Âu xinh đẹp nhé.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Florence - Ý
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Berlin - Đức
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Barcelona - Tây Ban Nha
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Istanbul - Thổ Nhi Kỳ
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Edinburgh - Scotland
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Moscow - Nga
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Paris - Pháp
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Gdansk - Ba Lan
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Luxembourg - Luxembourg
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Venice - Ý
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Lisbon - Bồ Đào nha
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Reykjavik - Iceland
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Budapest - Hungary
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Stockholm - Thụy Điển 
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Rome - Ý
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Prague - Cộng Hòa Czech
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
Vienna - Áo
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
London - Anh
Những thành phố đón năm mới đẹp nhất Châu Âu
 
Giá khách sạn xung quanh