Mai Chau adventure 2 days 1 night

A beautiful place for weekend getaways from Hanoi

Ngày 1

Đèo Thung Khe
Hồ Hòa Bình (Hoà Bình Lake)

Ngày 2

Thung lũng Mai Châu
Lê Anh
Sao chép và chỉnh sửa
Tạo mới

Morning 5 am: Departure from Hanoi 9 am: Arrive in Mai Chau Short break 1 hour 10 am: Visit Go Lao waterfall 11 am: Take a boat tour and enjoy lunch at Hoa Binh lake Afternoon 4 pm: Take a visit at Lac village 1+2 & Poom coong of Thai people 6 pm: Short break and have a sim at homestay Night: Coffee

A Đèo Thung Khe

4.2
801 Gody-er đã đến

Hòa Bình - Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Đang cập nhật

  B Hồ Hòa Bình (Hoà Bình Lake)

  3.1
  205 Gody-er đã đến

  Hòa Bình - Hồ Thủy điện Hòa Bình Hoa Binh Vietnam

  5 am: Take a ride to Hang Kia for cloud hunting 6 am: Have a look at local market 10 pm: Get back to homestay and ready to come back Hanoi

  A Thung lũng Mai Châu

  4
  802 Gody-er đã đến

  hòa bình - Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

  Xem chế độ bản đồ

  Hủy từ 5 tới 2000 ký tự.
  .

  Hành trình liên quan

  Bài viết liên quan