Lịch trình cắm trại tại Zenna Pool Camp (Long Hải).

Zenna Pool Camp

Ngày 1

Khu cắm trại Zenna Pool Camp

Ngày 2

Vân Khánh Trần
Sao chép và chỉnh sửa
Tạo mới

16h30 có mặt tại chợ Long Hải mua hải sản, nhớ mua con Sam (15k/con thôi, ngon lắm)

A Khu cắm trại Zenna Pool Camp

3.9
40 Gody-er đã đến

Bà Rịa - Vũng Tàu - Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Xem chế độ bản đồ

Hủy từ 5 tới 2000 ký tự.
.

Hành trình liên quan

Bài viết liên quan