new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

Esim du lịch

Tìm kiếm

eSIM du lịch French Guiana

1 GB - 7 Ngày
Dung lượng
1 GB
Số ngày
7 ngày
eSIM data (eSIM dữ liệu)
115,000đ
2 GB - 15 Ngày
Dung lượng
2 GB
Số ngày
15 ngày
204,000đ
3 GB - 30 Ngày
Dung lượng
3 GB
Số ngày
30 ngày
267,000đ
5 GB - 30 Ngày
Dung lượng
5 GB
Số ngày
30 ngày
382,000đ
10 GB - 30 Ngày
Dung lượng
10 GB
Số ngày
30 ngày
637,000đ
20 GB - 30 Ngày
Dung lượng
20 GB
Số ngày
30 ngày
1,019,000đ
eSIM du lịch Vùng Caribe
1 GB - 7 Ngày
Dung lượng
1 GB
Số ngày
7 ngày
eSIM data (eSIM dữ liệu)
382,000đ
eSIM du lịch Châu Mỹ La-tinh
Quy trình đặt mua eSim
Tìm theo điểm đến
Chọn gói
Cài đặt eSim
Kích hoạt eSim