Quán cafe mới ở Sài Gòn không gian mở

| Saigon - Quán mới | Review không gian quán thoáng không ngồi máy lạnh, có bạn để bạn ngồi làm việc theo nhóm nhỏ, các bạn phục vụ vui vẻ. Thành viên nhà ảo vẫn có đất để diễn nhe. Xem ít hình sẽ tỏ. ? 51 Nguyễn Thiện Thuật, Q1

Go-coin được tặng: 0
| Saigon - Quán mới | Review không gian quán thoáng không ngồi máy lạnh, có bạn để bạn ngồi làm việc theo nhóm nhỏ, các bạn phục vụ vui vẻ. Thành viên nhà ảo vẫn có đất để diễn nhe. Xem ít hình sẽ tỏ. ? 51 Nguyễn Thiện Thuật, Q1
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: 1 Tổng chi phí:
| Saigon - Quán mới | 
Không gian trước quán và giữ xe trước quán luôn
Review không gian quán thoáng không ngồi máy lạnh, có bạn để bạn ngồi làm việc theo nhóm nhỏ, các bạn phục vụ vui vẻ. Mạng Internet nhìn chung là nhanh vì mình ngồi làm việc với hệ thống thì chạy không có bị đứng nên khoảng này mình cho điểm 9/10. 

Thang điểm theo cảm nhận của mình: 
- Không gian quán: 8/10
- Trang trí: 8/10 
- Thức uống, đồ ăn: 9/10 
- Các bạn nhân viên: 8/10 
Thành viên nhà ảo vẫn có đất để diễn nhe. Xem ít hình sẽ tỏ
Mình gọi nước tại quầy 
Một trong những góc sống ảo đẹp 
Đó là tính đồ của cà phê nên chưa thử các món khác, cà phê ổn 
Hình thức thanh toán cũng đa dạng 
? 51 Nguyễn Thiện Thuật, Q1
Giá khách sạn xung quanh