Pleiku quê tôi đẹp lắm bạn ơi

Một cô em gái chia sẻ quê em đẹp lắm nên hãy trải nghiệm, nhiều cảnh đẹp giản dị bình yên và cô gửi ngay bộ ảnh để chia sẻ cùng mọi người.

Một cô em gái chia sẻ quê em đẹp lắm nên hãy trải nghiệm, nhiều cảnh đẹp giản dị bình yên và cô gửi ngay bộ ảnh để chia sẻ cùng mọi người.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: 1 Tổng chi phí:
Khung cảnh quê tôi Pleiku 
Một cô em gái chia sẻ quê em đẹp lắm nên hãy trải nghiệm, nhiều cảnh đẹp giản dị bình yên và cô gửi ngay bộ ảnh để chia sẻ cùng mọi người. Bàn viết nhằm giới hiệu thông tin điểm đến. 
- Núi Chư Đăng Ya 
- Đồi cỏ hồng Pleiku
- Biển Hồ - đường đi vào nhiều khung cảnh đẹp 
- Đồi chè Chư Pah
.... 

Xem xong hình của nhỏ làm tôi nhớ đến bài hát của Chị Siu Black “ Đôi mắt Pleiku” được hát vang một tuần trong chuyến hành trình cùng bạn bè học việc cầm Mic 11 năm trước nhưng không thành ? để giờ theo sự nghiệp bán hàng áp lực với những con số. 

Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
Có hương rượu cần say men, say men,
Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
Có hương rượu cần say men, say men,
Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
Có hương rượu cần say men, say men,
Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy.
Đồng cỏ Hồng Pleiku 
Khung cảnh xung quanh Biển Hồ 

Upload Failed


Giá khách sạn xung quanh