stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3562
  [created_approved] => 2019-05-14 23:34:28
  [blog_title] => Ý TƯỞNG CHO CÁC CẶP ĐÔI TẠI ĐÀ LẠT
  [albums] => 56354,56355,56356,56357,56358,56359,56360,56361,56362,56363,56364,56365,56366,56367,56368|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1c0356d08e6f3d586a876fc5c28a7ff3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/75c9965272659b83c2e3eba181726cf7.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/61d9dbe810c0f8c15be19e3b7113e316.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/66391bebbf18d4b3b86b282648f3afdf.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/db4a19a8c64a8b90c5ce7fa4a8a338df.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/20285d54410c3d97df7af9da3509c09f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG|public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787,public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 2
  [list_auto_comment] => 7395,7396|2019-05-15 13:54:43,2019-05-15 10:52:40
  [tags_destination] => 631,700,1869,302,1868,1216|thien-vien-truc-lam,vuon-hoa-thanh-pho-da-lat,deo-prenn,doi-che-cau-dat,kham-pha-da-lat,da-lat|Thiền viện Trúc Lâm,Vườn hoa thành phố Đà Lạt,Đèo Prenn,Đồi chè Cầu Đất,khám phá đà lạt,Đà lạt|1,1,0,1,0,2|2746,2747,2748,2749,2750,2751
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-05-14 23:34:28
  [blog_created] => 2019-05-14 23:16:18
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/cf0c47c9350cd484d9163d25412ed453ce3ec14f.JPG
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => mailinh76206787
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Ý tưởng cho các cặp đôi đi Đà Lạt hoài không chán nhé!!!
  [blog_slug] => y-tuong-cho-cac-cap-doi-tai-da-lat
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 2
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Top things to do in Dalat</div><div>Đi hái chè xanh: Ở Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất là nổi tiếng nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km về hướng đông nam. Ở đây bạn sẽ cùng nhau biết thêm nhiều điều thú vị về cách trồng và chăm sóc cây trà xanh. Có những loại trà được chăm sóc bằng một quy trình tỉ mỉ đến bất ngờ. Để đạt được độ ngon của lá trà, nó còn được phun tưới bằng mật ong, sữa đậu nành và trứng gà.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="7ac5f43b-c79c-4437-1ba2-a721099a9005">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7ac5f43b-c79c-4437-1ba2-a721099a9005" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="1541c2c0-3e42-5bca-bd83-87fddd3a6143" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bb4f85ace00d9f50fd073c134a8ae8ae.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7ac5f43b-c79c-4437-1ba2-a721099a9005" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="79131e7f-10d2-2e55-a5d3-58ef14f0c447" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6eb92d65ab9b7908a64bd998c03a7e12.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7ac5f43b-c79c-4437-1ba2-a721099a9005" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="890" photoid="526b584b-91d4-3d1e-190c-554ae291779f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7fac3bd4fe97172f67d99049044545a8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div>Nếu muốn trải nhiệm việc hái lá trà xanh cùng nông dân, bạn phải có kế hoạch trước và tới đây thật sớm. Bạn sẽ cùng nhau học được cách chọn những búp trà tươi ngon đạt chuẩn, hái trà như thế nào để đạt năng suất lại đúng cách. Sau đó là mang một ít về “home stay”, pha một ấm trà xanh mộc mạc và cùng nhau thưởng thức. Trà xanh mới hái dùng ngay sẽ cho bạn cảm nhận được vị chát trên đầu lưỡi, hương thoang thoảng tươi mát của trà, nhiệt độ ấm nóng của nước cùng khoan khoái hòa quyện làm một.<br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://morigobeyond.com/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Xem thêm review cực chất tại blog của Mori</a><br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="20285d54410c3d97df7af9da3509c09f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/20285d54410c3d97df7af9da3509c09f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/20285d54410c3d97df7af9da3509c09f.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ảnh: internet</figcaption></figure></div></div><div>Thu hoạch quả trong vườn hồng:<br></div><div>Vườn hồng chúng tôi cùng đi nằm ở đoạn đèo Mimosa (Prenn cũ). Vườn không quá lớn nhưng quả rất sai, đảm bảo chụp hình là lung linh. Những quả hồng chín mọng, đong đưa trước mặt chắc chắn sẽ làm bạn thích thú. Ở đây bạn có thể giúp chủ vườn thu hoạch hồng nếu đến ngay lúc vào mùa.<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="db4a19a8c64a8b90c5ce7fa4a8a338df.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/db4a19a8c64a8b90c5ce7fa4a8a338df.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/db4a19a8c64a8b90c5ce7fa4a8a338df.jpg" w="1000" h="765"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Nhưng chắc chắn bạn không thể mua chính những quả hồng mà bạn đã hái, vì hồng hái xong còn phải qua thời gian xử lý mới ăn được. Đến vườn hồng sau một lúc thu hoạch, bạn sẽ hiểu tất tần tật đâu là hồng trứng, hồng giòn, hồng vuông…</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="66391bebbf18d4b3b86b282648f3afdf.JPG"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/66391bebbf18d4b3b86b282648f3afdf.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/66391bebbf18d4b3b86b282648f3afdf.JPG" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Mori</figcaption></figure></div></div><div>Đi ngắm hoa:<br></div><div>Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, chính vì vậy việc lên Đà Lạt ngắm hoa sẽ làm bạn mãn nhãn.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="61d9dbe810c0f8c15be19e3b7113e316.JPG"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/61d9dbe810c0f8c15be19e3b7113e316.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/61d9dbe810c0f8c15be19e3b7113e316.JPG" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Từ các loài hoa dân dã đến quý hiếm Đà Lạt đều có cả. Địa điểm dễ nhất bạn có thể đi là vườn hoa Thành Phố nằm ngay gần Hồ Xuân Hương.</div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="morigobeyond.com" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Xem thêm review cực chất tại blog của Mori</a><br></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="1003" photoid="1e1489d0-71d5-9b6d-fdce-2476837760c9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5a96d2618626f09fa42d89efa417bdff.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="972" photoid="d8533607-982a-058e-9356-8ec8375d6350" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c068b996aa9de9a803cf8b7e0566bb38.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1200" h="800" photoid="48aee0ce-fa61-9385-8a58-d6ff8e4a71c5" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1d17cfb7cabab8426c0861bb5bc3c829.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="900" h="700" photoid="bf89935e-0af0-b5bf-6aba-753b36deaede" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="76462a61d734a64056528d38f30006ce.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="1166" photoid="ec1d6dad-3a77-22cf-5a38-a21182ce85a9" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f8bca1a2a99469997ad086467d14772f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="8b4d42f6-cedb-7edb-7153-defa3082e7d6" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1000" h="906" photoid="d151dd47-abed-6217-a382-40bfb71cee2d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="51afe056a454305e4b22ac14ade37210.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cưng quá cưng!!</div>           </div></div><div>Tuy nhiên, với khí hậu tốt như Đà Lạt bất kì góc phố nào cũng có thể bắt gặp những cụm hoa dân dã đáng yêu. Các bạn yêu thích hoa Phượng tím có thể tìm đến cùng đường Hai Bà Trưng, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, dọc đường vào chợ Đà Lạt, Thiền viện Trúc Lâm…</div><div>Còn nếu ngắm dã quỳ có thể đi về hướng Từ Trà- Bồng Lai huyện Đơn Dương, xung quanh khu vực nông trại Đà Lạt Milk tập trung nhiều hoa Dã Quỳ nhất. Tiện đường vào Đà Lạt Milk tham quan luôn nhé. Ở đây khung cảnh thanh bình và yên tĩnh, tôi nghĩ nắm tay nhau đi dạo hít khí trời đã là một dạng hạnh phúc rồi.</div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://morigobeyond.com/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Xem thêm review cực chất tại blog của Mori</a><br></div><div>Bơi hồ bơi nước nóng:</div><div>Sau một ngày dạo chơi mệt nhừ bạn thích làm gì nhất? Hãy thử một lần cùng người ấy thả mình trong làn nước ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại cảm xúc thư giãn bên nhau đầy ngọt ngào. Rất nhiều khách sạn có hồ bơi nước nóng tại Đà Lạt như Swiss-Belresort Tuyền Lâm, Ana Mandara Villa,&nbsp;Terracotta Hotel &amp; Resort Đà Lạt… Chuẩn bị một ít trái cây và thức uống, bơi thư giãn trong làn nước ấm và mặc kệ ngoài kia lạnh lẽo đến độ nào.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="75c9965272659b83c2e3eba181726cf7.JPG"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/75c9965272659b83c2e3eba181726cf7.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/75c9965272659b83c2e3eba181726cf7.JPG" w="900" h="665"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Hái rau và nấu ăn</div><div>Trải nghiệm này dành cho bạn nào ở home stay nhé. Tôi chọn một home stay phía ngoài trung tâm thành phố, có vườn rộng và bếp chung cho cả nhà. Sau khi tham khảo chủ nhà về các loại rau có thể thu hoạch và chế biến. Tôi đã có một bữa cơm cho hai người, tuy mộc mạc nhưng mang hương vị đặc biệt nhất.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1c0356d08e6f3d586a876fc5c28a7ff3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1c0356d08e6f3d586a876fc5c28a7ff3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/8/27/mailinh76206787/1c0356d08e6f3d586a876fc5c28a7ff3.jpg" w="1024" h="846"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Đi chợ đêm và ăn vặt<br></div><div>Tôi thích nhất cảm giác “ăn hết cả thế giới”, ở chợ đêm Đà Lạt bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác đó. Kinh nghiệm của tôi là bạn đi một đôi thì mỗi món chỉ nên mua một phần. Đừng ngại vì hai người mà ăn có một phần, người Đà Lạt rất dễ thương. Như vậy bạn sẽ thử được rất nhiều món ngon.<br></div><div>Thông tin thêm cho các bạn muốn trải nghiệm tự lái xe lên Đà Lạt:</div><div>Thời gian: Nếu chưa quen đường bạn nên chọn đi khung giờ ban ngày. Từ thành phố Hồ Chí Minh, để tránh kẹt xe bạn nên xuất phát lúc 4h30 sáng. Ra khỏi địa phận thành phố là trời đã sáng và dễ đi hơn. Khoảng 7 tiếng là bạn đã có mặt ở Đà Lạt rồi.</div><div>Tuyến đường: Ra khỏi thành phố HCM, các bạn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (100k tiền phí). Đến ngã 3 Dầu Giây rẽ vào QL20. Đi thẳng hết QL 20 vào cao tốc Liên Khương là đến được địa phận Đà Lạt. Đây là tuyến đường xe chạy nhanh và có đèo dốc, cần nghiêm túc chấp hành tốc độ giới hạn để an toàn cho mình và cho người khác nhé.</div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://morigobeyond.com/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Xem thêm review cực chất tại blog của Mori</a><br></div><div>Chuẩn bị: Đừng quên chuẩn bị dù (ô) trong xe, bạn cũng biết đó Đà Lạt hay có mưa bất chợt mà. Xe tự lái thì các bạn có không gian thoải mái để mang theo thức ăn, trái cây, nước uống dọc đường. Nên mang các loại trái như cam, quýt, bưởi… Trong các quả này chứa nhiều vitamin C, giúp bạn tỉnh táo khi lái xe, ngoài ra tinh dầu trong vỏ các loại quả này cũng giúp khử mùi xe, chóng say xe, tốt cho tiêu hóa của bạn trong một tuyến đường dài.<br></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Mori
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/mailinh76206787/46621948-20190502003945.JPG
  [follower_n] => 14589
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Hoang Thi Mai Linh
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Ý TƯỞNG CHO CÁC CẶP ĐÔI TẠI ĐÀ LẠT

Ý tưởng cho các cặp đôi đi Đà Lạt hoài không chán nhé!!!

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Top things to do in Dalat
Đi hái chè xanh: Ở Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất là nổi tiếng nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km về hướng đông nam. Ở đây bạn sẽ cùng nhau biết thêm nhiều điều thú vị về cách trồng và chăm sóc cây trà xanh. Có những loại trà được chăm sóc bằng một quy trình tỉ mỉ đến bất ngờ. Để đạt được độ ngon của lá trà, nó còn được phun tưới bằng mật ong, sữa đậu nành và trứng gà.
Nếu muốn trải nhiệm việc hái lá trà xanh cùng nông dân, bạn phải có kế hoạch trước và tới đây thật sớm. Bạn sẽ cùng nhau học được cách chọn những búp trà tươi ngon đạt chuẩn, hái trà như thế nào để đạt năng suất lại đúng cách. Sau đó là mang một ít về “home stay”, pha một ấm trà xanh mộc mạc và cùng nhau thưởng thức. Trà xanh mới hái dùng ngay sẽ cho bạn cảm nhận được vị chát trên đầu lưỡi, hương thoang thoảng tươi mát của trà, nhiệt độ ấm nóng của nước cùng khoan khoái hòa quyện làm một.
Xem thêm review cực chất tại blog của Mori
Ảnh: internet
Thu hoạch quả trong vườn hồng:
Vườn hồng chúng tôi cùng đi nằm ở đoạn đèo Mimosa (Prenn cũ). Vườn không quá lớn nhưng quả rất sai, đảm bảo chụp hình là lung linh. Những quả hồng chín mọng, đong đưa trước mặt chắc chắn sẽ làm bạn thích thú. Ở đây bạn có thể giúp chủ vườn thu hoạch hồng nếu đến ngay lúc vào mùa.
Nhưng chắc chắn bạn không thể mua chính những quả hồng mà bạn đã hái, vì hồng hái xong còn phải qua thời gian xử lý mới ăn được. Đến vườn hồng sau một lúc thu hoạch, bạn sẽ hiểu tất tần tật đâu là hồng trứng, hồng giòn, hồng vuông…
Mori
Đi ngắm hoa:
Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, chính vì vậy việc lên Đà Lạt ngắm hoa sẽ làm bạn mãn nhãn.
Từ các loài hoa dân dã đến quý hiếm Đà Lạt đều có cả. Địa điểm dễ nhất bạn có thể đi là vườn hoa Thành Phố nằm ngay gần Hồ Xuân Hương.
Xem thêm review cực chất tại blog của Mori
Cưng quá cưng!!
Tuy nhiên, với khí hậu tốt như Đà Lạt bất kì góc phố nào cũng có thể bắt gặp những cụm hoa dân dã đáng yêu. Các bạn yêu thích hoa Phượng tím có thể tìm đến cùng đường Hai Bà Trưng, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, dọc đường vào chợ Đà Lạt, Thiền viện Trúc Lâm…
Còn nếu ngắm dã quỳ có thể đi về hướng Từ Trà- Bồng Lai huyện Đơn Dương, xung quanh khu vực nông trại Đà Lạt Milk tập trung nhiều hoa Dã Quỳ nhất. Tiện đường vào Đà Lạt Milk tham quan luôn nhé. Ở đây khung cảnh thanh bình và yên tĩnh, tôi nghĩ nắm tay nhau đi dạo hít khí trời đã là một dạng hạnh phúc rồi.
Xem thêm review cực chất tại blog của Mori
Bơi hồ bơi nước nóng:
Sau một ngày dạo chơi mệt nhừ bạn thích làm gì nhất? Hãy thử một lần cùng người ấy thả mình trong làn nước ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại cảm xúc thư giãn bên nhau đầy ngọt ngào. Rất nhiều khách sạn có hồ bơi nước nóng tại Đà Lạt như Swiss-Belresort Tuyền Lâm, Ana Mandara Villa, Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt… Chuẩn bị một ít trái cây và thức uống, bơi thư giãn trong làn nước ấm và mặc kệ ngoài kia lạnh lẽo đến độ nào.
Hái rau và nấu ăn
Trải nghiệm này dành cho bạn nào ở home stay nhé. Tôi chọn một home stay phía ngoài trung tâm thành phố, có vườn rộng và bếp chung cho cả nhà. Sau khi tham khảo chủ nhà về các loại rau có thể thu hoạch và chế biến. Tôi đã có một bữa cơm cho hai người, tuy mộc mạc nhưng mang hương vị đặc biệt nhất.
Đi chợ đêm và ăn vặt
Tôi thích nhất cảm giác “ăn hết cả thế giới”, ở chợ đêm Đà Lạt bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác đó. Kinh nghiệm của tôi là bạn đi một đôi thì mỗi món chỉ nên mua một phần. Đừng ngại vì hai người mà ăn có một phần, người Đà Lạt rất dễ thương. Như vậy bạn sẽ thử được rất nhiều món ngon.
Thông tin thêm cho các bạn muốn trải nghiệm tự lái xe lên Đà Lạt:
Thời gian: Nếu chưa quen đường bạn nên chọn đi khung giờ ban ngày. Từ thành phố Hồ Chí Minh, để tránh kẹt xe bạn nên xuất phát lúc 4h30 sáng. Ra khỏi địa phận thành phố là trời đã sáng và dễ đi hơn. Khoảng 7 tiếng là bạn đã có mặt ở Đà Lạt rồi.
Tuyến đường: Ra khỏi thành phố HCM, các bạn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (100k tiền phí). Đến ngã 3 Dầu Giây rẽ vào QL20. Đi thẳng hết QL 20 vào cao tốc Liên Khương là đến được địa phận Đà Lạt. Đây là tuyến đường xe chạy nhanh và có đèo dốc, cần nghiêm túc chấp hành tốc độ giới hạn để an toàn cho mình và cho người khác nhé.
Xem thêm review cực chất tại blog của Mori
Chuẩn bị: Đừng quên chuẩn bị dù (ô) trong xe, bạn cũng biết đó Đà Lạt hay có mưa bất chợt mà. Xe tự lái thì các bạn có không gian thoải mái để mang theo thức ăn, trái cây, nước uống dọc đường. Nên mang các loại trái như cam, quýt, bưởi… Trong các quả này chứa nhiều vitamin C, giúp bạn tỉnh táo khi lái xe, ngoài ra tinh dầu trong vỏ các loại quả này cũng giúp khử mùi xe, chóng say xe, tốt cho tiêu hóa của bạn trong một tuyến đường dài.