stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4339
  [created_approved] => 2019-07-30 14:00:00
  [blog_title] => Kinh nghiệm du lịch Đồng Hới mùa hè
  [albums] => 68082,68083,68084,68085,68086,68087,68088,68089,68090,68091,68092,68093,68094,68095,68096,68097,68098|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7568c796e39f075969d77d12a24c6142.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/13a2425439b247db8439f84926a96530.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/cad564fd93ecf9f8f0f99b9bd996c436.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6cd3eefaacc60e169e5b241103f94a8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a7dc257cced2b986d11e25c7e98cc6bf.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f3b695d76dd498468d9f7ead0c7f10a2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/014bcd12438f5e5627ebc308175b9313.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/1a80014d4d910f3807e5afab09fcfb86.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5272fca9cf94ea534b0300cb18ecb386.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5d37ef7add3421f8dd14e7b7797b259e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5a8bc3002199a4dca9479638e3e284bb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/c9d8a1e7bd47a596f553872f1a74142e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a42a7000258ccc80adf228af576d9b6c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/22e666df76f76fef2606b4046cf031bc.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7b15e2fc1dc031ece97ed0f0e576305f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6a3566f11a7c613f54beaceadf572d3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/59129429f972df3955378c02c6c66c86.jpg|public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752,public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 12225,12230,12231,12232,12233|2019-07-31 05:17:07,2019-07-30 06:56:39,2019-07-31 11:03:05,2019-08-01 17:07:09,2019-07-31 02:01:59
  [tags_destination] => 10888,91,1841,5622,311,27,754,3191,1055,1679,1694,10888,91,1841,5622,311,27,754,3191,1055|quang-binh-quan,bien-nhat-le,phong-nha-ke-bang,vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-phong-nha-ke-bang-national-park,dong-phong-nha,bai-da-nhay,quang-binh,quang-binh,dong-hoi,kinh-nghiem-du-lich,cam-nang-du-lich,quang-binh-quan,bien-nhat-le,phong-nha-ke-bang,vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang-phong-nha-ke-bang-national-park,dong-phong-nha,bai-da-nhay,quang-binh,quang-binh,dong-hoi|Quảng Bình Quan,Biển Nhật Lệ,Phong Nha Kẻ Bàng,Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Phong Nha-Ke Bang National Park),Động Phong Nha,Bãi đá nhảy,quang bình,quảng bình,Đồng hới,Kinh nghiệm du lịch,cam nang du lich,Quảng Bình Quan,Biển Nhật Lệ,Phong Nha Kẻ Bàng,Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Phong Nha-Ke Bang National Park),Động Phong Nha,Bãi đá nhảy,quang bình,quảng bình,Đồng hới|3,1,0,3,1,1,2,3,2,0,0,3,1,0,3,1,1,2,3,2|7381,7382,7383,7384,7385,7386,7387,7388,7389,7390,7391,7392,7393,7394,7395,7396,7397,7398,7399,7400
  [tags] => 1683,3191,1055|du-lich,quang-binh,dong-hoi|du lịch,quảng bình,Đồng hới
  [blog_updated] => 2019-07-29 17:49:19
  [blog_created] => 2019-07-29 16:35:18
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/2a4dbde698c307289f4abc0511a8a8f6e02afffe.png
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => duyle01028752
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và nhiều danh lắm thắng cảnh đẹp. Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang là nơi thu hút nhiều khách du lịch.
  [blog_slug] => kinh-nghiem-du-lich-dong-hoi-mua-he
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 0
  [days] => 554,555,556,557,558,559|27,27,311,91,10888,1841|bai-da-nhay,bai-da-nhay,dong-phong-nha,bien-nhat-le,quang-binh-quan,phong-nha-ke-bang|1,1,1,1,3,0|1,1,1,1,3,0|Bãi đá nhảy,Bãi đá nhảy,Động Phong Nha,Biển Nhật Lệ,Quảng Bình Quan,Phong Nha Kẻ Bàng|0,0,0,0,0,0|d82b0a3a-aef6-75f9-3aa5-2ce0362f0582,8252e128-4b5e-c1c1-a64d-b065771cd214,2d0f86e0-d584-2c7b-b312-424940d72644,a9249b2b-d15d-92c0-d8ae-8b3b2915bbd7,50bd51b6-1779-b5fe-3c61-3b2e62f4e8a6,f9cfb3b6-1aed-8984-33a3-1e33e9d8ccca
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="ad920b8f-a214-4161-8cc8-d5a7454f4554">Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và nhiều danh lắm thắng cảnh đẹp. Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang là nơi thu hút nhiều khách du lịch.</div><div class="" data-paraid="6da2c4b0-243b-b068-39b6-6d0501344675"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="59129429f972df3955378c02c6c66c86.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/59129429f972df3955378c02c6c66c86.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/59129429f972df3955378c02c6c66c86.jpg" w="1024" h="530"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2>1. Cách đến Đồng Hới</h2><div class="" data-paraid="6d9a0b08-d264-4a88-6db3-c96a98902696">Có nhiều cách để đến Đồng Hới, sau đây là các cách cũng như các phương tiện để di chuyển đến Đồng Hới từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.</div><div class="" data-paraid="060dee5c-0dae-dfd0-5fef-52dac4ebcbef"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="f6a3566f11a7c613f54beaceadf572d3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6a3566f11a7c613f54beaceadf572d3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6a3566f11a7c613f54beaceadf572d3.jpg" w="1024" h="669"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="c8e11c0d-29de-2158-bc23-6c15505aa456"><b>- Xe khách:</b></div><div class="" data-paraid="aecfb88a-072a-6b14-9dea-5e6c9134f6c2">Xe TUẤN LINH </div><div class="" data-paraid="32ce0c9e-2c0a-e44f-16ef-73db1553e013">Tuyến Sài Gòn - Quảng Bình - Ba Đồn. Xe chất lượng cao loại 1 máy lạnh. Bán vé tại phòng vé số 30, cữa 2A bến xe Miền Đông. </div><div class="" data-paraid="32ce0c9e-2c0a-e44f-16ef-73db1553e013">Xuất phát lúc 7h các ngày chẵn âm lịch </div><div class="" data-paraid="32ce0c9e-2c0a-e44f-16ef-73db1553e013">Bao ăn, nước suối, khăn lạnh suốt tuyến. </div><div class="" data-paraid="32ce0c9e-2c0a-e44f-16ef-73db1553e013">Địa chỉ: Trạm thu phí bắc cầu Gianh, Quảng Trạch, Quảng Bình. </div><div class="" data-paraid="badf7a9d-ff85-81b6-afe5-5e929c521274">Điện thoại: (052) 351.3276 - 0913.384.190.</div><div class="" data-paraid="5f0e9619-a741-1a7b-920e-51640dd0e92b"><b>Xe CHÂU TUYẾT </b></div><div class="" data-paraid="e8fc3615-c36c-74c2-2523-7b6e5dbbbe09">Tuyến Sài gòn - Lệ Thủy (Quảng Bình) </div><div class="" data-paraid="e8fc3615-c36c-74c2-2523-7b6e5dbbbe09">Xe 51 chỗ chất lượng cao. Ra vào Sài gòn tại bến xe miền Đông. </div><div class="" data-paraid="e8fc3615-c36c-74c2-2523-7b6e5dbbbe09">Xe ra vào tất cả các ngày chẵn âm lịch trong tháng. </div><div class="" data-paraid="e8fc3615-c36c-74c2-2523-7b6e5dbbbe09">Địa chỉ: Cam Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. </div><div class="" data-paraid="f8a32e8e-011f-712e-befd-4539c39cd1a3">Điện thoại: (052) 388.2380 - 0912.718.732 - 0168.390.2276</div><div class="" data-paraid="01dfb26c-5af1-3fb3-2e3b-15b465a7f95e"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="7b15e2fc1dc031ece97ed0f0e576305f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7b15e2fc1dc031ece97ed0f0e576305f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7b15e2fc1dc031ece97ed0f0e576305f.jpg" w="500" h="334"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="07397399-4bcf-7853-2c12-b49cf74435c2"><b>Xe DŨNG HỒNG </b></div><div class="" data-paraid="9bfd3ad9-ba6f-c8d1-317e-cc5550d3a3e6">Chạy tuyến Hà Nội - Đồng Hới </div><div class="" data-paraid="ee0a2ca2-d942-6633-3207-12e6f7f135bb">Xuất phát hàng ngày tại Đồng Hới lúc 20h, đến Hà Nội lúc 6h. </div><div class="" data-paraid="ee0a2ca2-d942-6633-3207-12e6f7f135bb">Xuất phát tại Hà Nội lúc 18h30, đến Đồng Hới lúc 5h. </div><div class="" data-paraid="ee0a2ca2-d942-6633-3207-12e6f7f135bb">Hà Nội: 381 Phố Vọng - Giải Phóng. Tel: (04) 6662.7843 </div><div class="" data-paraid="cb3a9603-9616-a8b8-a6d6-51ae85244fb8">Quảng Bình: Hải Trạch - Bố Trạch. Tel: (052) 6292.566 - 0987.956.956 </div><div class="" data-paraid="3a38559b-5857-1439-17f1-58ef8eda9f2f"><b>- Tàu hỏa :</b></div><div class="" data-paraid="2df05c03-375f-7be3-6f68-f9047f8b1724"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="22e666df76f76fef2606b4046cf031bc.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/22e666df76f76fef2606b4046cf031bc.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/22e666df76f76fef2606b4046cf031bc.png" w="1024" h="458"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="323bcf63-12df-10af-5307-b560672946ba"><u>GA HÀ NỘI</u> </div><div class="" data-paraid="f97a3615-2c8b-e7e1-87d4-1a54c90438ee">Địa chỉ: 120, Lê Duẩn, Hà Nội </div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Điện thoại: 84.43.9423697 - Fax: 84.43.7470366 </div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Email: gahanoi@hn.vnn.vn - Website: www.gahanoi.com.vn </div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Để đặt vé qua điện thoại, bạn hãy gọi vào số máy sau: (84-43) 9423949 </div><div class="" data-paraid="5be4fbdd-4916-c604-ec53-c43fcead014b">Để hỏi đáp thông tin về giờ tàu đến và đi xuất phát từ Ga Hà Nội, bạn hãy gọi số sau: (84-43) 9423697</div><div class="" data-paraid="18b81899-7494-f4bf-0753-31eb8b700c27"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="a42a7000258ccc80adf228af576d9b6c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a42a7000258ccc80adf228af576d9b6c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a42a7000258ccc80adf228af576d9b6c.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="fb24801d-8404-8f56-1a6f-aac2d0e97084"><u>GA SÀI GÒN </u></div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Địa Chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh </div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Website: http://www.gasaigon.com.vn </div><div class="" data-paraid="7cdad492-aab9-7cf5-f625-d2df17b1c62c">Đặt vé qua điện thoại và đưa vé đến địa chỉ khách hàng: ĐT: 08.38.436528 </div><div class="" data-paraid="c0e2b91d-064a-831c-5c63-4af8bfc42cc7"><u>GA ĐÀ NẴNG </u></div><div class="" data-paraid="c8b21f72-1240-599a-1daf-b2d8563cdb99"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="c9d8a1e7bd47a596f553872f1a74142e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/c9d8a1e7bd47a596f553872f1a74142e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/c9d8a1e7bd47a596f553872f1a74142e.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="aca6847b-4007-3fec-fa49-d01e1ddfbc24">Phòng vé Ga Đà Nẵng: 202 Hải Phòng tp Đà Nẵng </div><div class="" data-paraid="8f45b7e0-dd69-604c-cf0d-02f90595a96c">Điện thoại: 0511. 3821 175 - 3823 810 </div><div class="" data-paraid="4729b3d9-ffb7-d61b-8c59-3ef0d4e271cb">Thông tin đường dây nóng: 0511. 3750 666</div><div class="" data-paraid="43f81111-f4db-1676-eef3-22455e36199e"><b>- Hàng không </b></div><div class="" data-paraid="5ac676df-1b1a-6bd9-4a92-9fac4ca8649b">Các hãng hàng không hoạt động chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam các hãng như Jetstar, Vietnam Airline... đều có chuyến đi Đồng Hới.</div><h2 class="" data-paraid="2617b352-455b-9080-170a-406081d4ad81">2. Khách sạn tại Đồng Hới</h2><div class="" data-paraid="058cef50-8673-c24f-c5f3-7bf7ccc7a722"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="5a8bc3002199a4dca9479638e3e284bb.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5a8bc3002199a4dca9479638e3e284bb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5a8bc3002199a4dca9479638e3e284bb.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="5becad6b-bb51-d6fa-ce15-8d76de2c37b0">+ Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình (4 sao)</div><div class="" data-paraid="dc033880-f031-b55a-2fdf-f4a297c88855">20 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới </div><div class="" data-paraid="bbf6fb6a-c244-2b99-4bf1-d52e0fbeaf1f">Tel: (84-52) 822 276 </div><div class="" data-paraid="dc033880-f031-b55a-2fdf-f4a297c88855">Giá (US$): 50-110</div><div class="" data-paraid="ec35574a-a5eb-4c5a-c488-be9af3f76d94">+ Khu du lịch Sun Spa (4 sao)</div><div class="" data-paraid="d264ea8b-2d99-95ce-7e01-71e062b5122f">Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới </div><div class="" data-paraid="8f8eebae-b73e-3e8b-ff22-b1a5709b182e">Tel (84-52) 842 999 </div><div class="" data-paraid="aad0bbea-4d44-91de-6d30-d402d479d6a3">Giá (US$): 75-180</div><div class="" data-paraid="0d0b6879-4836-e5cb-c9ef-29574826b1c1"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="5d37ef7add3421f8dd14e7b7797b259e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5d37ef7add3421f8dd14e7b7797b259e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5d37ef7add3421f8dd14e7b7797b259e.jpg" w="706" h="393"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="8dde6e8c-efa8-158e-1eaf-f5be5d93bb78">+ Khách sạn COSEVCO Star (2 sao)</div><div class="" data-paraid="136b0e7a-59f1-0e4d-33a3-8e5d62af7faa">Khu số 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình </div><div class="" data-paraid="b1ea128e-2395-16db-a301-aa0f68b48b4a">Tel: (84-52) 513 572/ 514 000 </div><div class="" data-paraid="3998d28d-504d-a84b-b7ac-ffa993a3dc7e">Giá (US$): 18-20 </div><div class="" data-paraid="a05be87b-d809-2694-2136-c9da09614bb6">+ Khách sạn Du lịch Công đoàn Nhật Lệ (2 sao)</div><div class="" data-paraid="136b0e7a-59f1-0e4d-33a3-8e5d62af7faa">Trương Pháp, Tp. Đồng Hới </div><div class="" data-paraid="b4358f4b-4bd9-a903-782d-ec93f5127f79">Tel : (84-52) 822 369 </div><div class="" data-paraid="924270f1-f2aa-7247-7d80-1aa0fdbe0b00">Giá (US$): 13 </div><div class="" data-paraid="19c2e866-2d25-8c90-3acd-caa3c5ca0523"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="5272fca9cf94ea534b0300cb18ecb386.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5272fca9cf94ea534b0300cb18ecb386.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/5272fca9cf94ea534b0300cb18ecb386.jpg" w="1024" h="684"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="3301d3d4-72d6-2526-8093-580131628fc7">+ Khách sạn Biển Nhật Lệ </div><div class="" data-paraid="d3602eb9-f7e8-de7c-c084-ea13c7fc5ac5">Thôn Đông Phú, Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình </div><div class="" data-paraid="ccdaa3a6-928a-0503-ef17-fa4f2ea90e63">Tel: (84-52) 810 387 </div><div class="" data-paraid="201ccb02-5f99-b318-8526-e67a66ec241c">+ Khách sạn Bình Dương </div><div class="" data-paraid="d3602eb9-f7e8-de7c-c084-ea13c7fc5ac5">114 Dương Văn An, TP.Đồng Hới, Quảng Bình </div><div class="" data-paraid="c396044c-2f87-db40-0182-ff25ec632fcd">Tel: (84-52) 822 399</div><h2 class="" data-paraid="a44534af-c3ff-6292-4c83-07dcb2294e14">3. Tham quan du lịch Đồng Hới</h2><div class="" data-paraid="8252e128-4b5e-c1c1-a64d-b065771cd214" data-day="0"><u><b>Bãi tắm Đá Nhảy</b></u></div><div class="" data-paraid="ce9f6533-c85a-fc27-9a1a-8f5ca0127de5"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1a80014d4d910f3807e5afab09fcfb86.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/1a80014d4d910f3807e5afab09fcfb86.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/1a80014d4d910f3807e5afab09fcfb86.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="259fbde7-c793-604d-a1c9-2298f639a2e4"><u>Vị trí:</u> Nằm dưới chân đèo Lý Hoà thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. </div><div class="" data-paraid="fe3edfc4-5556-9c53-a7de-915bb4a6aef3"><u>Đặc điểm:</u> Được công nhận và xếp hạng là danh thắng quốc gia với bãi tắm phẳng, nước trong, có nhiều loại hải sản như tôm, cua, mực, ốc.</div><div class="" data-paraid="2d0f86e0-d584-2c7b-b312-424940d72644" data-day="0"><b><u>Động Phong Nha</u> </b></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="014bcd12438f5e5627ebc308175b9313.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/014bcd12438f5e5627ebc308175b9313.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/014bcd12438f5e5627ebc308175b9313.jpg" w="1024" h="576"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="ac5c8f1c-8314-f9e7-5384-e7262f6b7b5b"><u>Vị trí:</u> Thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới 60km. </div><div class="" data-paraid="05249726-c837-c79b-700f-1803e6d08945"><u>Đặc điểm:</u> Còn có tên gọi khác là động Trốc hay chùa Hang, Động Phong Nha được coi là "Thiên Nam đệ nhất động" của Việt Nam.</div><div class="" data-paraid="a9249b2b-d15d-92c0-d8ae-8b3b2915bbd7" data-day="0"><b><u>Bãi tắm Nhật Lệ và khu khảo cổ Bàu Tró</u> </b></div><div class="" data-paraid="7930aa16-9379-956e-b0d6-ea77ad918b76"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f3b695d76dd498468d9f7ead0c7f10a2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f3b695d76dd498468d9f7ead0c7f10a2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f3b695d76dd498468d9f7ead0c7f10a2.jpg" w="1024" h="768"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="89cda53a-2e12-b636-20de-b1284fc495a1"><u>Vị trí:</u> Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình </div><div class="" data-paraid="1e215a68-12d7-8fd1-e03c-265781387614"><u>Đặc điểm:</u> Bàu Tró - một hồ nước ngọt chỉ cách biển Nhật Lệ đẹp nổi tiếng hơn 100m - là một vùng di tích nổi tiếng với những di chỉ khảo cổ học của người Việt cổ. </div><div class="" data-paraid="50bd51b6-1779-b5fe-3c61-3b2e62f4e8a6" data-day="0"><b><u>Quảng Bình Quan</u> </b></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a7dc257cced2b986d11e25c7e98cc6bf.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a7dc257cced2b986d11e25c7e98cc6bf.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/a7dc257cced2b986d11e25c7e98cc6bf.jpg" w="940" h="390"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="c3fae7b3-b23e-6a1d-ce10-a2e34e0524ac"><u>Vị trí:</u> Quảng Bình Quan thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. </div><div class="" data-paraid="db33599c-5465-0946-bdb1-1b3d4014a725"><u>Đặc điểm:</u> Là hệ thống thành luỹ cổ được Chúa Nguyễn xây từ năm 1630 để bảo vệ kinh đô Phú Xuân, hiện nay đã được phục chế như nguyên bản. </div><div class="" data-paraid="8e6b8ead-01f3-c10e-41eb-d8eb10dac7bb"><u><b>Suối nước khoáng nóng Bang </b></u></div><div class="" data-paraid="547cd415-6d54-1575-ac1d-a4439a3b5bbe"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f6cd3eefaacc60e169e5b241103f94a8.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6cd3eefaacc60e169e5b241103f94a8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/f6cd3eefaacc60e169e5b241103f94a8.jpg" w="700" h="464"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="a9b050a0-c578-2cc7-078f-2db02a6f94b8"><u>Vị trí:</u> Suối nước khoáng nóng Bang thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, cách thành phố Đồng Hới 60km về phía tây nam. </div><div class="" data-paraid="d1d7006c-3f38-e829-4f01-611759652d4b"><u>Đặc điểm:</u> Suối khoáng Bang có nhiều tác dụng dược lý, được đánh giá là quý hiếm và rất tốt trong việc chữa trị một số bệnh cho con người.</div><div class="ce-element--focused" data-paraid="f9cfb3b6-1aed-8984-33a3-1e33e9d8ccca" data-day="0"><b><u>Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng </u></b></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cad564fd93ecf9f8f0f99b9bd996c436.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/cad564fd93ecf9f8f0f99b9bd996c436.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/cad564fd93ecf9f8f0f99b9bd996c436.jpg" w="1024" h="555"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="2f225df7-fc3f-7316-c0ce-eccae8bd9862"><u>Vị trí:</u> Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50km về phía tây bắc. Từ Đồng Hới, ngược theo quốc lộ 1A khoảng 5km rẽ trái theo đường Trường Sơn đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên sông Son khoảng 30 phút thì tới nơi. </div><div class="" data-paraid="2d447473-641f-4098-9245-b8ac356b428d"><u>Đặc điểm:</u> Ngày 3 tháng 7 năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - Di sản thế giới thứ 5 của Việt Nam.</div><h2 class="" data-paraid="c655d16f-8e0a-2244-c42d-7d3875e113ab">4. Ăn uống ở Đồng Hới </h2><div class="" data-paraid="be69eeca-5b6a-21e7-92a4-4ea57ff56339"><div class="img-thumb-post imageLeft" contenteditable="false" data-name="13a2425439b247db8439f84926a96530.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/13a2425439b247db8439f84926a96530.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/13a2425439b247db8439f84926a96530.jpg" w="1024" h="652"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="482920cf-ea40-7ddc-04fc-30417b0b4bf0">+Nhà hàng Quý Đạo, 61 đường Thanh Niên </div><div class="" data-paraid="33699cc6-fbae-27d5-d539-9d35530392c8">+Ở bãi tắm Đá Nhảy có món gà leo cây rất ngon hãy thử thưởng thức xem nhé. </div><div class="" data-paraid="bda4d2cd-9f14-c271-73a6-eb88534cba36">+Buổi tối các bạn nên đi ăn đồ biển ở các quán dọc sông Nhật Lệ nhé. Rất ngon và rẻ nữa. </div><div class="" data-paraid="fdde2341-e874-3fbe-352e-cc6539f8b231">+Bún thịt nướng ở Đồng Phú hay gần Quảng Bình quan </div><div class="" data-paraid="10c53137-3138-9d4a-f3f5-daad3e6c40bc"><div class="img-thumb-post imageLeft" contenteditable="false" data-name="7568c796e39f075969d77d12a24c6142.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7568c796e39f075969d77d12a24c6142.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/6/11/duyle01028752/7568c796e39f075969d77d12a24c6142.jpg" w="1024" h="1024"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="5cc08987-67b8-9b4f-3f06-f00c1d96483b">+Bánh lọc (có quán mụ Điu, mụ Xuân đều ở Hải Thành) </div><div class="" data-paraid="22a0f1e4-a87a-55bc-ac48-e9c04bf153ed">+Bánh khoái (Hải Đình) </div><div class="" data-paraid="95d2b715-3ba9-21b7-2f24-63ba163eaa97">+ Xôi, phở, cháo gà (chợ ga, ngã tư cây xăng - vào buổi tối) </div><div class="" data-paraid="2766024d-5d38-df38-8829-d6015c71eb36">+ Ăn sáng thì có quán bún quê tuyệt ngon nhưng đường đi hơi khó, quán này nằm sát chân cầu vượt ga tàu đường Trần Hưng Đạo bên tay trái vào 100m là bạn có thể tìm thấy quán.</div><div class="" data-paraid="3649cf68-3e05-cfdb-6765-50a0bd091070">+ Cháo cá quán Lệ Thủy nằm trên đường QL1 (nếu đi thăm biển cửa Tùng thì nên ghé vào đó ăn).</div>
  [total_comment] => 1
  [user_name] => Thanh My
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/duyle01028752/138554850-20190611163437.jpg
  [follower_n] => 7
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Kinh nghiệm du lịch Đồng Hới mùa hè

Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và nhiều danh lắm thắng cảnh đẹp. Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang là nơi thu hút nhiều khách du lịch.

du lịch quảng bình Đồng hới
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và nhiều danh lắm thắng cảnh đẹp. Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang là nơi thu hút nhiều khách du lịch.

1. Cách đến Đồng Hới

Có nhiều cách để đến Đồng Hới, sau đây là các cách cũng như các phương tiện để di chuyển đến Đồng Hới từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- Xe khách:
Xe TUẤN LINH
Tuyến Sài Gòn - Quảng Bình - Ba Đồn. Xe chất lượng cao loại 1 máy lạnh. Bán vé tại phòng vé số 30, cữa 2A bến xe Miền Đông.
Xuất phát lúc 7h các ngày chẵn âm lịch
Bao ăn, nước suối, khăn lạnh suốt tuyến.
Địa chỉ: Trạm thu phí bắc cầu Gianh, Quảng Trạch, Quảng Bình.
Điện thoại: (052) 351.3276 - 0913.384.190.
Xe CHÂU TUYẾT
Tuyến Sài gòn - Lệ Thủy (Quảng Bình)
Xe 51 chỗ chất lượng cao. Ra vào Sài gòn tại bến xe miền Đông.
Xe ra vào tất cả các ngày chẵn âm lịch trong tháng.
Địa chỉ: Cam Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.
Điện thoại: (052) 388.2380 - 0912.718.732 - 0168.390.2276
Xe DŨNG HỒNG
Chạy tuyến Hà Nội - Đồng Hới
Xuất phát hàng ngày tại Đồng Hới lúc 20h, đến Hà Nội lúc 6h.
Xuất phát tại Hà Nội lúc 18h30, đến Đồng Hới lúc 5h.
Hà Nội: 381 Phố Vọng - Giải Phóng. Tel: (04) 6662.7843
Quảng Bình: Hải Trạch - Bố Trạch. Tel: (052) 6292.566 - 0987.956.956
- Tàu hỏa :
GA HÀ NỘI
Địa chỉ: 120, Lê Duẩn, Hà Nội
Điện thoại: 84.43.9423697 - Fax: 84.43.7470366
Email: gahanoi@hn.vnn.vn - Website: www.gahanoi.com.vn
Để đặt vé qua điện thoại, bạn hãy gọi vào số máy sau: (84-43) 9423949
Để hỏi đáp thông tin về giờ tàu đến và đi xuất phát từ Ga Hà Nội, bạn hãy gọi số sau: (84-43) 9423697
GA SÀI GÒN
Địa Chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
Website: http://www.gasaigon.com.vn
Đặt vé qua điện thoại và đưa vé đến địa chỉ khách hàng: ĐT: 08.38.436528
GA ĐÀ NẴNG
Phòng vé Ga Đà Nẵng: 202 Hải Phòng tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3821 175 - 3823 810
Thông tin đường dây nóng: 0511. 3750 666
- Hàng không
Các hãng hàng không hoạt động chủ yếu trong lãnh thổ Việt Nam các hãng như Jetstar, Vietnam Airline... đều có chuyến đi Đồng Hới.

2. Khách sạn tại Đồng Hới

+ Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình (4 sao)
20 Quách Xuân Kỳ, Tp. Đồng Hới
Tel: (84-52) 822 276
Giá (US$): 50-110
+ Khu du lịch Sun Spa (4 sao)
Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới
Tel (84-52) 842 999
Giá (US$): 75-180
+ Khách sạn COSEVCO Star (2 sao)
Khu số 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
Tel: (84-52) 513 572/ 514 000
Giá (US$): 18-20
+ Khách sạn Du lịch Công đoàn Nhật Lệ (2 sao)
Trương Pháp, Tp. Đồng Hới
Tel : (84-52) 822 369
Giá (US$): 13
+ Khách sạn Biển Nhật Lệ
Thôn Đông Phú, Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (84-52) 810 387
+ Khách sạn Bình Dương
114 Dương Văn An, TP.Đồng Hới, Quảng Bình
Tel: (84-52) 822 399

3. Tham quan du lịch Đồng Hới

Bãi tắm Đá Nhảy
Vị trí: Nằm dưới chân đèo Lý Hoà thuộc địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đặc điểm: Được công nhận và xếp hạng là danh thắng quốc gia với bãi tắm phẳng, nước trong, có nhiều loại hải sản như tôm, cua, mực, ốc.
Động Phong Nha
Vị trí: Thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới 60km.
Đặc điểm: Còn có tên gọi khác là động Trốc hay chùa Hang, Động Phong Nha được coi là "Thiên Nam đệ nhất động" của Việt Nam.
Bãi tắm Nhật Lệ và khu khảo cổ Bàu Tró
Vị trí: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Đặc điểm: Bàu Tró - một hồ nước ngọt chỉ cách biển Nhật Lệ đẹp nổi tiếng hơn 100m - là một vùng di tích nổi tiếng với những di chỉ khảo cổ học của người Việt cổ.
Quảng Bình Quan
Vị trí: Quảng Bình Quan thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Đặc điểm: Là hệ thống thành luỹ cổ được Chúa Nguyễn xây từ năm 1630 để bảo vệ kinh đô Phú Xuân, hiện nay đã được phục chế như nguyên bản.
Suối nước khoáng nóng Bang
Vị trí: Suối nước khoáng nóng Bang thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, cách thành phố Đồng Hới 60km về phía tây nam.
Đặc điểm: Suối khoáng Bang có nhiều tác dụng dược lý, được đánh giá là quý hiếm và rất tốt trong việc chữa trị một số bệnh cho con người.
Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng
Vị trí: Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50km về phía tây bắc. Từ Đồng Hới, ngược theo quốc lộ 1A khoảng 5km rẽ trái theo đường Trường Sơn đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên sông Son khoảng 30 phút thì tới nơi.
Đặc điểm: Ngày 3 tháng 7 năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - Di sản thế giới thứ 5 của Việt Nam.

4. Ăn uống ở Đồng Hới

+Nhà hàng Quý Đạo, 61 đường Thanh Niên
+Ở bãi tắm Đá Nhảy có món gà leo cây rất ngon hãy thử thưởng thức xem nhé.
+Buổi tối các bạn nên đi ăn đồ biển ở các quán dọc sông Nhật Lệ nhé. Rất ngon và rẻ nữa.
+Bún thịt nướng ở Đồng Phú hay gần Quảng Bình quan
+Bánh lọc (có quán mụ Điu, mụ Xuân đều ở Hải Thành)
+Bánh khoái (Hải Đình)
+ Xôi, phở, cháo gà (chợ ga, ngã tư cây xăng - vào buổi tối)
+ Ăn sáng thì có quán bún quê tuyệt ngon nhưng đường đi hơi khó, quán này nằm sát chân cầu vượt ga tàu đường Trần Hưng Đạo bên tay trái vào 100m là bạn có thể tìm thấy quán.
+ Cháo cá quán Lệ Thủy nằm trên đường QL1 (nếu đi thăm biển cửa Tùng thì nên ghé vào đó ăn).