stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2913
  [created_approved] => 2019-03-04 10:20:00
  [blog_title] => The Wilder-nest, Homestay đẹp nhất nhì Đà Lạt cháy lớn, nhiều du khách hoảng loạn
  [albums] => 48098,48099,48100,48101,48102,48103,48104,48105,48106,48107,48108|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bd9332458bbe3be4b7bf4df5f423376f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/6c8bf9b4d7a055c6eb2a07c1f1125a94.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b90fdfa7cbaa6e024b84c46db6ebb7c2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c51d0e4a103abba78f91aa896958ddb5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ea37ac451d20888691510798a86f2f9c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/dc9c59c8ddcc0ec9078e6f85521ce329.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/4e20bedeb6aa53fd8d05fd9240509263.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 7
  [list_auto_comment] => 4678,4679,4680,4681,4682,4683,4684|2019-03-04 17:27:12,2019-03-05 03:41:14,2019-03-05 09:37:05,2019-03-05 07:43:15,2019-03-07 02:29:01,2019-03-06 02:39:18,2019-03-06 15:43:58
  [tags_destination] => 1724,3234,1216|homestay-da-lat,lam-dong,da-lat|Homestay Đà Lạt,lâm Đồng,Đà lạt|0,3,2|1064,1065,1066
  [tags] => 50,134,139,175|lam-dong,homestay,da-lat,gody|Lâm Đồng,homestay,Đà Lạt,Gody
  [blog_updated] => 2019-03-04 10:25:33
  [blog_created] => 2019-03-04 10:14:17
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8b22dbf274927ebca5ecb553ac66256a0fc8fee6.png
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => tranghui2019493
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Những ngày cuối tuần qua trên trang facebook của The Wilder-nest, Đà Lạt đăng tải những thông tin gây xôn xao trên các diễn đàn du lịch. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại homestay này, làm nhiều du khách hoảng loạn.
  [blog_slug] => the-wilder-nest-homestay-dep-nhat-nhi-da-lat-chay-lon-nhieu-du-khach-hoang-loan
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>vào ngay 1/3 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân của The Wilder-nest Homestay đăng tải một đoạn tin kèm hình ảnh cháy lớn và caption: <i>"Hôm nay The Wilder-nest của chúng mình suýt nữa thì thành tro bụi. Một mồi lửa do một cá nhân (hay tập thể thì chúng mình cũng không biết nữa) bắt nguồn từ phía ngọn đồi đối diện nhà, theo cơn gió đã dần dần bén tới tận nhà chúng mình. Trước đó mọi người đã cẩn thận xịt nước hết lên bãi cỏ khô, mái lá và vách nhà bằng gỗ rồi nhưng vẫn không ngờ ngọn lửa có thể lan nhanh đến vậy".</i></div><div><i><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4e20bedeb6aa53fd8d05fd9240509263.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/4e20bedeb6aa53fd8d05fd9240509263.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/4e20bedeb6aa53fd8d05fd9240509263.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="3593736032" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"><span>The Wilder-nest Homestay</span></figcaption></figure></div></i><div class="">Thông tin này sau khi đăng tải ngay lập tức gây hoang mang không chỉ với những du khách đang lưu trú tại Homestay mà còn với những thành viên trên các diễn đàn đam mê du lịch. Tuy nhiên rất may mắn là khu vực lưu trú tại The Wilder-nest không bị ảnh hưởng nhiều và hoàn toàn không có bất kì thiệt hại nào về người cả. Hiện tại The Wilder-nest Homestay tạm đóng của khu vực quán Caffee 5 ngày để dọn dẹp và sữa chữa.</div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="c3c162a6-48a8-e274-f52b-2b1841cabbb2">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c3c162a6-48a8-e274-f52b-2b1841cabbb2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="8eacca2b-4a10-616d-42e3-0aedfb2c7bf0" data-pagespeed-url-hash="2877634207" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="27dec11a23fdf87089324bd89eed432c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c3c162a6-48a8-e274-f52b-2b1841cabbb2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="720" photoid="adf9a11c-5e9b-f401-f0ab-dba91c8c6efc" data-pagespeed-url-hash="3404863987" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="084c39756f2ab55392a438457303e45e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c3c162a6-48a8-e274-f52b-2b1841cabbb2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="540" photoid="11e556c6-3d3a-8a70-8527-354d7d27f532" data-pagespeed-url-hash="1091597004" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d6a3d2021f1795db124a4b1c6a2a52f4.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="c3c162a6-48a8-e274-f52b-2b1841cabbb2" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="537" photoid="efe289a9-b351-8a52-3bfb-6ce74f2d1ba0" data-pagespeed-url-hash="2821647446" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c997687c307a21bc427787bb5a5cde4e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">The Wilder-nest Homestay</div>           </div></div><div class="">The Wilder-nest Hoemstay là một trong những Homestay đẹp và nổi tiếng bậc nhất tại Đà Lạt. Nằm dưới chân đèo Prenn, gần Hồ Tuyền Lâm, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của Trung tâm Thành phố nên không gian vô cùng yên tĩnh và bình yên. Cộng thêm việc sở hữu một vị thế tốt: nằm trên ngọn đồi cao nên từ đây có view ngắm bình minh và hoàng hôn không chê vào đâu được. The Wilder-nest Homestay không chỉ là điểm lưu trú yêu thích mà còn là điểm sống ảo của nhiều bạn trẻ khi du lịch tại Đà Lạt.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="dc9c59c8ddcc0ec9078e6f85521ce329.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/dc9c59c8ddcc0ec9078e6f85521ce329.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/dc9c59c8ddcc0ec9078e6f85521ce329.jpg" w="1024" h="1222" data-pagespeed-url-hash="674033942" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ea37ac451d20888691510798a86f2f9c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ea37ac451d20888691510798a86f2f9c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ea37ac451d20888691510798a86f2f9c.jpg" w="1024" h="1279" data-pagespeed-url-hash="1383292489" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="c51d0e4a103abba78f91aa896958ddb5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c51d0e4a103abba78f91aa896958ddb5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/c51d0e4a103abba78f91aa896958ddb5.jpg" w="1024" h="1280" data-pagespeed-url-hash="2379299222" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b90fdfa7cbaa6e024b84c46db6ebb7c2.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b90fdfa7cbaa6e024b84c46db6ebb7c2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/b90fdfa7cbaa6e024b84c46db6ebb7c2.jpg" w="1024" h="1024" data-pagespeed-url-hash="1906571071" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6c8bf9b4d7a055c6eb2a07c1f1125a94.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/6c8bf9b4d7a055c6eb2a07c1f1125a94.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/6c8bf9b4d7a055c6eb2a07c1f1125a94.jpg" w="1024" h="768" data-pagespeed-url-hash="1064063657" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bd9332458bbe3be4b7bf4df5f423376f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bd9332458bbe3be4b7bf4df5f423376f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bd9332458bbe3be4b7bf4df5f423376f.jpg" w="1024" h="1279" data-pagespeed-url-hash="4159186322" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">The Wilder-nest Homestay</figcaption></figure></div></div><div class="">Thông tin: Tổng hợp.</div><div class="">Ảnh: The Wilder-nest Homestay.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Chang Hua
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/tranghui2019493/43759221-20190821211404.jpg
  [follower_n] => 3566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

The Wilder-nest, Homestay đẹp nhất nhì Đà Lạt cháy lớn, nhiều du khách hoảng loạn

Những ngày cuối tuần qua trên trang facebook của The Wilder-nest, Đà Lạt đăng tải những thông tin gây xôn xao trên các diễn đàn du lịch. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại homestay này, làm nhiều du khách hoảng loạn.

Lâm Đồng homestay Đà Lạt Gody
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
vào ngay 1/3 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân của The Wilder-nest Homestay đăng tải một đoạn tin kèm hình ảnh cháy lớn và caption: "Hôm nay The Wilder-nest của chúng mình suýt nữa thì thành tro bụi. Một mồi lửa do một cá nhân (hay tập thể thì chúng mình cũng không biết nữa) bắt nguồn từ phía ngọn đồi đối diện nhà, theo cơn gió đã dần dần bén tới tận nhà chúng mình. Trước đó mọi người đã cẩn thận xịt nước hết lên bãi cỏ khô, mái lá và vách nhà bằng gỗ rồi nhưng vẫn không ngờ ngọn lửa có thể lan nhanh đến vậy".
The Wilder-nest Homestay
Thông tin này sau khi đăng tải ngay lập tức gây hoang mang không chỉ với những du khách đang lưu trú tại Homestay mà còn với những thành viên trên các diễn đàn đam mê du lịch. Tuy nhiên rất may mắn là khu vực lưu trú tại The Wilder-nest không bị ảnh hưởng nhiều và hoàn toàn không có bất kì thiệt hại nào về người cả. Hiện tại The Wilder-nest Homestay tạm đóng của khu vực quán Caffee 5 ngày để dọn dẹp và sữa chữa.
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Hoemstay là một trong những Homestay đẹp và nổi tiếng bậc nhất tại Đà Lạt. Nằm dưới chân đèo Prenn, gần Hồ Tuyền Lâm, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của Trung tâm Thành phố nên không gian vô cùng yên tĩnh và bình yên. Cộng thêm việc sở hữu một vị thế tốt: nằm trên ngọn đồi cao nên từ đây có view ngắm bình minh và hoàng hôn không chê vào đâu được. The Wilder-nest Homestay không chỉ là điểm lưu trú yêu thích mà còn là điểm sống ảo của nhiều bạn trẻ khi du lịch tại Đà Lạt.
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Homestay
The Wilder-nest Homestay
Thông tin: Tổng hợp.
Ảnh: The Wilder-nest Homestay.