stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2404
  [created_approved] => 2019-01-10 09:48:10
  [blog_title] => Đặc sẳn Đà Lạt tháng 1 - Hoa ban nở trắng trời!
  [albums] => 38989,38990,38991,38992,38993,38994,38995,38996,38997,38998,38999,39000,39001,39002,39003,39004,39005|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a5790ec2fd4954677af32c08fa76bca8.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/66a1a66baba6313c015a99fb26ad85c0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1af8809c74d0b8005b2c79d2e844b686.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/09616a18988203873dae275780f22dec.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2c2b3723ec03f5692229d2123aa1ae17.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a31814f0b82f136503bb1b90dd773fa9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1ab3220c0b2c5db3ba4c2fb4099e8abd.png|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-01-10 09:48:10
  [blog_created] => 2019-01-09 10:24:04
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/b4d9befb513bd88c862df09b5a1c6cc7ceb505f8.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Hoa ban trắng – tên khoa học là Bauhinia variegata –tượng trưng cho sự thủy chung nên thường được các đôi trai gái nâng niu tặng nhau trong dịp đầu xuân và xem như lời hẹn ước.
  [blog_slug] => dac-san-da-lat-thang-1-hoa-ban-no-trang-troi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Hoa ban trắng Đà Lạt thường nở rộ vào đầu xuân và kéo dài đến đầu mùa hạ, nhưng hoa ban đầu mùa vẫn là đẹp nhất. Những cánh hoa ban trắng muốt nở bung ven đường làm Đà Lạt tạo nên một bức tranh đẹp vô cùng, làm say lòng biết bao lữ khách.<br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2c2b3723ec03f5692229d2123aa1ae17.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2c2b3723ec03f5692229d2123aa1ae17.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/2c2b3723ec03f5692229d2123aa1ae17.png" w="900" h="300" data-pagespeed-url-hash="4058437833" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Hoa ban đâu chỉ có ở Tây Bắc mà ngay ở Đà Lạt cũng có một mùa hoa ban đẹp nao lòng. Hoa ban Tây Bắc nằm trên các triền núi, ẩn khuất trong những ngôi nhà nhỏ và những con dốc lượn vòng. Còn hoa ban Đà Lạt lại được trồng trên nhiều con đường.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1ab3220c0b2c5db3ba4c2fb4099e8abd.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1ab3220c0b2c5db3ba4c2fb4099e8abd.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1ab3220c0b2c5db3ba4c2fb4099e8abd.png" w="900" h="175" data-pagespeed-url-hash="455289925" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>&nbsp;Truyền thuyết Hoa Ban gắn liền với chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt giữa nàng Ban và chàng Khum, được ví như mối tình giữa Romeo và Juliet của phương Tây. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="4cfb1149-89da-c745-5902-54c954015eea" data-pagespeed-url-hash="4241467882" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="800caf364efffd4f6e5ca8f6cda1d84c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/09616a18988203873dae275780f22dec.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/09616a18988203873dae275780f22dec.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="09616a18988203873dae275780f22dec.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/09616a18988203873dae275780f22dec.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="a9f95c2d-4270-4cb4-33d8-10479b8872b9" data-pagespeed-url-hash="1353601863" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="09616a18988203873dae275780f22dec.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="629a1ef6-ab98-dd38-a691-bb814c939440" data-pagespeed-url-hash="55270761" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="aefff9a4fb3653b022cd143e5316c5c2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="40eb8b68-b349-1f1d-8275-917ade4f476e" data-pagespeed-url-hash="1132409835" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ae4b724e22e5939df06f6922cc563850.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d5f58d71-fd5f-48df-d33a-7d29936c3b8f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1293" photoid="c53dcda5-c229-2359-66a9-e5f2b5fbf797" data-pagespeed-url-hash="2786511140" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="94ca33e0240b471de15b2a262ce35cb5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Hoa ban được trồng tại Đà Lạt từ năm 2007, đến nay nhiều cây hoa ban đã thành cổ thụ, có cây cao hơn cả nóc nhà, ra hoa phủ trắng nhiều con đường ở Đà Lạt. Mùa hoa ban trắng ở Đà Lạt bắt đầu nở rộ vào tháng 1 dương lịch. Bạn có hẹn với Đà Lạt mùa này chứ? </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a31814f0b82f136503bb1b90dd773fa9.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a31814f0b82f136503bb1b90dd773fa9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a31814f0b82f136503bb1b90dd773fa9.jpg" w="960" h="640" data-pagespeed-url-hash="3621466497" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Nếu chỉ lướt qua, bạn sẽ không cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa ban trắng. Hãy đi thật khẽ và chậm rãi, khi đó bạn có thời gian nhìn ngắm, tĩnh lòng mới thấy rõ. Cái đẹp dành riêng cho những tâm hồn nhạy cảm và tinh tế như chính linh hồn của mảnh đất Đà Lạt. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1af8809c74d0b8005b2c79d2e844b686.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1af8809c74d0b8005b2c79d2e844b686.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/1af8809c74d0b8005b2c79d2e844b686.png" w="900" h="167" data-pagespeed-url-hash="351087460" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Hoa ban trắng nhuốm cái lạnh của cả một mùa đông Đà Lạt, rụng hết lá và giờ đây ra hoa. Đứng trên cao nhìn xuống, cả con đường ngập tràn hoa trắng thấy thanh khiết, rộn ràng làm sao. Những cây hoa ban tạo dáng khác nhau. Có cây thẳng hàng, có cây đơn độc. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="66a1a66baba6313c015a99fb26ad85c0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/66a1a66baba6313c015a99fb26ad85c0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/66a1a66baba6313c015a99fb26ad85c0.jpg" w="960" h="640" data-pagespeed-url-hash="4268816413" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Thời gian này, cả Đà Lạt lại ngập tràn trong sắc trắng của hoa Ban. Dạo quanh từng con phố, nhìn những cành hoa nở rộ giữa trời mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của loài hoa này. Nếu bạn chẳng may vương vấn với vẻ đẹp của mùa ban trắng Đà Lạt hay trót say lòng với những bức ảnh về loài hoa này trên những con đường thơ mộng nơi phố núi thân thương, có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi vào tháng 1. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a5790ec2fd4954677af32c08fa76bca8.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a5790ec2fd4954677af32c08fa76bca8.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/a5790ec2fd4954677af32c08fa76bca8.png" w="900" h="142" data-pagespeed-url-hash="553478289" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Bạn có thể ngắm hoa ở những con đường như: Trần Phú - nhà thờ Con Gà - Dinh 2, Quang Trung - Ga Đà Lạt - Ngã 4 Phan Chu Trinh, Phù Đổng Thiên Vương... Đặc biệt là đường Trần Phú, chỉ một đoạn dài khoảng 1,5 km nhưng có hàng trăm cây hoa ban đang thi nhau nở thành chùm trắng xóa, nhuộm màu cả một vùng. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="57b581ab-2f34-4235-5ae4-344ac80a37a8" data-pagespeed-url-hash="1934368750" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d8fa973132dd9aefa71c4abb965a00a0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="b7b93de0-8a13-7366-cc5b-51038a60b914" data-pagespeed-url-hash="1006773399" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e163faa3f81cd1579f6b2e427fc6f38c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="0546ce53-a2d2-0f49-a02a-bcc43ad996b9" data-pagespeed-url-hash="634109167" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="05d3378b2df98821f1405d827fffc2a2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="47a8a5c9-83d8-95cf-2572-0290674f460d" data-pagespeed-url-hash="3219200674" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="79112f40a8e08d1fcc258db333546581.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="ea9a1869-01ff-fd37-8f86-84b3d261f0e5" data-pagespeed-url-hash="2295530119" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bcff60c13a4c7deb3b197a208b8795e6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="956a0c50-b9f4-9332-3762-7336669dc460" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan/5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="ef726af5-e8de-8705-dc13-f158aab26cc9" data-pagespeed-url-hash="4285068946" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5324b06975430c3d179d51942e349f6c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div> Nguồn: Tổng hợp</div><div>Ảnh: Tổng hợp&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thị Toàn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan/4e1876ae2b0267dee139faba238e1751.jpg
  [follower_n] => 4567
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Đặc sẳn Đà Lạt tháng 1 - Hoa ban nở trắng trời!

Hoa ban trắng – tên khoa học là Bauhinia variegata –tượng trưng cho sự thủy chung nên thường được các đôi trai gái nâng niu tặng nhau trong dịp đầu xuân và xem như lời hẹn ước.

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Hoa ban trắng Đà Lạt thường nở rộ vào đầu xuân và kéo dài đến đầu mùa hạ, nhưng hoa ban đầu mùa vẫn là đẹp nhất. Những cánh hoa ban trắng muốt nở bung ven đường làm Đà Lạt tạo nên một bức tranh đẹp vô cùng, làm say lòng biết bao lữ khách.
Hoa ban đâu chỉ có ở Tây Bắc mà ngay ở Đà Lạt cũng có một mùa hoa ban đẹp nao lòng. Hoa ban Tây Bắc nằm trên các triền núi, ẩn khuất trong những ngôi nhà nhỏ và những con dốc lượn vòng. Còn hoa ban Đà Lạt lại được trồng trên nhiều con đường.
 Truyền thuyết Hoa Ban gắn liền với chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt giữa nàng Ban và chàng Khum, được ví như mối tình giữa Romeo và Juliet của phương Tây.
Hoa ban được trồng tại Đà Lạt từ năm 2007, đến nay nhiều cây hoa ban đã thành cổ thụ, có cây cao hơn cả nóc nhà, ra hoa phủ trắng nhiều con đường ở Đà Lạt. Mùa hoa ban trắng ở Đà Lạt bắt đầu nở rộ vào tháng 1 dương lịch. Bạn có hẹn với Đà Lạt mùa này chứ?
Nếu chỉ lướt qua, bạn sẽ không cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa ban trắng. Hãy đi thật khẽ và chậm rãi, khi đó bạn có thời gian nhìn ngắm, tĩnh lòng mới thấy rõ. Cái đẹp dành riêng cho những tâm hồn nhạy cảm và tinh tế như chính linh hồn của mảnh đất Đà Lạt.
Hoa ban trắng nhuốm cái lạnh của cả một mùa đông Đà Lạt, rụng hết lá và giờ đây ra hoa. Đứng trên cao nhìn xuống, cả con đường ngập tràn hoa trắng thấy thanh khiết, rộn ràng làm sao. Những cây hoa ban tạo dáng khác nhau. Có cây thẳng hàng, có cây đơn độc.
Thời gian này, cả Đà Lạt lại ngập tràn trong sắc trắng của hoa Ban. Dạo quanh từng con phố, nhìn những cành hoa nở rộ giữa trời mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của loài hoa này. Nếu bạn chẳng may vương vấn với vẻ đẹp của mùa ban trắng Đà Lạt hay trót say lòng với những bức ảnh về loài hoa này trên những con đường thơ mộng nơi phố núi thân thương, có thể tự thưởng cho mình một chuyến đi vào tháng 1.
Bạn có thể ngắm hoa ở những con đường như: Trần Phú - nhà thờ Con Gà - Dinh 2, Quang Trung - Ga Đà Lạt - Ngã 4 Phan Chu Trinh, Phù Đổng Thiên Vương... Đặc biệt là đường Trần Phú, chỉ một đoạn dài khoảng 1,5 km nhưng có hàng trăm cây hoa ban đang thi nhau nở thành chùm trắng xóa, nhuộm màu cả một vùng.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Tổng hợp